Integritet je osnova za institucije i povjerenje građana u njih

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao prvi u seriji treninga za javne funkcionere i funkcionerke o mehanizmima suzbijanja korupcije, i to za 20 predstavnika/ca lokalnih samouprava iz različitih regiona i opština u Crnoj Gori.

Tokom treninga obrađene su brojne teme, uključujući planove integriteta, zaštitu zviždača, sukob interesa, razumijevanje i upravljanje rizicima, imovinske kartone, a za koje je procijenjeno da su značajne za unaprijeđenje rada javnih funkcionera u antikorupcijskim aktivnostima.

Stanislavka Radulović, sekretarka Sekretarijata za zajedničke poslove Opštine Kotor, smatra da su edukacije o mehanizmima zaštite korupcije neprocjenjive u savremenom sistemu javne uprave. “Iako mehanizmi postoje, potrebno ih je konstantno unaprijeđivati, ali i koristiti. Kako prepoznati korupciju, ohrabriti se i prijaviti je, kao i sagledati cijelu širu sliku fenomena korupcije je nešto na šta ovaj trening ukazuje, ali i doprinosi edukaciji svih nas kao pojedinaca”, kazala je Radulović, naglašavajući važnost doprinosa opštem dobru građana/ki. “Na kraju, ljudi treba da vjeruju u instituciju, a mi pojedinci gradimo tu instituciju, boreći se protiv korupcije i stvarajući snažna načela na kojima se te institucija oblikuje,” ocijenila je ona.

Amel Šahić, iz službe predsjednika Opštine Rožaje, ističe da je trening bio koristan za sve koji dolaze iz jedinica lokalne samouprave. “Prvenstveno je značajan zbog aktuelnih tema i jačanja svijesti o antikorupcijskim propisima i institutima. Za mene je lično značajno jer obavljam i poslove menadžera integriteta i nadam se da će se u Zakonu o sprječavanju korupcije više pažnje posvetiti jačanju ovih instituta”, kazao je Šahić.

Na seminar sam se prijavila jer su ove teme važne za mene kao članicu grupe za izradu i pripremu Plana integriteta. Zahvalna sam Centru za građansko obrazovanje na pruženoj mogućnosti za unaprjeđenje znanja iz ove oblasti“, kazala je Valentina Božović iz Prijestonice Cetinje.

“Ovaj vid treninga je vrlo važan za jedinice lokalne samouprave, ali i za ostale institucije.  Velika tema cijelog našeg društva jeste korupcija, a  samim tim i vezano antikorupcijsko djelovanje, kao i prava i obaveze svih pojedinaca kako u sistemu vlasti tako i građana, i njihova kontrola prema institucijama sistema,” mišljenja je Refik Pirović, iz kabineta predsjednika Opštine Gusinje.

Cilj serije treninga koju CGO organizuje za funkcionere iz različitih sektora (lokalna samouprava, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe i bezbijednost) je povećanje stepena informisanosti, unaprijeđenje procesa planiranja i sprovođenja antikoruptivnih politika od strane javnih funkcionera, a uz poštovanje etičkih standarda.

Trening je organizovan u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija), koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), a koji CGO sprovodi u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK) čiji su predstavnici danas bili i predavači.

Maja Marinović, saradnica na programima