I vodeće uloge su za žene

Korisno je podsjetiti da su žene u Crnoj Gori pravo glasa dobile tek 1945. godine. Od tada, punih šezdeset sedam godina, žene praktično osvajaju svoja prava i teže uravnoteženju sa muškarcima kojima se znanje i moć unaprijedpretpostavljaju samo zato što su muškarci… I vodeće uloge su za žene – (pdf)

Ima li slavljeničkog šampanjca i za građane

Ovi izbori jesu donijeli značajan demokratski iskorak, prije svega u svijesti građana i građanki koji su se više nego ikad, iako još nedovoljno, opredijeljivali po svojoj savjesti… Ima li slavljeničkog šampanjca i za građane – (pdf)

Varvari našeg doba

Ovo je posredni napad na ustavne temelje Crne Gore kao demokratske države koja treba da štiti ljudska prava svih svojih građana i građanki, a efikasno sankcioniše one koji ta prava krše, podstiču mržnju i nasilje… Varvari našeg doba – (pdf)

Naši izbori

Vlast će pasti onda kada svi u Crnoj Gori shvate da je opozicija bila na jednoj ili jedanaest lista jedinstvena u namjeri da smjeni vlast na izborima i da je politička kondicija za to neograničena?… Naši izbori – (pdf)

Occupy Montenegro

Koliko krugova okupacije trenutno živi u Crnoj Gori? Koje sve «okupatore» treba da savladamo da bi postali slobodno društvo? Koliko u tome sami sebi možemo pomoći, kao pojedinci i kao društveni subjekti, a koliko nam u tome može pomoći proces pregovaranja sa EU?… Occupy Montenegro – (pdf)

Raskršće odluka

Crnoj Gori je neophodna bolja vlast, ali i bolja alternativna politička ponuda, građansko društvo sa aktivnim građanima i građankama, a ne odsutnim sljedbenicima prevaziđenih političkih ideja i strategija a suštinski nezainteresovanim za politička pitanja… Raskršće odluka – (pdf)

Moć iznad institucija

Ja imam apsolutnu političku moć. S njom ću zarobiti institucije, a one takve neće moći utvrditi moju objektivnu odgovornost za određene faze mog vladanja.” Ovo nije citat iz Makijevelijevog “Vladaoca”. Ovo su nepisana balkanska pravila vladanja, čije smo svi mi žrtve i koja moramo konačno početi mijenjati da bi građani i građanke Crne Gore mogli… »

Građanin može mijenjati sistem

Mi ćemo znati da su počele suštinske reforme izgradnje institucija sistema kada u tim institucijama krene talas insajderskih svjedočenja, jer će to ukazati da su službenici počeli da vjeruju u državu Crnu Goru, u to da i sami mogu da mijenjaju određene stvari, da je javni interes iznad njihovog pretpostavljenog, i da su crnogorske institucije… »

Kriza ideja

Sudeći po posljedicama mnogobrojnih kriza koje živimo moglo bi se reći da je nedovoljno onih aktera koji stvaraju rješenja. Upravo to pokazuje da je od svih kriza najveća kriza ideja… Kriza ideja – (pdf)

Pregovori

Početak pristupnih pregovora označava prelomnu tačku u građenju zrele političke kulture u državi u kojoj su se oduvijek klijentelizam i autoritarnost poštovali više od demokratskih obrazaca i načela… Pregovori – (pdf)