Izgradnja kapaciteta za izvještavanje o EU i procesu pregovaranja Crne Gore sa EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa portalom „Vijesti“, a u okviru realizacije projekta „EU vijesti – informiši se!“ , podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, organizovao je Obuku za urednike/ce i novinare/ke portala Vijesti u oblasti razvoja tehnika za izvještavanje o EU i procesu pregovaranja Crne Gore sa EU,… »

Nastaviti sa procesom unapređenja učešća žena u političkom odlučivanju

Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi da ukaže na problem nedovoljne zastupljenosti žena na mjestima donošenja najznačajnijih odluka za crnogorsko društvo, koji opterećuje i ograničava ukupan demokratski proces, racionalnije korišćenje svih kapaciteta u postizanju kvaliteta političkih odluka i mogućnosti ukupnog razvoja. Uloga žena u političkom odlučivanju, više od pola… »

Ni 22 godine od zločina u Štrpcima nadležne institucije ne pokazuju spremnost za adekvatno suočavanje sa prošlošću

Povodom 22 godine od zločina u Štrpcima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da se nikada ne smije zaboraviti 27. februar 1993, kada je iz voza 671, koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, u mjestu Štrpci oteto i ubijeno 19 civila, od kojih je osam državljana Crne Gore. CGO ponovo poziva nadležne institucije na preispitivanje… »

Hitno potrebne izmjene Zakona o obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da slučaj konflikta direktora Elektrotehničke škole Pićurića i profesora Klikovca nije izolovan a ukazuje na sve nedostatnosti Opšteg zakona o obrazovanju, koji daje neograničenu moć ministru da bira i razriješava direktore škola. Na taj način, urušava se demokratičnost unutar samih škola, i unosi princip partijskih napredovanja, umjesto napredovanja po… »

Lokalne vlasti treba da se proaktivno bore protiv korupcije i unaprijeđuju svoju transparentnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da su napori lokalnih samouprava u borbi protiv korupcije i dalje na nezadovoljavajućem nivou i da je neophodno da se ozbiljnije i posvećenije pristupi problemu korupcije, koji upravo ima razarajuće efekte na lokalnom nivou. U tom okviru je ključna politička volja i samih lokalnih vlasti koja ostaje nedovoljno izražena,… »

Upitni kapaciteti nadležnih institucija u borbi protiv svih oblika nasilja i zadovoljenja pravde za žrtve

Povodom 22. februara – Međunarodnog dana žrtava nasilja, Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da Crna Gora ostvaruje nedovoljan učinak kad je riječ o procesuiranju, otkrivanju i kažnjavanju raznih vidova nasilja, a što je posljedica neadekvatnog rada istražnih i pravosudnih organa. Neadekvatno istraženi i procesuirani slučajevi nasilja nad novinarima i imovinu medija u Crnoj Gori… »

Jasno utvrditi kriterijume za dopunsko angažovanje profesora UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče poslao urgenciju rektorki Univerziteta Crne Gore (UCG) Radmili Vojvodić a u vezi sa pitanjem jasnog i nediskriminatornog definisanja dopunskog angažovanja profesora na ovoj akademskoj instituciji. Podsjećanja radi, CGO je 18.06.2014. poslao ranijem rektoru, prof.dr. Predragu Miranoviću Inicijativu za donošenje Pravilnika o kriterijumima i uslovima pod kojima zapošljeni na… »

Međunarodni dan socijalne pravde

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, izražava zabrinutost rastućim trendom siromaštva u Crnoj Gori, uzrokovanim sveprisutnom korupcijom koja razjeda institucije, ali i izostankom kvalitetnih i odgovornih odluka vlasti. CGO poziva vlasti, ali i druge političke i društvene aktere, da otvore argumentovan dijalog o načinima prevazilaženja ovakve situacije kako bi se doprinijelo… »

Srednjoškolci/ke iz različitih opština Crne Gore uče o ljudskim pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 12. do 15. februara 2014, u hotelu Residence u Miločeru, organizovao rad XX generacije Škole ljudskih prava, uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori, kroz projekat “Youth build Montenegro”. Školu je pohađalo 30 učenika/ca srednjih škola iz Podgorice, Gradske opštine Tuzi, Bijelog Polja, Danilovgrada, Rožaja, Plava, Tivta, Bara,… »