Počeo deveti ciklus radionica u okviru Programa Edukacijom do mira

U Centru za građansko obrazovanje (CGO) počeo je IX ciklus radionica u okviru svjetski poznatog Programa Edukacijom do mira (PEP), a priliku za pohađanje ovog programa dobilo je 74 zainteresovanih učesnika/ca.

Tokom prve radionice, menadžerka PEP-a za Crnu Goru Caroline Jovićević i Tamara Milaš, saradnica na programima iz CGO-a pozdravile su učesnike/ce i upoznale ih sa sadržajem i materijalima koje će izučavati svakog četvrtka u narednih deset nedjelja. PEP ima za cilj da osnaži učesnike/ce da istraže mogućnosti ličnog mira i otkriju sopstvene unutrašnje resurse.

pep-9 »

Evropska perspektiva zapadnog Balkana – od Berlina do Trsta i naprijed

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa Austrijsko-francuskim centrom za približavanje u Evropi, Međunarodnim centrom za evropsko obrazovanje CFA/ÖFZ i Institutom za međunarodne poslove organizovao diskusiju „Evropska perspektiva zapadnog Balkana – od Berlina do Trsta i naprijed“.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a je podsjetila na značaj Berlinskog procesa, ali i na potrebu analiziranja tog procesa unutar Crne Gore: „Važno je da poziciju Crne Gore sagledavamo u širem okviru, da se povremeno izdignemo iznad prizme naših unutrašnjih političkih odnosa i da razumijemo izazove sa kojima se EU suočava, kako bi mi u tim okolnostima najbolje iskoristii vrijeme i resurse da se demokratizujemo. Berlinski proces nas podsjeća da da Evropska unija (EU) nije zatvorila vrata zapadnom Balkanu uprkos svim izazovima sa kojima se suočava“. Ona je podvukla da je glavni cilj Berlinskog procesa povezivanje zemalja zapadnog Balkana i pospješivanje regionalne saradnje.

cgo-cce-western-balkans_1 »

Izabrani stažisti u okviru projekta “Aktivni studenti za održivi razvoj”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas u Podgorici inicijalni sastanak sa stažistima/kinjama u okviru projekta “Aktivni studenti za održivi razvoj”. Polaznicima programa je predstavljen plan aktivnosti, kao i njihove obaveze i prava u okviru ovog novog i prema potrebama studenata oblikovanog programa.

Nakon javnog konkursa, odabrano je 10 studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore: Andrea Lekić, Andrijana Radević, Anđela Nenadić, Bojan Vukojičić, Dušan Pejaković, Jelena Kontić, Marija Bulatović, Nina Đuranović, Rajko Vučetić, Vanja Đikanović. Pet politikologa će obavljati praksu u NVO Institut Alternativa, a pet novinara u okviru portala Vijesti.

cgo-cce-aktivni-studenti-sastanak (2)
»

Građanska osuda saopštenja Ministarstva zdravlja

Grupa dolje potpisanih pojedinaca/ki i organizacija civilnog društva najoštrije osuđuje saopštenje Ministarstva zdravlja Crne Gore “Zdravstveni sistem Crne Gore omogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim građanima“, objavljeno na sajtu ovog organa 26.1.2017.

Naime, u saopštenju se navodi da Ministarstvo zdravlja “još jednom apeluje na građane da svoje zdravstvene probleme rješavaju isključivo kroz redovne medicinske procedure, jer će im se na taj način, ukoliko postoje medicinske indikacije, obezbijediti pravovremena i kvalitetna zdravstvena usluga. Ponovo podsjećamo da crnogorski osiguranici, bez obzira na životnu dob, kroz regularne stručne medicinske procedure, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, mogu o trošku države da dobiju neophodne medicinske usluge u zdravstvenom sistemu Crne Gore ili van njega, po procedurama, koje su ovim zakonima propisane. Razumijevajući u potpunosti potrebu porodica da u tako ozbiljnim i teškim situacijama, traže mogućnost da pomognu oboljelom članu svoje porodice i ovom prilikom ih podsjećamo da svoje zdravstvene probleme mogu da riješe primjenom zakonom definisanih medicinskih procedura.” »

Institucije i građani da više pažnje usmjere na čuvanje ličnih podataka

Povodom 28. januara, koji se obilježava kao Dan zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na nadležne institucije da ojačaju primjenu normativnog i institucionalnog sistema u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ali i da ulože više napora u podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite ličnih podataka, kako bi i sami građani i građanke mogli efikasnije prevenirati potencijalne zloupotrebe.

Zakon o zaštiti ličnih podataka jasno navodi da lične podatke građana i građanki treba obrađivati isključivo u zakonom predviđene svrhe uz preduzimanje svih potrebnih mjera da se ti podaci zaštite od nezakonitog pristupa i zloupotrebe. Mnogi građani i građanke nijesu ni upoznati sa tim da su njihovi lični podaci zakonom zaštićeni, kao ni sa procedurama zaštite istih, iako je ovaj Zakon usvojen prije devet godina, a već sedam godina postoji i Agencija za slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka.

Evropsli-dan-zastite-podataka-o-licnosti »