Dan Evrope bi trebalo da slavimo sa evropskim vrijednostima i standardima u crnogorskom društvu

Na Dan Evrope, Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da iskaže zabrinutost usporenim hodom Crne Gore ka ujedinjenoj Evropi. To dokazuju sve strožije i negativnije ocjene iz relevantnih međunarodnih izvještaja, ali i sama dinamika crnogorskih pregovora sa EU.

Pregovori Crne Gore o pristupanju Evropskoj Uniji počeli su 29. juna 2012. godine, u skladu sa tzv. novim pristupom koji u središte stavlja vladavinu prava. U prvih sedam godina, odnosno zaključno sa 2019. godinom, Crna Gora je otvorila 32 od 33 pregovaračka poglavlja, od kojih su samo tri privremeno zatvorena – 25 (Nauka i istraživanje), 26 (Obrazovanje i kultura) i 30 (Vanjski odnosi). Treba napomenuti da u dva od ta tri praktično nema pravne tekovine EU, a u jednom je trebalo usvojiti samo jedan akcioni plan. Iako su crnogorski zvaničnici mnogo puta to najavljivali, još uvijek nisu stigla iz Brisela završna mjerila za ključna poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda,sloboda i bezbjednost) a što znači da crnogorske vlasti nisu uradile domaće zadatke koje su ranije preuzele i na koje su se obavezale. U 28 pregovaračkih poglavlja bilježi se ograničen napredak, a za godinu dana smanjio se i broj poglavlja u kojima je ranije bio konstatovan dobar napredak. »

Vlasti da se obavežu na kreiranje ambijenta za slobodu medija

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi svim medijima, medijskim udruženjima i novinarima da uputi čestitke. Posebno je značajna uloga profesionalnih i odgovornih medija u izvještavanju o kriznim situacijama, kakva je i epidemija virusa COVID 19. Stoga je i ovaj datum dodatna prilika da se ponovo ukaže na brojne izazove sa kojima se suočavaju mediji i medijski poslenici, ali i na preporuke kako bi se postojeće loše stanje unaprijedilo.

CGO je nedavno objavio godišnji izvještaj o stanju o oblasti medija – Mediji u Crnoj Gori – između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju. Nažalost, ključni problemi postaju već hronični a oni se odnose na otvorenu cenzuru tj. slučajeve napada na novinare i njihovu nekažnjivost, prikrivenu cenzuru koja koja ugrožava finansijsku održivost medija, samocenzuru, neizvedenosti u zakonodavnom okviru i praksi samoregulacije i regulacije, kao i partijsko preuzimanje javnog servisa RTCG. Ove probleme je potvrdio i najnoviji izvještaj Reportera bez granica gdje Crna Gora ponovo bilježi pad, a mnogo puta su elaborirani i u crnogorskoj javnosti. »

Ružičasta istina AEM-a

Agencija za elektronske medije (AEM) juče je reagovala na analizu Centra za građansko obrazovanje (CGO), optužujući CGO da je iznio “niz neistinitih i neosnovanih ocjena o radu AEM-a”. Pritom su, precizno, navedene samo tri navodno neistinite i neosnovane ocjene, a koje su neutemeljene.

Prva takva naša navodno “neistinita i neosnovana” ocjena je, prema reagovanju Služba za odnose sa javnošću i opšte poslove AEM, “da su dvije kablovske televizije (Happy TV i Pink M), čije je sjedište u Srbiji, sankcionisane jer su u svojim programima oštro napadale crnogorsku vlast zbog donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i da je to posledica direktnog političkog uticaja na odluke AEM-a”. »

Crna Gora i korona – stanje nacije u prvih šest sedmica

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je izvještaj Crna Gora i korona – stanje nacije u prvih šest sedmica, koji analizira institucionalni okvir i praksu, poštovanje ljudskih prava, zatim poziciju opozicije, medija i civilnog društva, uz kratak osvrt na pojedina pitanja koja se odnose na nezavisne institucije za vrijeme epidemije virusa COVID 19.

Istraživački tim CGO-a koristio je javno dostupne izvore, a radi kvalitativnog uvida, zbog nemogućnosti organizacije fokus grupe u uslovima pandemije, urađeno je 10 intervjua sa predstavnicima nevladinih organizacija, medija, pravosuđa i zdravstva i ocjene iz tih intervjua su uključene u izvještaj, uz anonimiziranje sagovornika, ali sa referencom oblasti kojoj pripadaju. »