Obrazovni sistem ne odgovara potrebama studenata, a studenti se ne bune

Povodom 17. novembra – Međunarodnog dana studenata, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća na trajući problem neadekvatnog adresiranja potreba studenata od strane obrazovnih institucija. CGO poziva kreatore politika i donosioce odluka da strateški osmišljeno reformišu obrazovni sistem u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja i zapošljivosti visokoškolaca.

U društvima odgovornih političkih elita, obrazovanje predstavlja jednu od okosnica razvoja. U tom kontekstu, posebna pažnja se posvećuje visokom obrazovanju, studentima i razvoju kritičkog mišljenja koje podstiče kvalitetne društvene promjene. Na žalost, studenti u Crnoj Gori nisu prepoznati kao važna grupacija i njihove potrebe su marginalizovane što utiče i na njihovu rastuću želju da napuste Crnu Goru. Istraživanja ukazuju da je polovina mladih ljudi nezadovoljna kvalitetom obrazovanja, a među ključne nedostatke ističu i neusklađenost obrazovanja sa tržištem rada, tj. nedostatak prakse koja bi studente osposobila za budući rad. Program stručnog ospobljavanja je dobar idejni koncept, ali je u mnogim aspektima ostao neizveden i nije uticao na suštinske pomake u ovoj oblasti. Naime, ovaj program nije razvio mehanizme monitoringa i kontrole koji bi pokazali kako se efektivno primjenjuje i koliko pomaže visokoškolcima da steknu radno iskustvo koje im dalje obezbjeđuje posao. Nizak kvalitet obrazovanja i nemogućnost razvijanja neophodnih vještina i kompetencija za zapošljavanje i konkurentnost u struci rezultira povećanjem nezapošljenosti i smanjenjem šansi da se mladi integrišu u društvo, što potvđuje i podatak da je krajem oktobra na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore registrovano 7640 nezapošljenih visokoškolaca. Činjenica da samo 19,35% od onih koje završe osnovne ili specijalističke studije ima posao za stalno čini perspektivu studenata nesigurnom i tjera ih da rade poslove iz okvira niže stručne spreme. Zanemarena su i ekonomska prava studenata. Nalazi CGO-a iz studije o mladima pokazuju da 71,8% mladih živi kod roditelja, što prolongira njihovu tranziciju u odraslo doba. Zanemarivanje studenata već ima svoj izraz u manjku adekvatnih ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru. »

Promjene ne znače zamjenu jedne partijske knjižice drugom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog izjava predstavnika Socijalističke narodne partije (SNP) da pregovaraju sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem kako bi dobili svoj “pripadajući dio” mjesta unutar Vlade „po dubini“. Takav pristup nije reformski u u dijelu potrebne depolitizacije javne uprave, a vodi i nezakonitim radnjama.

Ukoliko nova vlast bude raspodjeljivala mjesta „po dubini“ imaćemo nastavak prakse političko-partijskog zapošljavanja prethodne vlasti na čije štetne posljedice su kontinuirano ukazivali kritički orijentisan NVO sektor, mediji, tada opozicione partije koje sada čine novu parlamentarnu većinu, kao i relevantni međunarodni akteri poput, na primjer, Evropske komisije. Čini se da to sada dobija i otvoreniji i drastičniji vid i očekujemo reakcije stručne i zainteresovane javnosti jer ovo nije promjena koja može demokratizovati i evropeizirati crnogorsko društvo.

CGO cijeni da nije prihvatljivo da nova vlast ojača negativne aspekte rada prethodne. A uprkos propisima koji propisuju javne konkurse i kompetitivni pristup, jedan od konstituenata nove vlasti postavlja kao preduslov za obavljanje značajnih funkcija i poslova upravo partijsku knjižicu. »

Sporna zakonitost raspodjele sredstava od strane Ministarstva kulture

Devet nevladinih organizacija, koje u svom fokusu rada imaju kulturu kroz različite programe, danas je uputilo otvoreno pismo Aleksandru Bogdanoviću, ministru kulture, povodom Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa “Razvijajmo kulturne navike!” cijeneći da ova sredstva nisu raspodjeljena zakonito i u javnom interesu.

Pismo su potpisali Omladinski kulturni centar Herceg Novi, Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore, ART 365, Institut za savremenu umjetnost, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO), NOVA Centar za feminističku kulturu, Korifej i Udruženje glumaca Crne Gore.

Tolerancija je vrijednost koja se kontinuirano gradi

U susret 16. novembru - Međunarodnom danu tolerancije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) naglašava značaj promocije i jačanja svih mehanizama zaštite koji će sačuvati vrijednosti tolerancije i suživota kao jedne od najznačajnijih nasljeđa crnogorskog društva.

Donosioci odluka na crnogorskoj političkoj sceni moraju razumjeti i političku dimenziju vrijednosti tolerancije. Ujedinjene nacije i druge međuvladine organizacije podstiču vlade i šefove država, ali i organizacije i građane, da promovišu dobrobit ljudi, slobodu i napredak, kao i toleranciju, poštovanje, dijalog i saradnju između kultura i naroda. Tolerancija nije samo moralna, već i politička i pravna, dužnost i ona mora biti podržana zakonodavstvom i praksom koji garantuju jednake mogućnosti svima. »

Loš odnos prema zdravstvu i pandemiji odlazeće i nove vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, analizirajući izborne programe, utvrdio da i pored toga što su parlamentarni izbori održani tokom pandemije zdravstvo nije bilo u fokusu izbornih aktera.

Od 11 izbornih listi, 10 je na određen način adresiralo zdravstvo. Generalni utisak je da su izostale dublje analize, a malo je i onih koji su ponudili konkretne mjere unaprijeđanja u ovoj oblasti. Dodatno, još je manje onih koji su pominjali pandemiju korona virusa, a i kad su je pominjali obično je to bilo u kontekstu posljedica po ekonomiju. Nijedna izborna lista nije predstavila mjere koje treba preduzeti kako bi se došlo do efikasnijeg odgovora na pandemiju, smanjenja opterećenja zdravstvenog sistema i jačanja svijesti javnosti o značaju poštovanja mjera u suzbijanju pandemije.  Uz to, predstavnici svih listi, kad je to njima odgovaralo, odnosili su se relaksirano prema mjerama što je imalo uticaja i na eskalaciju ovog problema. Masovna okupljanja posljednjih mjeseci rijetko su prošla bez političara različitih profilacija uz prateće optuživanje onih drugih a bez samorefleksije i samokritike. »