Političke partije treba da budu saveznici civilnom društvu u borbi za prava marginalizovanih grupa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u velikoj sali CGO-a, organizovao Evropski kafe, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES). Gosti Evropskog kafea za mlade bili su: Danijel Kalezić, predsjednik Upravnog odbora Queer Montenegro, Valentina Minić, poslanica Demokratske Crne Gore i Miloš Nikolić, poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) koji su sa predstavnicima srednjoškolskih i studentskih organizacija, ali i omladinskih organizacija i podmladaka političkih partija razgovarali na temu Koliko su mladi u Crnoj Gori ujedinjeni u različitostima?.

Evropski kafe je ovorila Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u, koja je prisutne podsjetila na istraživanje CGO-a i FES-a Mladi – društveni dekor ili društveni kapital? čiji podaci ukazuju da mladi u Crnoj Gori najveću socijalnu distancu pokazuju prema homoseksualnim osobama (38%), HIV pozitivnim osobama (32%), migrantima (27%), ali i prema osobama sa mentalnim poteškoćama (16%), dok su najtolerantniji, odnosno, najmanju socijalnu distancu iskazuju ka studentima, osobama sa fizičkim invaliditetom, penzionerima i osobama sa oštećenjem vida ili sluha (3%). U tom kontesktu, Milaš je istakla da se ”mora posebno obratiti pažnja na rad onih koji kreiraju javno mnjenje i koji raznim kanalima, kako medijskim tako i političkim, šalju poruke javnosti kako bi se razvijalo razumijevanje prema različitostima i tolerancija”.

CGO-Evropski kafe-Koliko su mladi u Crnoj Gori ujedinjeni u različitostima? »

Iskoristiti potencijale OCD-a za poboljšanje kvaliteta rada javne uprave

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas drugi po redu okrugli sto „Imam pravo da znam“ u Kotoru, u saradnji sa Televizijom Kotor, a na kojem je, između ostalog, zaključeno da je za poboljšanje kvaliteta rada organa lokalne samouprave neophodno iskoristiti potencijale organizacija civilnog društva.

Okrugli sto je otvorila Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u, koja je tom prilikom napomenula da „kroz projekat „Imam pravo da znam CGO“ želi da ukaže na onaj redosljed koji se kod nas često zaboravlja: organi javnog sektora su ti koji treba da budu u službi građanima a ne da postoje sebe radi ili pozicija koje se u njima kreiraju“.

cgo-imam-pravo-da-znam-KO_ »

Rad crnogorskih opština da bude transparentniji

Rad crnogorskih opština trebao bi biti transparentniji i otvoreniji prema građanima, zaključeno je danas na okruglom stolu „Imam pravo da znam“ koji je u Pljevljima organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Bonum.

Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u, istakla je da je pravo na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori značajno ograničeno, a suprotno preporukama Evropske unije. „Podaci nisu dostupni ni na druge načine koje propisuje Zakon, a to su samo neki od problema sa kojima se susreću građani u obavljanju svakodnevnih obaveza, ali i organizacije civilnog društva koje se fokusiraju na istraživanja i nijesu u mogućnosti da dođu do određenih podataka, obzirom da ih organi najčešće oglase kao tajne, što će, ubuduće, biti sve češće, zbog ukidanja obaveze sprovođenja testa štetnosti“ zaključila je Popović.

cgo-cce-Imam pravo da znam-2 »

Javnost ima pravo da zna, a vlasti da obezbijede pristup informacijama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) na dan slobodnog pristupa informacijama podsjeća da je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama ovo pravo značajno ograničeno, a suprotno preporukama Evropske unije.

Radi kratkog podsjećanja, posljednje izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama, su se trebale odnositi samo na uvođenje pravila ponovne upotrebu informacija. Međutim, u procesu izmjena je došlo do proširenja polja djelovanja. Tako je osnovni tekst Zakona opterećen i odredbama čijim izmjenama se direktno utiče na (ne)dostupnost podataka, poput ukidanja testa štetnosti, što znači da će organi moći proizvoljno oglašavati tajnim dokumente i time ograničavati dostupnost podataka. Ovaj problem je civilni sektor i ranije prepoznao, posebno kad je riječ o podacima koji se odnose na trošenje državnog novca, odlučivanje o kapitalnim projektima, itd. Praksa državnih organa je pokazala izuzetnu kreativnost i u zaobilaženju dostavljanja informacija, kao i kroz nerijetko enormno visoke procjene troškova kopiranja i dostave podatka, a koji su suštinski onemogućili pristup traženim informacija.

cgo-medjunarodni-dan-slobodnog-pristupa-informacijama »

REKOM kao preduslov trajnog mira na zapadnom Balkanu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Koalicija za REKOM, povodom Međunarodnog dana mira, koji se obilježava 21. septembra, poziva predsjednike postjugoslovenskih država da potpišu sporazum o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih u periodu od 1991. do 2001. godine (REKOM) i tako doprinesu izgradnji dobrosusjedskih odnosa, javnom priznanju svih žrtava koje predstavlja preduslov izgradnje mira i povjerenja, a istovremeno i garanciju neponavljanja ratnih zločina.

Obaveza je predsjednika i vlada postjugoslovenskih zemalja da osiguraju trajni mir u regionu, a osnivanje REKOM-a ima veliki potencijal da im tome pomogne.

Medjunarodni-dan-mira »