AZLP mora da odgovara zbog lanca nezakonitih odluka

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je zapisnik  o sprovedenom nadzoru kod fizičkog lica, koji je kreator aplikacije https://www.crnagorakorona.com/home. Zapisnik predstavlja dugo čekani odgovor AZLP-a na inicijativu koju je CGO uputio Savjetu AZLP-a u martu 2020.godine, a koja se odnosila na utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka na toj stranici.

CGO izražava zabrinutost zbog načina na koji je cjelokupan postupak oko ovog pitanja AZLP vodio. Prvenstveno zato što je AZLP prvo utvrđivala zakonitost potpuno pogrešne aplikacije, a zatim i zbog hronologije postupanja. To otvara pitanje odgovornosti zbog nepoštovanja rokova za sprovođenje nadzora, ali i kapaciteta institucije koja ne zna ni ko joj subjekt nadzora. Pitanje je i da li bi AZLP ikad sproveo nadzor, da se CGO nije obratio Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, koji je postupajući po inicijativi CGO-a zatražio da dostave izvještaj o radnjama i mjerama u konkretnom slučaju. »

Senat DRI odlučuje o reviziji finansijskog poslovanja DIK-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je obavještenje od nadležnog senatora Državne revizorske institucije (DRI), dr Branislava Radulovića, da će Senatu predložiti da u plan revizija za 2021. godinu uvrsti finansijsko poslovanje Državne izborne komisije (DIK) za 2020.godinu.

CGO je više puta javno ukazivao na nedomaćinsko finansijsko rukovođenje u DIK-u, počev od načina obračuna i raspodjela naknada, dnevnica za službena putovanja, kao i naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe, preko Odluke o utvrđivanju naknada za rad u Državnoj izbornoj komisiji, do ugovora velike vrijednosti a sklopljenih suprotno postojećem zakonskom okviru. Na bazi dijela prikupljenih dokaza, CGO je podnio DRI i Inicijativu za uvrsti DIK u plan revizije u 2021.godinu i na taj način detaljno provjeri finansije DIK-a u 2020.godini. Takođe, CGO je podnio danas dodatni dokazni materijal DRI koji se odnosi na jedan od aspekata spornog finansijskog poslovanja DIK-a. »

ASK u doba nove parlamentarne većine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je dobio 6 (šest) odluka kojima je Jelena Perović, direktorka Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) djelimično postupila po Inicijativi CGO-a i utvrdila da su nekadašnji poslanici DPS-a Ana Nikolić, Momčilo Martinović, Danijel Živković, Filip Vuković, Željko Aprcović i Petar Smolović prekršili Zakon o sprječavanju korupcije tako što nijesu ASK-u prijavili vjerodostojne imovinske kartone za 2017.godinu.

CGO je 14.maja 2018.godine uputio ASK-u Inicijativu kojom je traženo da se utvrdi kršenje zakona po ovom osnovu za 25 poslanika tada vladajuće koalicije, a to je pratio niz urgencija, uključujući i posljednju od 24.jula 2020.godine. Odluke koje je Perović donijela u slučaju ovih šest nekadašnjih poslanika DPS-a su jedine i bile moguće i zakonite. »

Porodice nestalih i dalje bez pune pravne zaštite i istine o najbližima

Povodom 30. avgusta – Međunarodnog dana nestalih, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na Tužilaštvo Crne Gore, ali i druga nadležna tijela, poput Komisija  za nestala lica Vlade Crne Gore, da u skladu sa relevantnim propisima, usvojenim deklaracijama, sporazumima i strateškim dokumentima, ulože mnogo više napora na rasvjetljavanju sudbine svih nestalih tokom ratnih dešavanja 90ih na prostoru bivše SFRJ.

Porodice nestalih i dalje bez pune pravne zaštite i istine o najbližima »

Premijerski sat i poslanička pitanja kroz prizmu statistike

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je pregledPremijerski sat i poslanička pitanja kroz prizmu statistike koji daje uvid u korišćenje ovog instituta parlamentarnog nadzora tokom posljednjeg saziva Skupštine Crne Gore sa aspekta brojki.

Statistički pregled ukazuje da su poslanici i poslanice 26. saziva Skupštine Crne Gore ukupno postavili 1016 pitanja, od čega je 125 bilo upućeno premijeru a 891 ministrima u njegovoj Vladi. Gledano pojedinačno po godinama, poslanici su najviše pitali tokom 2019. godine kada je postavljeno 402 pitanja, a najmanje 2017.godine kada je ta brojka iznosila 52.

Premijeru i ministrima su u Skupštini više pitanja postavljale kolege iz vlasti nego opozicije, a što je u bilo određeno i bojkotom rada Skupštine od strane dijela opozicionih poslanika u dužem vremenskom periodu. To je umanjilo i djelotvornost ovog vida nadzorne funkcije Skupštine, jer su ta pitanja dominantno bila u pravcu promocije uspijeha Vlade a ne problematizovanja odluka i praksi Vlade. »