Ministar ne može izbjeći odgovornosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja, za crnogorske prilike nezabilježenu istrajnost, autonomnost i hrabrost učenika koji su se založili za depolitizaciju upravljanja u obrazovanju, čime su pokazali da su oni naučili svoje lekcije iz građanskog obrazovanja i da znanje koriste kako bi doprinijeli reformi ovog sistema koji treba da bude u službi učenika, a ne bilo čijih partijskih ili ličnih interesa. Nezavisno od konačnog raspleta, koji je pokazao svu krhkost institucija, ovo je bila iskra koja će pozitivno obilježiti ovu godinu…

Ministar ne može izbjeći odgovornosti – (pdf)

Komisija kaže – ALI

Novobriselski nema sintagmu za “car je go”, već radije podvlači konstrukciju koja u našem prevodu glasi “Sve je to lijepo, ALI…”. I zato je ovaj izvještaj generalno pozitivan, jer daje maglovito obećanje da možda nećemo još dugo biti sami sa nasilnicima u kući…

Komisija kaže – ALI – (pdf)

Iskustvo Slovačke u procesu Evropskih integracija i preporuke za Crnu Goru

Centar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

ISKUSTVO SLOVAČKE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA I PREPORUKE ZA CRNU GORU

Gost/panelist:
- G-din Michal Spevak, menadžer projekata u Uniji poslodavaca Crne Gore

Moderatorka panela je Violeta Marniku, saradnica na programima u CGO-u

Panel će se održati u petak, 16. oktobra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327

Put ka EU: Naši susjedi i naučene lekcije

Centar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

PUT KA EU: NAŠI SUSJEDI I NAUČENE LEKCIJE

Gosti/panelisti:
- Nj. E. Zoran Lutovac, ambasador Republike Srbije
- Nj. E. Branimir Jukić, ambasador Bosne i Hercegovine
- Nj. E. Petar Turčinović, ambasador Republike Hrvatske

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel će se održati u petak, 2. oktobra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327