EU poslije Lisabona i perspektiva zapadnog Balkana

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program
Forum Škola evropskih integracija” organizuje.

PANEL DISKUSIJU

na temu

EVROPSKA UNIJA POSLIJE LISABONA I PERSPEKTIVA ZAPADNOG BALKANA

Gosti/panelisti:

• Nj. E. Thomas SCHMITT, ambasador Republike Njemačke u Crnoj Gori
• Miodrag LEKIĆ, profesor na Univerzitetu u Rimu i bivši ministar inostranih poslova Republike Crne Gore
• Nj. E. Petar TURČINOVIĆ, ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori.

Forum će se održati u utorak 11. decembra 2007.g. od 12h00 do 13h30,
u sali br. I na Fakultetu političkih nauka.

Prevod obezbjeđuju organizatori.

Zbog ograničenja broja učesnika neophodna je prethodna registracija putem emaila cgo@cg.yu ili telefona 081 665 112

Evropski parlament i njegova uloga u procesu proširenja EU

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program
Forum Škola evropskih integracija” organizuje.

PANEL DISKUSIJU

na temu

EVROPSKI PARLAMENT I NJEGOVA ULOGA U PROCESU PROŠIRENJA EU

Gosti/panelisti:

• Gđa Doris PACK, EPP-ED, Njemačka (Šefica Delegacije)
• Gdin Hannes SWOBODA, PES, Austrija
• Gđa Adriana POLI BORTONE, UEN, Italija
• Gdin Ryszard CZARNECKI, UEN, Poljska
• Gdin Göran FÄRM, PES, Švedska
• Gdin Jas GAWRONSKI, EPP-ED, Italija
• Gdin Marcello VERNOLA, EPP-ED, Italija (Izvjestilac)

Forum ce se održati u srijedu 19. decembra 2007.g. od 19h00 do 20h00, u sali br. I na Fakultetu političkih nauka.

Skraćenice:
EPP-ED Grupa Evropskih narodnih partija (Hrišćansko-demokratska grupa) i Evropskih demokrata
PES Grupa Partija evropskih socijalista
UEN Unija za Evropu nacija

Obezbijeđen je simultani prevod.

Zbog ograničenja broja učesnika neophodna je prethodna registracija putem emaila cgo@cg.yu ili telefona 081 665 112

Pitanje suvereniteta i integracije u EU

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora,
a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore,
kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje.

PREDAVANJE

na temu

PITANJA SUVERENITETA I INTEGRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI

Gost: NJ.E. Gabriele Meucci,
Ambasador Republike Italije u Crnoj Gori

Forum ce se održati u srijedu 28. novembra 2007.
u 18h00, u sali br. I na Fakultetu političkih nauka

Obezbijeđen je konsekutivni prevod.

Nj. E. Gabriele Meucci je ambasador Republike Italije u Crnoj Gori. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Milanu, nakon čega je započeo svoju diplomatsku karijeru u Ministarstvu inostranih poslova Republike Italije. Prije imenovanja za Ambasadora Italije u Crnoj Gori obavljao je različite dužnosti, a između ostalih one su uključivale pozicije: vicekonzula, a kasnije prvog sekretara i konzula poslanstva u Splitu. Od 2001. do 2003. godine u italijanskoj Ambasadi u Tirani obavlja, najprije, funkciju Prvog Sekretara za trgovinska pitanja, a zatim i Savjetnika za trgovinska pitanja. Takođe, od 2003. do 2004. radio je u Generalnoj Direkciji za Evropu, a tokom 2004. godine u Kabinetu Predsjednika Vlade Italije, u Kancelariji za odnose sa Parlamentom. Odlikovan je Ordenom za zasluge Republike Italije 2002. godine.