Sloboda izražavanja: Evropski standardi i crnogorska praksa

Centar za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stifung organizuju PANEL na temu

SLOBODA IZRAŽAVANJA:
EVROPSKI STANDARDI I CRNOGORSKA PRAKSA

Gosti/panelisti:
- Mladen MILUTINOVIĆ, v.d. glavni i odgovorni uredniki dnevnika „Dan“
- Željko IVANOVIĆ, izvršni direktor dnevnika „Vijesti“
- Tea GORJANC PRELEVIĆ, urednica programa u Akciji za ljudska prava
- Zoran PAŽIN, agent Crne Gore pri Evropskom sudu za ljudska prava

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u srijedu, 30. septembra 2009.g. od 18h00 do 20h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika prepočuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327

Da se kazne odgovorni

Centar za građansko obrazovanje (CGO) se danas obratio predsjednicima poslaničkih klubova i rukovodstvu Skupštine Crne Gore dopisom kojim se apeluje na njih da pokrenu odgovarajuće mjere i radnje, u okviru svojih nadležnosti, kako bi se utvrdila odgovornost izvršnih organa povodom situacije u cetinjskoj gimnaziji…

Da se kazne odgovorni – (pdf)

Stokholmski sindrom

“Nijesu bili loši ljudi. Pustili su me da jedem, pustili su me da spavam, dali su mi život” rekao je talac leta 847, nakon oslobađanja apstrahujući strašnu dramu koju je preživio. Da li to treba da bude rezime naših prava, potencijala i snova?…

Stokholmski sindrom – (pdf)

Sudovi krše zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa žaljenjem primjećuje da se hajka na Ibrahima Čikića nastavlja posredstvom suda, dok nadležni istražni organi nijesu objavili da sprovode istragu o navodima Čikića i ostalih iz grupe SDA da su devedesetih godina preživjeli torturu, o čemu se Čikić drznuo da piše u svojoj knjizi “Gdje sunce ne grije”…

Sudovi krše zakon – (pdf)