Crna Gora na putu ka EU: Napredak i izazovi

CGO i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) organizuju

PANEL DISKUSIJU
na temu

CRNA GORA NA PUTU KA EU: NAPREDAK I IZAZOVI

Gosti/panelisti: 

  • Dr Gordana ĐUROVIĆ, potpredsjednica Vlade Crne Gore
  • Clive RUMBOLD, v.d. Šef delegacije Evropske komisije /Otpravnik poslova, a.i. predstavnik EK u Crnoj Gori
  • Goran SVILANOVIĆ, predsjedavajući Radnog stola I Pakta stabilnosti

Panel diskusija će se održati u petak 16. novembra 2007. od 12h00 do 14h00, u hotelu Podgorica

Obezbijedjen je simultani prevod. Zbog ograničenja broja učesnika neophodna je prethodna registracija putem emaila cgo@cg.yu ili telefona 081 665 112.

U poreskoj politici uzeti u obzir interes građana

U skupštinskoj raspravi o Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predloženi su amandmani kojima se predlaže da se „stopa PDV-a smanji sa 7% na 0% za- ljekove, ortotička i protetička sredstva, medicinska sredstva koja se hirurški ugradjuju u organizam, udžbenike i nastavna sredstva, knjige, monografske i serijske publikacije, vodu za piće, autorska prava i usluge iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti i i autorska prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, zbirki i antikviteta”…

U poreskoj politici uzeti u obzir interes građana – (pdf)