OGLAS za polaznike IX generacije Škole demokratije

ŠKOLE DEMOKRATIJE
- škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse -

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija, nevladinih organizacija i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Voditelj škole je prof. dr Radovan Radonjić, a uz njega sa polaznicima će raditi ugledni domaći i strani predavači.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 26. februara 2007.g. na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu demokratije”)
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112 ili na e-mail: cgo@cg.yu

Slovenačko iskustvo u oblasti zaštite životne sredine u procesu pridruživanja EU

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje:

PREDAVANJE
na temu
SLOVENAČKO ISKUSTVO U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EU

Gost: Dr Fedor Černe, Vlada Republike Slovenije

Forum će se održati u subotu 27. januara 2007.g. u 18h00, u prostorijama Centra za građansko obrazovanje.

Za bliže informacije možete pozvati: 081 665 112

dr Fedor Černe, sekretar Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Republike Slovenije. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu umjetnosti Univerziteta u Ljubljani, Odsjek za geografiju. Profesionalnu karijeru počeo je u Nacionalnoj agenciji za planiranje kao savjetnik za razvojna i pitanja životne sredine. 1986. godine imenovan je za pomoćnika ministra za zaštitu životne sredine i direktora Odjeljenja za životnu sredinu. U periodu od 1991. do 1993. godine, kao istraživač Instituta za geografiju bavio se proučavanjem različitih aspekata upravljanja životnom sredinom. Tokom 1993. osniva privatnu kompaniju koja se bavi uvođenjem ISO standarda u upravljanju (9001) i standarda u zaštiti životne sredine (14001). Od 1995 do 1997 bio je predsjedavajući nadzornog odbora Ekološkog fonda. Kao član Pregovaračkog tima o stabilizaciji i pridruživanju Republike Slovenije Evropskoj uniji, u koji je ušao 1998. godine, bio je zadužen za pregovore oko poglavlja 22 (životna sredina), 30 (institucije) i 31 (ostala pitanja) sporazuma. U okviru Vladine Kancelarije za evropske poslove zadužen je za koordinaciju projekata saradnje sa civilnim društvom.