Oglas za polaznike V generacije Škole za ljudska i manjinska prava

CGO i Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću raspisuju OGLAS za polaznike V generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA i MANJINSKA PRAVA

Školu čini 4 modula u ukupnom trajanju od pet mjeseci. Nastava će se izvoditi dva puta sedmično, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa.

Školom se želi razvijati alternativno obrazovanje o ljudskim i manjinskim pravima uz razvijanje svijesti kod javnosti o važnosti poznavanja ljudskih prava i promociju vrijednosti, evropskih standarda, principa i mehanizama koji će voditi ka boljim međuetničkim odnosima u Crnoj Gori.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija i nevladinih organizacija, medijski profesionalci, advokati, mladi lideri i studenti i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Program obuhvata učešće velikog broja uglednih domaćih i stranih predavača /univerzitetski profesori, sudije, advokati, istraživači, nosioci javnih funkcija.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 18. septembra 2007.g. na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu za ljudska i manjinska prava”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112; tel: 081 / 665 327

Oglas za polaznike VI generacije Škole evropskih integracija

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora, raspisuju OGLAS za polaznike VI generacije:

ŠKOLE EVROPSKIH INTEGRACIJA
i za polaznike III generacije
REGIONALNE ŠKOLE EVROPSKIH INTEGRACIJA ZA SJEVER CRNE GORE

Školu evropskih integracija čine 7 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca, i obuhvata široki spektar teorijskih i praktičnih saznanja iz oblasti evropskih integracija.

Nastava se izvodi dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata (uz mogućnost dodatnih predavanja), kao i kroz stručne seminare.

Ugledni predavači i stručnjaci iz zemlje i inostranstva, pripadnici diplomatskog kora u našoj zemlji i ostali gosti upoznaće polaznike sa istorijatom, razvojem i funkcionisanjem evropskih integrativnih procesa, savremenim položajem evropskih institucija, njihovim uticajem na naše društvo i perspektivama saradnje u ovoj oblasti.

Pravo učešća imaju kandidati čiji su prioritet sticanje novih znanja u pomenutim oblastima i doprinos afirmaciji ideja, značenja i standarda evropskih integracija u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, privrednom, naučnom i kulturnom okviru.

Troškove školovanja pokrivaju FOSI, CGO, EPuCG i CRNVO, uz obavezu polaznika da pohadjaju najmanje 80% programa.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 18. septembra 2007.g. na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu evropskih integracija”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112; tel: 081 / 665 327

Oglas za polaznike X generacije Škole demokratije

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike X generacije

ŠKOLE DEMOKRATIJE

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija, nevladinih organizacija i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Voditelj škole je prof. dr Radovan Radonjić, a uz njega sa polaznicima će raditi ugledni domaći i strani predavači.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 17. septembra 2007.g. na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu demokratije”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112; tel: 081 / 665 327