Regionalna politika kao preduslov pridruživanja zapadnog Balkana evropskoj uniji

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje:

PANEL DISKUSIJU na temu
REGIONALNA POLITIKA KAO PREDUSLOV PRIDRUŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA EVROPSKOJ UNIJI

Gosti/panelisti:
Goran Svilanović, Predsjedavajući Radnog stola I, Pakt stabilnosti za JIE
Miroslav Lajčak, Generalni direktor direkcije za politička pitanja, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovačke

Forum ce se održati u utorak 21. novembra 2006.g. u 18h00, u sali br. III na Fakultetu političkih nauka. Za bliže informacije možete pozvati: 081 665 112. »

Evropska spoljna i bezbjednosna politika

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje:

PREDAVANJE na temu
EVROPSKA SPOLJNA I BEZBIJEDNOSNA POLITIKA

Gošća/panelista: dr Judy Batt, Institut Evropske unije za bezbijednosne studije

Forum ce se održati u ponedjeljak 6. novembra 2006.g. u 18h00, u sali br. IV na Fakultetu političkih nauka. Obezbijedjen je konsekutivni prevod. »