CGO oglašava hitnu potrebu za 17 novih saradnika/ca

Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi da sa vama dijeli svoju viziju Crne Gore kao demokratskog društva odgovornih građana!

Mladi ste, znate, umijete, smijete,
budite akteri, nikako pasivni posmatrači!
Dođite da zajedno mijenjamo okruženje u kojem živimo
i stvaramo društvo jednakih šansi!

CGO oglašava hitnu potrebu za 17 novih saradnika/ca:

  • 6 saradnika/ca u okviru programa Demokratija (potprogrami: Mediji i demokratija, Odgovornost i transparentnost vlasti, Politička memorija, Korupcija u obrazovanju)
  • 4 saradnika/ca u okviru programa Evropske integracije (potprogrami: Evropski puls, Crna Gora na putu ka EU)
  • 3 saradnika u okviru programa Ljudska i manjinska prava (potprogrami: Tranziciona pravda, Javno zastupanje)
  • 3 saradnika/ca u okviru programa Aktivno građanstvo (potprogrami: Korupcija u obrazovanju, Građani se pitaju)
  • 1 saradnika/cu za web dizajn i ažuriranje web sajta CGO-a

Uslovi: fakultetska diploma (nije obavezna za sve pozicije), aktivno znanje engleskog jezika (nije obavezno za sve pozicije), kompjuterska pismenost, sposobnost samostalnog, kao i timskog rada, dobro snalaženje u stresnim situacijama, preciznost, tačnost, osjećaj odgovornosti i inicijative, dinamičan pristup i posvećenost poslu.

Prednost imaju kandidati/kinje koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma. Probni rad u trajanju od mjesec dana je obavezan.

Prijave sa biografijama slati na info@cgo-cce.org do 10. februara 2009. do 17h. Ograničen broj prijavljenih će biti pozvan na intervju. Više informacija o CGO možete pronaći na www.cgo-cce.org

Sporedna glumica

No, u 2009. smo ušli bez dileme. Potpredsjednica Vlade odavno ne brani crnogorske već interese par familija koje nedomaćinski upravljaju Crnom Gorom i koje su sebe poistovjetile sa državom. Tako je umjesto obećavajuće glavne uloge u ovom odlučujućem procesu za Crnu Goru svjesno prihvatila ulogu sporedne glumice i u nju uložila sve što ima…

Sporedna glumica – (pdf)

1968. godina – 40 godina poslije: A gdje je Crna Gora?

Centar za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stifung organizuju PANEL na temu

1968 GODINA – 40 GODINA POSLIJE: A GDJE JE CRNA GORA?

Gosti/panelisti:
- Dušan LEKIĆ, publicista i diplomata, učesnik protesta 1968.godine
- Balša BRKOVIĆ, književnik i urednik udnevniku Vijesti
- Dr Filip KOVAČEVIĆ, profesor naUniverzitetu Crne Gore
- Miloš NOVOVIĆ, izvršni direktor Reformske inicijative mladih

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u petak, 26. decembra 2008.g. od 18h00 do 20h00, u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika prepočuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 112

Svakom po zasluzi

Centar za gradansko obrazovanje (CGO) cestita novom generalnom direktoru RTCG Branku Vojicicu izbor na to mjesto i istovremeno po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama traži kopiju „pjesme“ koju je isti predao kao svoj program koji ga je preporucio za taj izbor kako bi i javnost, a ne samo uske upravljacke strukture, bila upoznata sa vizijom razvoja RTCG novog generalnog direktora…

Svakom po zasluzi - (pdf)