Odabrana delegacija za studijsku posjetu Briselu

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori su, uz podršku Kraljevske norveške ambasade, 25. aprila 2006. godine raspisali konkurs za studijsku posjetu Evropskoj uniji, koja je dio projekta „Nauči o EU lično“.

Nakon pažljivog razmatranja dostavljenih prijava i sprovođenja intervjua gdje je to bilo potrebno, komisija sastavljena od predstavnika organizatora je, u saradnji sa donatorima, odabrala desetočlanu međusektorsku delegaciju koja koja će imati prilike da upozna institucije Evropske unije u Briselu, ali i da predstavi Crnu Goru. »

Službenik/ca za odnose sa javnošću (PR), pripravnik/ca

Centar za građansko obrazovanje oglašava potrebu za jednim novim radnim mjestom:

Službenik/ca za odnose sa javnošću (PR), pripravnik/ca

Potrebne kvalifikacije: diplomirani pravnik/ca ili ekonomista (VII stepen stručne spreme), poznavanje engleskog jezika i rada na računarima. Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili visok prosjek tokom studija, iskustvo u radu u NVO sektoru ili su prošli kroz neke od programa neformalnog obrazovanja.

Rok za prijavu: 8. jun 2006. godine
Centar za građansko obrazovanje
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112 ili na e-mail: cgo@cg.yu

Zapadni Balkan i evropske integracije

PANEL DISKUSIJA u okviru Foruma Škola evropskih integracija ZAPADNI BALKAN I EVROPSKE INTEGRACIJE

Gosti/panelisti:

Osman Topčagić
direktor Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Dr Gordana Đurović
ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije

Forum ce se održati u ponedjeljak 15. maja 2006.g. u 18h00, u sali Mediteran, na Ekonomskom fakultetu. »

Perspektive razvoja EU

Forum Škola evropskih integracija PERSPEKTIVE RAZVOJA EVROPSKE UNIJE

Gost/panelista: Henrik H. Kroner, generalni sekretar Međunarodnog evropskog pokreta, Brisel

Forum ce se održati u petak 12. maja 2006.g. u 18h00, u sali br. IV (zgrada Pravnog fakulteta, II sprat – Fakultet političkih nauka). Obezbijeđen je konsekutivni prevod. »

Crnogorska međusektorska delegacija uskoro u Briselu

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u CG su, uz podršku Kraljevske norveške ambasade, 25. aprila 2006. godine raspisali konkurs za studijsku posjetu EU, koja je dio projekta „Nauči o EU lično“.

Koliko je snažna želja građana Crne Gore da upoznaju EU, govori i podatak da se na šesnaestodnevni konkurs javilo 142 kandidata i kandidatkinje. Od tog broja 54.22 % je žena i 45, 77% muškaraca. Što se tiče obrazovne strukture, među zainteresovanima je 5 doktora nauka, 7 magistara, 97 fakultetski obrazovanih, 2 sa SSS, 3 srednjoškolca i 28 studenata. »