Pravnim akrobacijama Savjet AZLP-a ne može pokriti nezakonitost izbora direktora

Jučerašnjim reagovanjem na saopštenje Centra za građansko obrazovanje (CGO), koje smo pročitali u medijima, jer ga još nema na sajtu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), Savjet AZLP-a implicitno je potvrdio da je sporan izbor Ivana Medojevića za direktora te Agencije.

Naime, iz saopštenja Savjeta nedvosmisleno proizilazi da umjesto da je Savjet procjenjivao ispravnost Medojevićeve kandidature, Savjet je prepustio Medojeviću da sam to procijeni. U pokušaju odbrane, Savjet AZLP-a navodi da je Medojević dostavio izjavu da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje, kao i da je “Medojević uz dokumentaciju dostavio i Mišljenje Ministarstva javne uprave, kao jedino nadležnog državnog organa za tumačenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima”. »

Poništiti izbor direktora AZLP-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da izbor Ivana Medojevića, direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), nije bio sproveden u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka koji jasno propisuje uslove za imenovanje na ovu fukcije i traži od Savjeta AZLP-a da ovaj izbor poništi i raspiše novi konkurs.

Zakon o zaštiti ličnih podataka u članovima 53 i 54 propisuje uslove i ograničenja za imenovanje članova Savjeta Agencije. Među ograničenjima, u članu 54, jasno se navodi da za predsjednika i člana Savjeta Agencije ne može biti imenovano lice koje je “3) imenovala ili postavila Vlada Crne Gore”. »

Novi direktor ASK-a treba da bude izabran u transparentnom i efikasnom postupku

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je, juče po drugi put, Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije zahtjev za obezbjeđenje transparentnosti 17. sjednice Savjeta ASK-a zakazane za ponedjeljak, 30.3.2020.godine, ali i efikasnosti u odlučivanju izbora novog direktora.

CGO je i ranije podnio isti zahtjev Savjetu za sjednicu koja je trebalo da se održi  24.3.2020. godine, a koja je bila odložena. Po dostupnim informacijama ni tada taj zahtjev nije bio uvažen.

CGO cijeni da Savjet ASK-a ima mogućnosti da, koristeći brojna i lako dostupna sredstva moderne tehnologije, i u okviru mjera koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti uslijed okolnosti izazvanih epidemijom COVID19, obezbijedi direktan video i audio prenos sjednice putem interneta i na taj način osigura javnost svog rada. »

Ukloniti web aplikaciju crnagorakorona.com i procesuirati njene kreatore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je uputio pojedinačne inicijative Vrhovnom državnom tužilaštvu, Upravi policije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda da po službenoj dužnosti preduzmu sve propisane radnje i mjere u cilju suzbijanja daljeg korištenja nedozvoljene web aplikacije https://www.crnagorakorona.com/home.  Ova aplikacija je kreirana tako da generiše lične podatke građana i građanki Crne Gore, čiji se identiteti (imena, prezimena i adrese) objavljuju na internet stranici Vlade Crne Gore, a kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana zbog COVID19.

 Ukloniti web aplikaciju crnagorakorona.com i procesuirati njene kreatore »