Obezbijediti više prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu biti kreatori velikih i važnih priča ukoliko im se pruži prilika, a treba ih prihvatiti individualno, prema ličnim kvalitetima i spremnosti da da se suoče sa izazovima na radnom mjestu“, ocijenjeno je na konferenciji Centar za građansko obrazovanje (CGO) „Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre prakse”, kao završnu aktivnosti projekta „Razvojem vještina za bolju zapošljivost OSI“, koji podržava Zavod za zapošljavanje Crne Gore.
0-02-04-1c8cf293d1b08ab91e7de5e29b933b3f6b72de661e95d9c3e2f59a3056451cf5_1c6d9830067b93 »

Bez pomirenja u regionu nema ni trajnog mira

Povodom 21. septembra – Međunarodnog dana mira, Centar za građansko obrazobanje (CGO) poziva sve subjekte društva da ulože sistemske napore kako bi razvijali pojedince i društvo koji teže nenasilnom rješavanju sukoba i izgradnji društva pravednih odnosa.

Oružani sukobi, koji su se desili tokom devedesetih godina prošlog vijeka, destabilizovali su prostor država bivše Jugoslavije. Posljedice tih narušenih odnosa i danas se osjećaju u društvima koja nijesu daleko odmakla u procesu pomirenja. Stoga je važno uspostaviti punu istinu o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedesetih, imenovati sve civilne i vojne žrtve i ustanoviti činjenice o okolnostima u kojima su ovi ljudi izgubili svoje živote. Takođe, neophodno je popisati sve logore koji su postojali na području bivše Jugoslavije između 1991. i 2001. Jedino tako se može doći do pune istine bez koje nema istinskog pomirenja, ali ni trajnog mira na ovim prostorima.

CGO - Bez pomirenja u regionu nema ni trajnog mira »

REKOM III konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

TREĆI KONKURS

 ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

 U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU

 Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 20. oktobra 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 30. oktobra 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 30. aprila 2020.

Rekom---CSO-Activism-for-Reconsiliation--MNE (1) »