DIK nije ispunio preporuke OEBS-a, već je dodatno nazadovao

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da naglašeno netransparentan rad Državne izborne komisije (DIK) počinje da se pozicionira kao negativan faktor u ocjeni ukupnog izbornog procesa. DIK je uspio da u prethodnih nekoliko mjeseci donese više kontroverznih odluka, na koje je CGO uredno opominjao ali i čiji je dio procesuirao nadležnim organima, kako bi zajedničkim naporima rad DIK-a doveli u okvire zakonitosti i najbolijh praksi.

Centralni rad DIK-a ostaje obavijen velom tajnosti. Obavještenja o sjednicama DIK-a se na sajtu objavljuju neposredno pred, u toku a nekad i nakon okončanja sjednica. Mediji ne mogu pratiti direktno sjednice DIK-a, a saopštenja sa tih sjednica su rijetka i štura, kao i sami zapisnici koji se objavljuju tek nakon naredne sjednice. Notirano je jedno jedino pojavljivanje portparola DIK-a, Mersudina Dautovića, koje je dalo više argumenata kritičarima rada DIK-a nego što se može cijeniti uspješnim u odbrani pozicija DIK-a. Kratko, ali interesantno, iskustvo CGO-a u praćenju sjednica DIK-a osnažuje našu preporuku da se sjednice DIK-a moraju otvoriti za neposredno medijsko praćenje toka diskusije i stavova svih članova. »

Ministar Šehović da javno objasni zašto ne smije da smijeni Pićurića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je ministru Damiru Šehoviću zahtjev za hitno postupanje po Prijedlogu za razrješenje direktora Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” Veselina Pićurića br. 0601/2019-4924/3 od 24.07.2020. godine. Ovo je treći prijedlog tri različita prosvjetna inspektora za razriješenje Pićurića u posljednjih nekoliko godina, a drugi u mandatu Šehovića.

Podsjećanja radi, ovaj kontraverzni direktor kontinuirano nanosio školi materijalnu štetu kršeći procedure i pravila u rukovođenju. CGO je na to mnogo puta skretao pažnju Šehoviću, od početka mandata, direktno u pisanoj komunikaciji i javno, a to su pratili prijedlozi različitih prosvjetnih inspektora za njegovo razrješenje, prijave i zahtjevi zapošljenih sa kojima je ministar upoznat a koji ukazuju da je Pićurić postupao kršeći svoje nadležnosti iz člana 82 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Sve ovo su potvrdile pravosnažne presude. No, Šehović je odgovorio reizborom Pićurića na istu funkciju. »

Ustavni sud potvrdio navode CGO-a, DIK mora da se dovede u okvire zakonitosti i ustavnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Ustavnog suda da, na osnovu Inicijative CGO-a, pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dijela odredbi Tehničkih preporuka Državne izborne komisije (DIK) za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača. Time su potvrđeni svi navodi CGO-a, koji je reagovao odmah nakon usvajanja ovog dokumenta, ukazujući da su Tehničke preporuke Državne izborne Komisije (DIK) neustavne, nejasne, kontradiktorne i nesprovodive.

Važno je napomenuti da je Ustavni sud, pozivajući se na odredbe Ustava, odbio da postupa prema onom dijelu Tehničkih preporuka za koje je utvrdio da su, u međuvremenu, prestale da važe brisanjem od strane DIK-a, a koji je nakon javnog ukazivanja i sam prepoznao njihovu nelogičnost i neustavnost. »

Hitno raskinuti ugovor o koncesiji sa “Dekar” i “Dekar Energy”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Vladu da hitno preispita i raskine Ugovor o koncesiji sa firmama “Dekar”d.o.o i “Dekar Energy”d.o.o i time spriječi investitora da stavi u cijevi lokalne i divlje rječice Ljubaštica, Crnja i Čestogaz radi izgradnje tri mHE u Kraljskim Barama, u opštini Kolašin. Vlada bi morala preispitati i građevinske dozvole i prateću tehničku dokumentaciju za gradnju sa elaboratima uticaja na životnu sredinu i studijama izvodljivosti ovakvih objekata, jer se počelo graditi 12 godina nakon zaključivanja prvobitnog ugovora o koncesiji. Tako bi se spriječile štetne posljedice i zaštitila životna sredina i osnovna ljudska prava mještanima Kraljskih Bara koji se od sredine jula hrabro i uporno bore za javni interes.

CGO je krajem jula, u znak podrške mještanima, podnio niz zahtjeva nadležnim institucijama u pravcu obustave eksploatacije ovih voda kroz planiranu izgradnju mHE. Na bazi jednog od tih zahtjeva, dobili smo Zapisnik inspektora za vode Miloša Vujačića br. 0304-737/20-3-82 od 30.07.2020. i 03.08.2020, na koji smo u četvrtak, 13.08.2020, uputili prigovor zbog kršenja Zakona o inspekcijskom nadzoru, neutvrđenog činjeničnog stanja na licu mjesta i neobjektivnog postupanja ovog inspektora. »