Kad politička elita podcijeni građane – parlamentarni izbori 2020.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i fondacija Friedrich Ebert (FES) objavili su analizu Kad politička elita podcijeni građane – parlamentarni izbori u Crnoj Gori koja iz postizborne optike daje pogled na nalaze istraživanja javnog mnjenja prema nizu društveno-političkih pitanja sprovedeno prije izbora, a koji su refleksiju imali prema izbornim ponudama, ali mogu biti upućujući i u narednom periodu za političke aktere.

Autorski tim činili su prof. dr Zoran Stoiljković sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Miloš Vukanović, istoričar i savjetnik u CGO-u i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, koja je takođe i urednica publikacije.

U analize se apostrofira značajna emancipacija građanstva, uprkos turbulentnim tranzicionim lomovima i izostanku adekvatnog vođstva, što odgovorni političari i lideri moraju imati u vidu i razmišljati van okvira projektovanog rezultata ili uskih partijskih interesa. »

U Sudski savjet mora ući visoko stručni kadar sa integritetom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva novi saziv Skupštine Crne Gore da odgovorno pristupi izboru članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

U tom pravcu, CGO poziva i predsjednika Skupštine Crne Gore, Aleksu Bečića, da što prije stavi na dnevni red Prijedlog koji je dostavio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu iz ranijeg, odnosno 26. saziva, a koji nije prošao u prvom krugu sa potrebnom 2/3 većinom 30.jula 2020, kako bi se taj postupak okončao u drugom krugu i stvorili uslovi za sprovođenje novog i zaista otvorenog konkursa.

Posljedice višedecenijske vlasti jedne partije su duboke i biće potrebno dosta vremena da se sistem postavi na zdrave osnove a institucije učine nezavisnim i profesionalnim. Između ostalog, jedna od posljedica bila je i demotivacija kvalitetnih kandidata koji nijesu bliski vladajućoj većini da se prijave za važne pozicije u institucije u kojima se upravo traži nezavisnost, integritet i stručnost. To je rezultiralo negativnom selekcijom, tamo gdje je prethodna vladajuća većina u Skupštini mogla sama donositi odluke o izborima i imenovanjima. »

Pandorina kutija DIK-a i AZLP koji žmuri

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je od Državne izborne komisija (DIK), shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, ugovore o djelu, koje je DIK zaključio sa službenicima Skupštine Crne Gore, a koji otvaraju nesumnjivo novu aferu u vezi sa radom ove institucije.

Ugovori o djelu zaključeni su sa ukupno 10 službenika, kako se navodi, radi provjere potpisa podrške predatih od strane izbornih lista u susret parlamentarnim izborima održanih 30.8.2020. godine. Njima se uglavnom predviđaju obaveze u dijelu unosa, kontrole i uparivanja podataka koji se odnose na predate potpise podrške, dok se dio ugovora odnosi i na poslove numerisanja predatih lista, administracija, zatim izradu i održavanje web sajta, a u konačnom i na poslove koordinisanja, rada na aplikativnom rješenju i izvještavanja. »