Potrebna saradnja svih sektora društva za rješavanje nezaposlenosti mladih

U Crnoj Gori je, prema podacima Monstata, u drugom kvartalu ove godine bilo nezaposleno 28.9% mladih, što predstavlja pad u odnosu na isti prošlogodišnji period, kada je 35.5% mladih čekalo na zaposlenje. Nezaposlenost mladih je sistemski i kompleksan problem, koji se može riješiti samo zajedničkim djelovanjem državnog, nevladinog i privatnog sektora. Jedno od rješenja je i uvođenje prakse u obrazovni sistem i sticanje znanja i vještina koje mlade kvalitetnije pripremaju za tržište rada. Upravo takva rješenja ponudio je i projekat „Znanje i vještine za posao“, koji je u prethodnom periodu realizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO). Kroz ovaj projekat, nove vještine i znanja savladao je 61 kandidat iz cijele Crne Gore, a deset njih dobilo je zaposlenje, iako to nije bila obavezna komponentna projekta.

„Mi smo ovim projektom ponudili pristup koji može pomoći rješavanju problema nezaposlenosti. Vjerujemo da je uspjeh projekta 61 nezaposleni mladi koji je stekao nova znanja i vještine, deset njih koji su nakon prakse i dobili posao, ali i to što je više od 90% učesnika projekta navelo da bi program preporučili prijateljima. Ipak, nezaposlenost mladih je zahtjevan proces kojem država mora da se posveti mnogo više i kreativnije, ali na kojem svi možemo i moramo više raditi“, rekao je Petar Đukanović, koordinator programa u CGO-u.

cgo-cce-nacionalni-forum-o-zaposljavanju-mladih-znanje-i-vjestine-za-posao_1 »

Lokalne samouprave treba da budu proaktivnije u pružanju informacija

Samo direktnim i otvorenim razgovorima o poteškoćama sa kojima se građani/ke crnogorskih opština suočavaju kad traže određene informacija o radu istih, ali i uvidom u to na koji način radi lokalna administracija i koja su njena ograničenja kad je riječ o unaprijeđenju transparentnosti rada same opštine, mogu pomoći u razumijevanju ali i osnažiti dosljednu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zaključeno je danas na okruglom stolu ”Imam pravo da znam” koji je, u Podgorici, organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Prilikom otvaranja, Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u, istakla je da ”lokalne samouprave u otvorenosti i transparentnosti svog rada bilježe skroman učinak i da za takvo stanje ne postoji održivo opravdanje.” Takođe, ona je ukazala na napore civilnog društva da bude kritički i konstruktivni korektiv, identifikujući, reagujući i ukazujući na nedostatnosti sistema ali i nudeći preporuke za transformaciju u istinsko otvoreno društvo. ”Međutim, ukoliko naši napori nijesu prepoznati od strane organa javnog sektora, u ovom slučaju lokalne samouprave koja može da preduzme potrebne korake u rješavanja prepoznatih problema nastavićemo da se vrtimo u začaranom krugu netransparentnosti,” zaključila je ona.

cgo_imam-pravo-da-znam_PG_1

»

Građani mogu biti ključni u borbi protiv korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 04. do 13. oktobra, u osam crnogorskih opština, organizovao razgovore sa građanima i građakama o korupciji na lokalnom nivou tokom kojih je dijeljen promotivni materijal kroz koji je predočeno šta korupcija predstavlja, kao i koje i kakve su njene štetnosti po samo društvo.

Građani/ke Pljevalja, Bijelog Polja, Podgorice, Kotora, Nikšića, Ulcinja, Bara i Cetinja su tokom ove akcije imali mogućnost da se informišu o različitim oblicima korupcije u svim oblastima i na svim nivoima društvenog života – u privatnom, javnom, akademskom, civilnom i političkom sektoru. Takođe, ovom akcijom se nastojalo ukazati da je svijest o raširenosti i učinkovitosti korupcije razorila samo povjerenje u funkcionalnost i opravdanost većine pravnih, socijalnih, ekonomskih, političkih, kulturnih, religijskih, naučnih i obrazovnih institucija društva. Tokom razgovora je posebno naglašeno da je korupcija u crnogorskom društvu postala ”normalizovani” dio naše svakodnevice, složeni i razuđeni lanac zloupotrebe svih društvenih institucija kao oruđa za ostarivanje profita i moći privilegovanih. Razgovore sa građanima i građankama CGO je realizovao u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Građanski kreativni centar sa Cetinja, NVO UL info iz Ulcinja i NVO Mladiinfo Montenegro iz Nikšića. Materijal koji je dijeljen građanima je dostupan u elektronskoj formi na: http://cgo-cce.org/izdavastvo/demokratija-izdavastvo/#.WeH5zRNL_fZ.

cgo-cce-misli-lokalno-djeluj-lokalno-akcije

»

OSI i dalje u neravnopravnom položaju u pristupu tržištu rada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u okviru projekta „Zapošljavanjem do inkluzije” predstavio nalaze Istraživanja javnog mnjenja o percepciji osoba sa invaliditetom (OSI) u procesu zapošljavanja.

Marija Cimbaljević, asistentkinja na projektima u CGO-u, podsjetila je da je u okviru istog projekta osam OSI iz Podgorice, Danilovgrada i Nikšića prošlo kroz obuku o komunikacionim vještinama i o ljudskim pravima, sa naglaskom na radna prava, nakon čega su imali priliku da se kroz šestomjesečni plaćeni radni angažman dalje profesionalno usavršavaju i primijene stečena znanja u sedam nevladinih organizacija i u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crbne Gore. „Dodatno, u sklopu projektnih aktivnosti, instalirana je i pristupna rampa na ulazu u stambeno poslovni objekat Maksim, kao doprinos smanjenju arhitektonskih barijera, te producirana kampanja za poslodavce i OSI o važnosti zapošljavanja i korišćenja povoljnosti koje Zavod za zapošljavanje nudi u tom pravcu”, navela je Cimbaljević.

Petar Đukanović, koordinator programa u CGO-u, istakao je da ,,u Crnoj Gori postoji oko 11% OSI, od toga je procjena da je 5,000 na evidenciji ZZCG, a samo stotinjak njih radi. Prema najsvježijim podacima ZZCG, svega 194 poslodavca ostvaruju pravo na subvenciju zarade za 310 lica sa invaliditetom, od čega je 197 lica zaposleno na neodređeno vrijeme. I pored određenih unaprijeđenja, još uvijek jako malo OSI aktivno radi, a i statistike su dosta nepouzdane.” On je ocijenio da su ovakva istraživanja ,,važna kao indikotor promjene svijest i trednova tih promjena kako bi se u skladu sa tim osmišljavale nove i unaprijeđivale postojeće politike da budu djelotvornije u otklanjanju barijera koje postoje”. ,,Te barijere postoje evidentno i prije svega u našim glavama, a oslobađanje od njih je put za ostvarenje svih potencijala koje OSI imaju, a koji su ogromni, prije svega zbog dobrobiti njih samih, ali i nas kao društva u cjelini”, zaključio je Đukanović.

cgo-istrazivanja-javnog-mnjenja-o-percepciji-osoba-sa-invaliditetom-(OSI)-u-procesu-zaposljavanja »

Administrativni odbor da radi u javnom a ne u interesu DPS-a

Hitno i koordinisano postupanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore i Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), po “anonimnim” prijavama u vezi sa potencijalnim sukobom interesa članova Savjeta RTCG izaziva našu sumnju i zabrinutost da je riječ o politički instruiranom djelovanju oba organa, naručenog od strane vladajuće partije, a čiji je cilj da se RTCG ponovo vrati pod njhovu direktnu kontrolu. Stoga, nakon najave postupka za razriješenje u odboru Skupštine kojim upravlja DPS pozivamo domaću i međunarodnu javnost da pomno prati dalji razvoj ove situacije i postupanje Administrativnog odbora, koji sada treba da se odredi prema odlukama Agencije za sprečavanje korupcije.

Ova sumnja je zasnovana na selektivnosti postupanja oba pomenuta organa.

Administrativni odbor je u prethodnim godinama, posebno u procesima izbora i imenovanja u različita tijela i agencije, demonstrirao grubo kršenje zakona, što su potvrdile i presude pravosudnih organa. Time se Administrativni odbor legitimisao kao radno tijelo DPS-a, a ne Skupštine, u kojoj bi trebalo dosljedno da brani zakonitost procedura i postupaka. Stoga je teško vjerovati da je hitno procesuiranje “anonimnih” prijava u cilju “interesa javnosti za RTCG”, kako je neubjedljivo pokušao objasniti predsjednik odbora, Ljuidj Škrelja. »