Pravo na istinu osnov za razumijevanje prošlosti i prevenciju radikalizacije u budućnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 24. marta, Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, poziva nadležne organe da prepoznaju posljedice neadekvatnog suočavanja s prošlošću u crnogorskom društvu i da u skladu sa tim sistemski i na insitucionalnom nivou pokrenu debatu o teškim kršenjima ljudskih prava tokom XX vijeka.

Pravo na istinu – koje je i pojedinačno i kolektivno pravo – neophodno je ne samo za žrtve kršenja ljudskih prava, nego i za društvo u cjelini. Otkrivanje istine o kršenju ljudskih prava u prošlosti pomaže u sprječavanju kršenja ljudskih prava u budućnosti, ali i kreira mehanizme koji mogu blagovremeno prepoznati društvene simptome koji prethode radikalizaciji i otvaraju put nasilju. Na žalost, u proteklih 25 godina u Crnoj Gori nije postignut značajan napredak u istragama i procesuiranju, a samim tim ni u suočavanju sa teškim kršenjima ljudskih prava iz skorije prošlosti.  »

Potreban jasan i brz stav Ministarstva o eksternoj provjeri znanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je podnio urgenciju Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta da ministarka hitno donese odluku po Inicijativi CGO-a za ukidanje eksterne provjere znanja učenicima do kraja pandemije korona virusom.

Do eksterne provjere znanja devetih razreda ostalo još svega 15 dana što zahtijeva hitnost postupanja po podnijetoj Inicijativi. Radi se nesumnjivo o vanrednim okolnostima koji imaju svoj ogroman i negativan uticaj i na proces nastave i usvajanja znanja učenika, ali i na njihovo mentalno zdravlje. CGO očekuje da će Ministarstvo ovakav  kontekst uzeti u ozbiljno razmatranje jer isti značajno ograničava realnu procjenu postignuća učenika i može imati posljedice i za njihov dalji proces obrazovanja i individualnog formiranja.

Eksterna provjera znanja jeste zakonska obaveza, ali postoje i zakonski osnovi za njeno ukidanje sadržani u Ustavu Crne Gore i Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a posebno u uslovima ovakve pandemije. »

Komentari na portalima izvan domena Zakona o medijima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) sproveo je od 15. februara do 15. marta monitoring komentara na portalima u Crnoj Gori, a kako bi se napravila kvalitativna i kvantitativna procjena poštovanja novog Zakona o medijima, a posebno članova 34 – 39 tog Zakona. Detaljni nalazi ukazuju da ovo zakonsko rješenje, na žalost, nije još uvijek dalo efekta na dekontaminaciju tog prostora.

Važeći Zakon o medijima stupio je na snagu u avgustu prošle godine, a donosi novinu u dijelu obaveze portala da, pod prijetnjom prekršajne odgovornosti, komentare nezakonite sadržine ukloni u roku od 60 minuta od saznanja, odnosno prijave nekog lica. Ovo je trebalo djelovati i preventivno u dijelu pronalaženja modaliteta i samih portala da proaktivno djeluju u odnosu na takve komentare.

Tim CGO-a dnevno je vršio pregled komentara na 10 portala u Crnoj Gori (Vijesti, CdM, Analitika, RTCG, AntenaM, In4S, Pobjeda, Aktuelno, Standard i Borba), i to na po dva teksta, birana po kriterijumu najkomentarisanijih ili najčitanijih tekstova na tom portalu, odnosno po ličnom izboru monitora za one portale na kojima nije dostupno takvo mjerenje. Tokom monitoringa, koji je trajao 29 dana, pregledano je ukupno 31.945 komentara koji su se nalazili u okviru 580 tekstova ili 58 tekstova po portalu, sa prosjekom od 1101.55 komentara po danu monitoringa, ili 55.08 komentara po tekstu. »

Vlada što hitnije da počne sa kampanjom informisanja o vakcinaciji

Povodom poražavajućih rezultata dosadašnjeg procesa vakcinacije u Crnoj Gori, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na Vladu Crne Gore i Ministarstvo zdravlja da hitno pokrene kampanju informisanja građana i građanki o procesu vakcinisanja protiv bolesti COVID-19.

Podaci ukazuju da je broj vakcinisanih u Crnoj Gori do sada manji do 200 dnevno što ne ohrabruje laičku javnost. Dodatno brinu i pojedine informacije o vrlo malom broju vakcinisanih zdravstvenih radnika.

Iako je proteklo gotovo dva mjeseca od usvajanja Nacionalne strategije za uvođenje, distribuciju i primjenu kovid-19 vakcina, Ministarstvo zdravlja još nije pokrenulo osmišljenu i masovnu kampanju kroz koju bi se građani i građanke informisali o potrebi da se vakcinišu čime se ograničile teže posljedice zaraze korona virusom. Upravo ova Strategija daje detaljan plan i opis kampanje za vakcinisanje, odnosno imunizacije stanovništva na korona virus. Shodno Akcionom planu koji prati Strategiju, kampanja je trebala početi još 1. februara donošenjem Strategije za komunikacionu kampanju, i to sa izradom elektronskih i štampanih materijala i povremenim ispitivanjima javnog mnjenja. »

Neophodno ukidanje eksterne provjere znanja tokom pandemije korona virusa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Inicijativu za ukidanje eksterne provjere znanja za školsku 2020/21 i 2021/22 godinu do kraja trajanja pandemije korona virusa, a imajući u vidu činjenicu da učenici već godinu dana nemaju nastavu u uobičajenim okolnostima.

Ovih dana CGO-u se obraća veliki broj roditelja i učenika sa molbom da i CGO doprinese, u skladu sa svojim mogućnostima, da se eksterno testiranje za učenike 9. razreda, koje je planirano za 6. april 2021. godine, ne održi, odnosno da se ukine.

Ova Inicijativa je utemeljena i na drugim brojnim razlozima, počev od neadekvatnih uslova, uzrokovanih pandemijom korona virusa, zbog čega je redovna nastava svedena na minimum direktnog rada nastavnika i učenika. To se ne može nadoknaditi online nastavom, kursevima i drugim online aktivnostima, a opterećenje su i česte zamjene nastavnog kadra po predmetima što je uticalo na mentalno zdravlje djece koja se stalno prilagođavaju novoj pedagoškoj i nastavnoj strukturi. U svemu ovom, izostao je najznačajniji dio sticanja obrazovanja za polumaturante i srednjoškolce koje im je neophodno za završno eksterno testiranje. »