Vlada mora voditi računa o pravima svih građana prilikom donošenja novih mjera protiv COVID19

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Ministarstvo zdravlja i Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da se proaktivno uključe u proces informisanja građana o načinu funkcionisanja novog sistema izdavanja i korištenja nacionalnih digitalnih COVID potvrda. Jedino adekvatnim informisanjem građana može se obezbijediti da nove Vladine mjere za suzbijanje korona virusa ne vode diskriminatornom odnosu prema bilo kojem subjektu i kršenju odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a čime bi se ponovo mogao otvoriti prostor za zloupotrebu ličnih podataka građana.

Vlada Crne Gore je 30.7.2021. godine donijela Odluku o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja. Tim izmjenama, predviđena je obaveza posjedovanja jedne od četiri potvrde iz Nacionalne digitalne COVID potvrde, a radi ulaska u unutrašnjost ugostiteljskih objekata ili ulaska u diskoteke i noćne klubove. Tako građani, radi ulaska u ove objekte, moraju posjedovati dokaz da su u cjelosti vakcinisani, ili da su primili prvu dozu vakcine, negativan PCR test na COVID-19 koji nije stariji od 72h ili dokaz da su preležali COVID-19, odnosno negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 72h. Istom odlukom predviđa se obaveza za vlasnike ugostiteljskih objekata da odrede lice koje će kontrolisati posjedovanje dokaza o vakcinaciji ili negativnom testu. Osim toga, donešena je i mjera koja propisuje da jedan od ovih uslova moraju posjedovati svi zaposleni u ugostiteljstvu. »

Zamijeniti političku nevidljivost OSI zajedničkim poduhvatima za unaprijeđenje položaja OSI

Političke partije imaju ključnu ulogu u procesima donošenja odluka u javnom interesu, a u tom kontekstu i unaprjeđenja položaja osoba sa invaliditetom, a to mora biti zajednički poduhvat svih političkih aktera, bez obzira na ideološku profilaciju i političku istoriju odnosa među političkim subjektima, jedan je od zaključaka treninga Promocija inkluzije i prevencija diskriminacije prema osobama sa invaliditetom“, koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao od 26. do 28. jula, u okviru projekta „Ravnopravnost za sve – diskriminacija NE!“, i uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Zamijeniti političku nevidljivost OSI zajedničkim poduhvatima za unaprijeđenje položaja OSI »

Nezakonitosti vidljive i DRI-u ostaju nevidljive za Tužilaštvo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da određeni zaključci iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne izborne komisije (DIK), koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI), potvrđuju postojanje brojnih neregularnosti u poslovanju DIK-a. Revizija finansijskog poslovanja DIK-a za 2020. godinu bio je jedan od prijedloga CGO-a upućen Senatu DRI-a, koji je i donio odluku da rad ovog tijela uvrsti u plan redovnih godišnjih revizija.

Izvještaj DRI-a potvrđuje nedomaćinsko upravljanje novcem poreskih obveznika u ovoj instituciji, ali i značajne povrede pozitivnih propisa od strane tog tijela. Stoga je DRI donijela pozitivno mišljenje u odnosu na Godišnji finansijski plan DIK-a za prošlu godinu, ali i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja ove institucije sa propisima. DRI zahtijeva da DIK u roku od 30 dana donese plan aktivnosti za realizaciju upućenih preporuka, kao i da u roku od šest mjeseci obavijesti DRI o sprovedenim preporukama. »

Iza novog predsjednika DIK-a da stoje stručne reference, a ne podrška samo jedne političke strukture

Centar za građansko obrazovanje (CGO) skreće pažnju zainteresovanoj javnosti da je aktuelni javni konkurs za izbor predsjednika Državne izborne komisije (DIK) prilika da ova institucija konačno krene putem neophodnog institucionalnog  ozdravljenja.

CGO podsjeća da je ovaj konkurs uslijedio je nakon razrješenja dosadašnjeg predsjednika DIK-a, Alekse Ivanovića, jer je DIK kojim je rukovodio, 28. decembra 2020. godine, odbio verifikovati mandat poslanici Suadi Zoronjić, kako bi zamijenila Filipa Adžića, bivšeg poslanika URA-a.

DIK je u proteklom periodu u fokusu javnosti isključivo u kontekstu neracionalnog trošenja novca poreskih obveznika, zloupotrebe nadležnosti, kao i i po sveukupnom neprofesionalnom  i netransparentnom funkcionisanju. Izbor kandidata sa stručnim referencama vezanim za izborni proces, a bez partijskog kalkulisanja, jedini je način za obnovu kadrovskog potencijala, nakon kontinuiranog imenovanja kandidata koji su suštinski bili preferencije vladajućih struktura. Stoga, CGO izražava nadu nadu da će biti moguć izbor između većeg broja kandidata, što ranije nije bio slučaj, i da će poslanici pokazati odgovornost da za ovu poziciju izaberu kandidata koji ima relevantno znanje, iskustvo i kredibilitet za obavljanje ove važne funkcije. »

Umjesto potrebne reforme obrazovne ustanove ostaju plijen vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da posljednji primjeri haotičnih situacija u vaspitno-obrazovnim ustanovama dokazuju koliko je bila neosmišljena i neprimjenjiva norma iz Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim se nakon njegovog stupanja na snagu ima izvršiti izbor direktora u svim javnim ustanovama u roku od 30 dana, a na bazi čega je nadležno Ministarstvo započelo shodne radnje.

I prilikom usvajanja ove odredbe, koja je raniji rok za izbor rukovodilaca vaspitno-obrazovnih ustanova od šest mjeseci skratila na 30 dana, CGO je ukazao da je to preambiciozno i nerealno, kao i da se  unosi pravna nesigurnost i konfuzija, a što nam praksa sad već dnevno potvrđuje. Dodatno, CGO podsjeća da u čitavom tekstu novog Zakona nigdje ne postoji odredba da stupanjem na snagu donešenih izmjena prestaje mandat svim direktorima u vaspitno-obrazovnim ustanovama po sili zakona, pa je svako tumačenje Ministarstva da je neophodno izvršiti izbor svih direktora proizvoljno i nezakonito. »