Novi direktor ASK-a treba da bude izabran u transparentnom i efikasnom postupku

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je, juče po drugi put, Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije zahtjev za obezbjeđenje transparentnosti 17. sjednice Savjeta ASK-a zakazane za ponedjeljak, 30.3.2020.godine, ali i efikasnosti u odlučivanju izbora novog direktora.

CGO je i ranije podnio isti zahtjev Savjetu za sjednicu koja je trebalo da se održi  24.3.2020. godine, a koja je bila odložena. Po dostupnim informacijama ni tada taj zahtjev nije bio uvažen.

CGO cijeni da Savjet ASK-a ima mogućnosti da, koristeći brojna i lako dostupna sredstva moderne tehnologije, i u okviru mjera koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti uslijed okolnosti izazvanih epidemijom COVID19, obezbijedi direktan video i audio prenos sjednice putem interneta i na taj način osigura javnost svog rada. »

Ukloniti web aplikaciju crnagorakorona.com i procesuirati njene kreatore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je uputio pojedinačne inicijative Vrhovnom državnom tužilaštvu, Upravi policije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda da po službenoj dužnosti preduzmu sve propisane radnje i mjere u cilju suzbijanja daljeg korištenja nedozvoljene web aplikacije https://www.crnagorakorona.com/home.  Ova aplikacija je kreirana tako da generiše lične podatke građana i građanki Crne Gore, čiji se identiteti (imena, prezimena i adrese) objavljuju na internet stranici Vlade Crne Gore, a kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana zbog COVID19.

 Ukloniti web aplikaciju crnagorakorona.com i procesuirati njene kreatore »

Pravo na istinu imaju žrtve, njihove porodice i porodice nestalih

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 24. marta – Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, ukazuje na značaj odgovornog i sistematičnog odnosa donosioca odluka, pravosudnih organa i obrazovnih institucija ka civilizacijskoj obavezi utvrđivanja činjenica zločina počinjenih tokom ratova 90ih, konkretnih rezultata u procesuiranju ratnih zločina i rasvjetljavanju sudbine nestalih.

medjunarodni-dan-prava-na-istinu-u-vezi-teskih-krsenja-ljudskih-prava-2020 »

Odluke koje se tiču nevladinog sektora donositi u širokim konsultacijama sa organizacijama civilnog društva

Koalicija NVO Saradnjom do cilja danas je uputila pismo premijeru Markoviću u vezi za inicijativom jedne NVO oko prenamjene sredstava opredijeljenih NVO sektoru za 2020.godinu.

VLADA CRNE GORE
PREDSJEDNIKU VLADE g. Dušku Markoviću

Poštovani g-dine Markoviću,

Obraćam vam se u ime Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, a u vezi sa inicijativom jedne nevladine organizacije da Vlada “hitno donese odluku da se sredstva namijenjena NVO sektoru za 2020 godinu, kroz pozive ministarstava u značajnoj mjeri opredijele za aktivnosti koje mogu pomoći otklanjanju posledica moguće epidemije virusa COVID 19, za nabavku potrebne medicinske opreme, povratak građana Crne Gore, kao i za projekte NVO u cilju suzbijanja posledica od epidemije virusa», uz apel da se bilo koja odluka Vlade, koja se odnosi na nevladin sektor, donosi isključivo u širim konsultacijama sa organizacijama civilnog društva, a koje se, u slučaju potrebe, mogu organizovati i u novonastalim okolnostima. »

Državni organi da rade svoj posao, a zajedno da jačamo odgovornost i solidarnost bez kršenja osnovnih ljudskih prava

Vlada Crne Gore mora da uspostavi opštu disciplinu svih građana i zaštiti ih od potencijalne zaraze virusa korona preduzimajući sve raspoložive mjere pojačanog nadzora. To podrazumijeva procesuiranje lica koja su se na bilo koji način ogriješila o obavezno poštovanje naredbi zdravstveno sanitarne inspekcije o izrečenim mjerama samoizolacije. Objavljivanje spiska onih koji su pod izrečenim mjerama samoizolacije protivno je Ustavu i svim međunarodnim standardima, a u situaciji pojačanog straha i panike građana otvara prostor da situacija opasno izmakne kontroli. »