Zabrinjavajući muk Tužilaštva povodom napada na novinara

Centar za građansko obrazovanje (CGO) osuđuje napad na novinara dnevnog lista „Dan“, Vladimira Otaševića, koji se, prema navodima te dnevne novine desio 3. decembra 2019, u tržnom centru „Delta City“. Fizičko nasilje ne može i ne smije biti odgovor na bilo kakvo postupanje novinara, a posebno ako je u pitanju javni interes kojim se novinar vodio. CGO poziva Tužilački savjet da hitno ispita da li ponašanje tužioca Miloša Šoškića u skladu sa Etičkim kodeksom državnih tužilaca i shodno slučaj procesuira. Takođe, CGO poziva rukovodstvo Uprave policije, ali i Savjet za građansku kontrolu rada policije, da se odrede prema ponašanju policijskog službenika koji je bio akter ovog incidenta.

Javni je interes da građani i građanke Crne Gore budu informisani o tome u kakvom se društvu nalaze državni tužioci i koliko to doprinosi integritetu Tužilaštva, a posebno imajući u vidu da je prepoznata potreba da se radi na podizanju izrazito niskog stepena povjerenja u Tužilaštvo, na što je nedavno i s pravom ukazao i potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin. Izražavamo zabrinutost nad činjenicom da je jedan tužilac nijemo posmatrao napad na novinara, nezavisno od forme i intenziteta tog napada. Profesionalno i etički, a i patriotski bi bilo bi da upravo tužilac takav sukob pokuša makar prevenirati. Postavlja se pitanje: da li bi tako tužilac posmatrao da recimo neko sjutra napadne njegovog kolegu ili je u ovoj državi postalo uobičajeno da se novinari maltretiraju? Da li je problem još veći kad u tome učestvuju i pripadnici policijskih snaga? I da li se ovim samo doprinosi kontinuiranom padu Crne Gore na svim međunarodnim rang listama koje mjere stepen medijskih sloboda, ali i način na koji državi i njene institucije štite novinare? »

Smanjivanjem barijera do veće inkluzije osoba sa invaliditetom

Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća na nepovoljan položaj osoba sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori, a prije svega u dijelu ostvarivanja osnovnih prava iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i kretanja. CGO poziva nadležne institucije da se udruže u iznalaženju modaliteta za dosljedno sprovođenje zakonskog okvira zaštite OSI kako bi jačali inkluziju ove grupe u crnogorsko društvo.

Zabrinjavajuće je da i u 2019. dobijamo opomene iz EU, ali i sa drugih međunarodnih adresa, da se zakonodavni okvir zaštite OSI ne sprovodi adekvatno a što značajan dio OSI stavlja u položaj drugorazrednih građana. I istraživanja CGO-a potvrđuju zabrinjavajuću incidencu, jer čak 82% građana navodi da je položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori gori u odnosu na položaj prosječnih građana. OSI su važan resurs, ali resurs koji se zapostavlja uslijed predrasuda prema ovoj grupaciji i uskraćivanja šansi uz skrivanje iza finansijskih izdavajanja za novčane naknade po osnovu invaliditeta. Stoga je potrebno identifikovati ključne tačke u kojima se položaj OSI može popraviti i snažnije zagovarati zapošljavanje i princip samostalnog življenja OSI. Evropska komisija nas i u Izvještaju za Crnu Goru za 2019. upozorava na potrebu uspostavljanja adekvatnog i transparentnog sistema potrošnje sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI. »

Vrijeme je za osvježavanje pregovaračke strukture

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da sedam godina pregovora, značaj integracione dinamike Crne Gore i kvalitet sprovedenih reformi, posebno u periodu kada se konstatuje stagnacija, ali i regresija, u pojedinim oblastima jačanja vladavine prava zahtijeva osvrt i na pregovaračku strukturu, a čemu doprinos daje i kroz studiju studiju Pregovaračka struktura u Crnoj Gori i komparativna iskustva – jesmo li pronašli najbolji model?

Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), za kratko vrijeme pozicionirala se kao “lider u procesu evropskih integracija” na zapadnom Balkana. Tokom sedam godina pregovora, Crna Gora je otvorila 29 pregovaračkih poglavlja i tri privremeno zatvorila. Već sada je jasno da proces pregovora traje daleko duže nego što je to bio slučaj sa drugim državama članicama. »

Priznavanje inostranih diploma se mora sistemski i institucionalno adresirati

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da se pitanje priznavanja inostranih diploma mora adekvatno i institucionalno riješiti a vodeći računa kako o poštovanju međunarodnih standarda, tako i nacionalnih interesa države Crne Gore. Ovo je posebno važno s obzirom na ogroman i rastući broj inostranih obrazovnih isprava koje stižu sa obrazovnih ustanova iz regiona, ali i šire, a čija je reputacija krajnje upitna, na što smo godinama upozorali i  Ministarstvo prosvjete.

Iz tih motiva, CGO je imao i predstavnicu u Radnoj grupi za izradu izmjena i dopuna Zakona o priznavanju i inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija. »

Slučaj “Kaluđerski laz” – jedna u nizu palih optužnica za ratne zločine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u sklopu edicije “Proces suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori“, objavio drugu po redu publikaciju slučaj “Kaluđerski laz”. Edicija je uspostavljena sa publikacijom slučaj “Morinj”.

Objedinjavanjem ključnih i autentičnih dokumenata iz procesa ratnih zločina u Crnoj Gori, ovog puta za slučaj “Kaluđerski laz”, CGO želi da ubrza raskidanje sa negativnom praksom neadekvatnog procesuiranja ratnih zločina, izgradnju potrebnog institucionalnog okvira i ohrabri konstruktivno suočavanje sa prošlošću. Takođe, na ovaj način se omogućava budućim pravnicima, istraživačima i drugoj zainteresovanoj javnosti, da imaju lakši uvid integralno u sve aspekte suđenja. Ovakva struktura publikacije daje doprinos budućim akcijama koje bi trebalo da vode otkrivanju i procesuiranju odgovornih za ovaj ratni zločin. »