Dug put do jednakosti OSI

Crna Gora u oblasti prava osoba sa invaliditetom (OSI) sporo i nedopustivo malo napreduje, a osobe sa invalididetom ostaju u vrhu onih koje se prepoznaju kao grupa koja je u najvećoj mjeri izložena diskriminaciji. Stoga su potrebni sistematičniji i učinkovitiji pristupi kako bi se unaprijedio kvalitet života ove grupacije, ali i povećala njihova društvena inkluzija od čega i samo društvo može imati velike koristi, neki su od zaključaka danas predstavljene studije „Na istoj liniji?“, koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) uradio u okviru projekta „Za jednakost OSI“, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Dug put do jednakosti OSI »

Evropski novac za crnogorski put za EU

Iako se u javnosti kreirala slika da su nevladine organizacije te koje raspolažu sa neograničenim fondovima uz EU, a nerijetko je to praćeno manipulacijama i organizovanim kampanjama sa ciljem urušavanja ugleda kritički orijentisanih nevladinih organizacija, zapravo je dominantan dio sredstava ugovoren sa institucijama, zaključak je studije Evropski novac za crnogorski put za EUCentra za građansko obrazovanje (CGO) čiji je glavni autor Radoš Mušović.

Predstavljeni podaci, koje je prikupio tim CGO-a, daju detaljan uvid u strukturu javnih konkursa na kojima su podržani projekti organizacija civilnog društva, među kojima najviše NVO koje imaju značajne kapacitete, uz grubi presjek fondova koje ugovoraju Vlada i druge institucije u Crnoj Gori.

Ukupan iznos koje su iz Evropskog instrumenta za ljudska prava (EIDHR), Instrument za civilno društvo (CSF), Program za profesionalizaciju medija (MEDIA) i prekograničnih programa ugovorile crnogorske nevladine organizacije od 2012. do 2019.godine iznosi 18,181,784.40 EUR. Iz istih linija institucije su ugovorile 9,862,545.51 EUR, međunarodne organizacije i njihovi ogranci u Crnoj Gori 3,900,367.03 EUR, i vjerske organizacije 701,640.00 EUR. »

Bahati investitor nastavlja da provocira mještane, sud i tužilaštvo neobično spori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom činjenice da je privilegovani koncesionar „Dekar“ i „Dekar Energy“,  čiji je vlasnik  Momčilo Miranović, samovoljno vratio radnike na gradilište za izgradnju minihidroelektrana (MHE) na rijeci Čestogaz, u selu Kraljske bare, opština Kolašin, a suprotno volji lokalnog stavništva koje mjesecima zbog toga protestvuje. Za izgradnji MHE na toj rijeci ovaj investitor nema dobijenu koncesiju niti građevinsku dozvolu.

Na ovaj način Miranović provocira mještane koji mjesecima danonoćno protestvuju da bi zaštitili prirodno dobro – vodotoke rijeka Crnja, Ljubaštica, Čestogaz i Crni potok, a moguće da pokušava i da vještački kreira troškove kako bi to kasnije pokušao obeštetiti. Za izgradnju MHE na rijeci Čestogaz ovaj investitor nema dobijenu koncesiju niti građevinsku dozvolu, a radnici koje su Miranović i njegov partner, Igor Mašović, iz Andrijevice uputili ovih dana da rade tamo nemaju ni jedan dokaz da mogu da grade, odnosno nikakvo rješenje nadležnog organa, kao ni građevinski dnevnik, a nema ni poslovođe, niti  nadzornog organa.  Nevjerovatna je samovolja Miranovića da gradi bez adekvatne dokumentacije i dok su u toku postupci po krivičnim prijavama za krađu zaštićenog prirodnog dobra i privatna tužba u parnici za smetanje posjeda na ovom području uz vodotoke. »

Balkanizacija umjesto evropeizacije – borba protiv korupcije u Crnoj Gori

U proteklih osam godina, Crna Gora nije proizvela očekivane mjerljive rezultate u suzbijanju korupcije, a i EU je pokazala političku nedosljednost u vezi sa kontinuiranim i potrebnim spoljnim pritiskom, pa je tako Crna Gora, bez obzira na sve, dugo napredovala u procesu pristupanja uz vidljiv deficit političke volje da efektivno pristupi prevenciji i suzbijanju korupcije. Posljedično, korupcija ostaje široko rasprostranjena i nastavlja da bude predmet ozbiljne zabrinutosti, navodi se u studiji “Balkanizacija umjesto evropeizacije – borba protiv korupcije u Crnoj Gori“, koju su objavili Centar za građansko obrazovanje (CGO) i njemačka fondacija Friedrich Ebert (FES).

Koji je i koliki je stvarni uticaj tzv. transformative moći EU na unutrašnje političke prilike i djelotvorne sistemske promjene u Crnoj Gori? Zašto je Crna Gora kao (samo)proklamovani lider u evropskim integracionim okvirima doživjela suštinski neuspjeh u procesu evropeizacije uprkos dugotrajnim reformskim zahvatima čime je dovedena u pitanje i transformativna moć EU na sistemske promjene u državama kandidatima?  Ovo su neka do pitanja na koje odgovore pokušava dati autorski tim koji su činili dr Vladimir Vučković, saradnik na programima u CGO-u i predavač na Masarikovom univerzitetu u Češkoj kao glavni autor, Mira Popović, koordinatorka programa u CGO-u i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, koja je takođe i urednica publikacije. »

Partije da imenuju odgovornije predstavnike u DIK-u

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva parlamentarne političke partije da prilikom imenovanja svojih predstavnika za novi saziv Državne izborne komisije (DIK), shodno nedavno otvorenoj proceduri, vode računa da to budu oni članovi koji će se odgovorno odnositi prema zakonu i budžetskim sredstvima.

Naime, najnoviji podaci koje je CGO dobio, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, pokazatelj su da DIK nastavlja sa neracionalnim razbacivanjem novca poreskih obveznika. Iako je ova institucija u više navrata bila u fokusu javnosti zbog enormnih finansijskih izdvajanja za svoje članove, od kojih su većina i javni funkcioneri, negativna praksa dodatno je produbljena u ovom izbornom ciklusu. Nažalost, ovakvo finansijsko nagrađivanje nijesu pratili rezultati o čemu svjedoče aktuelni postupci pred Tužilaštvom zbog sumnji u nezakonit rad DIK-a, ali i afere koje u kontinuitetu prate ovu značajnu državnu instituciju. »