Potrošači ostaju nedovoljno informisani i zaštićeni

Povodom 15. marta, Međunarodnog dana prava potrošača, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na donosioce odluka da stvore neophodne uslove koji osiguravaju prava na bezbjednost života i zdravlja, kao i ekonomska prava potrošača. CGO apeluje i na proaktivno sprovođenja politike zaštite potrošača u Crnoj Gori kroz adekvatnu primjenu Nacionalnog programa zaštite potrošača i Akcionog plana za njegovu realizaciju (NPZP).

Potrošači ostaju nedovoljno informisani i zaštićeni »

Borba protiv korona virusa ne smije voditi kršenju ili ograničenju prava građana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog ponovnog zadiranja u zonu sistemskog kršenja prava građana i građanki, a povodom posljednjeg pooštravanja mjera u cilju suzbijanja korona virusa.

Preciznije, ovo se odnosi na dio mjera oko kretanja u međugradskom saobraćaju, kretanja nakon 21h, kao i kretanja u dane vikenda, kada se pored potvrde mora dati na uvid policijskim službenicima i rješenje o  zasnivanju radnog odnosa ili ugovor o radu. Otvara se i pitanje kompetentnosti nadležnih koji su ocjenjivali zakonitost ove mjere, a s obzirom da ugovor o radu predstavlja interni dokument koji reguliše odnos između poslodavca i zapošljenog.

Sa aspekta zaštite ličnih podataka sporna je obaveza stavljanja na uvid ugovora o radu u ove svrhe jer sadrže povjerljive informacije koje se odnose na ugovorne strane, a prije svega zapošljenog. Ti ugovori mogu sadržati i druge podatke za koje poslodavac cijeni da mogu voditi ka povredi poslovne tajne. Prošle godine smo imali priliku da vidimo da je donošenje pojedinih mjera na brzinu i bez stručne analize vodilo kršenju ljudskih prava i nije dobro takav pristup ponovo uvoditi. »

8. mart u znaku izražene mizoginije

U susret 8. martu – Međunarodnom dana žena, Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa zabrinutošću ukazuje na rastuću mizoginiju koja ostaje nedovoljno i neadekvatno adresirana od strane donosilaca odluka, institucija i  značajnog dijela društva. Mizoginija je, u posljednjem periodu, naglašena kad je riječ o ženama političarkama, a godinama je bila prisutna i nesankcionisana prema ženama iz kritički orijentisanih nevladinih organizacija.

Na žalost, uprkos velikom broju međunarodnih dokumenata koji osuđuju i zabranjuju svaki vid nasilja, ukjučujući i nasilje prema ženama, svjedočimo jačanju ovakvih pojava u društvu.

U crnogorskom društvu još uvijek ne postoji puno poštovanje ljudskih prava, niti su sprovedene sistemske obrazovne i vezane mjere koje bi doprinijele uspostavljaju kulture ljudskih prava. Zato se i danas potrebno boriti za neka od bazičnih ženskih prava. To potvrđuje i posljednje istraživanje javnog mnjenja, koje je sproveo CGO, a koje ukazuje da muškarci i žene u Crnoj Gori nemaju jednaka prava. Zapravo, većina građana i građanki, preciznije skoro dvije trećine (63%), smatra da u Crnoj Gori nije ostvarena rodna ravnopravnost. »