Kadija dokazala da ima kičmu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vrhovnog suda koji je odbio reviziju odluke Višeg suda u Podgorici čime je i posljednja sudska instanca potvrdila nezakonitu smjenu Andrijane Kadije sa mjesta generalne direktorice RTCG. Ova odluka Vrhovnog suda okončava niz pravosnažnih presuda za nezakonite smjene tadašnjeg rukovodstva protiv kojih se  vodila prljava kampanja, a u kojoj je meta bio i CGO. Andrijana Kadija je dokazala da ima kičmu, koju nisu imali ni oni koji su naručili, inicirali i izvršili njenu smjenu.

CGO - KADIJA DOKAZALA DA IMA KIČMU »

Opština Kotor ne želi dalje djelovanje i razvoj NVO

Koalicija NVO Saradnjom do cilja uputila je danas predsjedniku Opštine Kotor, Željku Aprcoviću, zahtjev za izmjene nacrta  Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Na javnoj raspravi se nalazi Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama kojom je planirano da se sredstva za projekte NVO umjesto dosadašnjih 1% tekućeg budžeta prepolove na 0.5%.

Predloženim rješenjima se ozbiljno pogoršava ambijent za djelovanje i razvoj nevladinih organizacija u Opštini Kotor, ali i smanjuje mogućnost realizacije lokalnih javnih politika posredstvom nevladinih organizacija.

Ukoliko se ostane pri stavu da se iznos sredstava za finansiranje projekata i programa NVO sa sadašnjih 1% smanji na 0,5% opštinskog budžeta biće to korak unazad u odnosima lokalne samouprave i NVO koji će dovesti u pitanje funkcionisanje upravo onih organizacija od kojih građani i organi lokalne samouprave imaju najviše koristi. »

Dan LGBTI filma na festivalu UBRZAJ 2019

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru upravo okončanog X Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ, organizovao i tematski dan posvećen afirmaciji LGBTI prava, kada su crnogorskoj publici predstavljena tri sjajna filmska ostvarenja uz prateću panel diskusiju o ulozi filma u prevazilaženju jaza između stereotipnosti i života LGBTI osoba.

Festival Ubrzaj LGBT panel »