Pandorina kutija DIK-a i AZLP koji žmuri

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je od Državne izborne komisija (DIK), shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, ugovore o djelu, koje je DIK zaključio sa službenicima Skupštine Crne Gore, a koji otvaraju nesumnjivo novu aferu u vezi sa radom ove institucije.

Ugovori o djelu zaključeni su sa ukupno 10 službenika, kako se navodi, radi provjere potpisa podrške predatih od strane izbornih lista u susret parlamentarnim izborima održanih 30.8.2020. godine. Njima se uglavnom predviđaju obaveze u dijelu unosa, kontrole i uparivanja podataka koji se odnose na predate potpise podrške, dok se dio ugovora odnosi i na poslove numerisanja predatih lista, administracija, zatim izradu i održavanje web sajta, a u konačnom i na poslove koordinisanja, rada na aplikativnom rješenju i izvještavanja. »

Nastavnici Višnjić nije mjesto više u formalnom obrazovnom sistemu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) najoštrije osuđuje i poziva nadležne organe da hitno reaguju zbog incidenta u kojem je putem zloupotrebe autoriteta jedne nastavnice došlo do ugrožavanja ljudskih prava, kao i ugrožavanja zdravlja učenika OŠ “Jugoslavija” iz Bara.

Nastavnica Višnjić je preko viber grupe, koja je uspostavljena kako bi se efikasnije odvijao formalni obrazovni proces u uslovima pandemije, pozvala učenike na vjerski obred u vjerskom objektu. Tom prilikom je prekršeno i niz mjera NKT-a. Vjerujemo da su se stekli uslovi da nadležni prosvjetni, ali i organi gonjenja reaguju kako bi se ovakve “vannastavne aktivnosti” ubuduće prevenirale, a nastavnica Višnjić adekvatno sankcionisala.

CGO podsjeća da član 14 Konvencije o dječijim pravima i član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji su i dio crnogorskog zakonodavnog okvira, propisuju da svako lice ima pravo na slobodu vjeroispovjesti i na slobodu ispoljavanja vjeroispovjesti. Međutim, ove konvencije predviđaju i pravo da određeno lice ne bude religiozno ili da ne ispoljava vjeru kao takvu. Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju u članu 5 izričito zabranjuje religijsko djelovanje u ustanovama javno važećeg obrazovnog programa. »

Političke elite imaju odgovornost da sankcionišu svaki vid nasilja

Povodom Međunarodnog dana nenasilja – 2. oktobra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva sve društvene aktere da svojim djelovanjem utiču na očuvanje kulture suživota, mira i dijaloga.

Dešavanja prethodnih mjeseci su pojačala napetost u društvu. Više od pola godine pandemije, ekonomske neizvjesnosti i restrikcija, predstavljaju ozbiljno opterećenje za cijelo društvo, a na njih su se nadovezale političke i identitetske tenzije. Incidenti na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kao i porast porodičnog nasilja, moraju biti alarm za političke lidere da koriguju ton svog djelovanja. Krajnje je vrijeme za otklon od agresivnog populističkog i radikalno-vjerskog vokabulara i davanja primata realnim i konstruktivnim izrazima. 

CGO ukazuje da nova vlast, ali i opozicija, moraju imati u vidu da postojeći mehanizmi tolerancije u crnogorskom društvu imaju limit pritiska koji mogu da podnesu. Iako je trajuća politička kriza posljedica pogrešnih političkih odluka u dugom vremenom okviru, odgovornost za bilo kakvu vrstu eskalacije tenzija imaju svi trenutni politički lideri. »

Slučaj jasan, nejasan sud koji dopušta odugovlačenje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava sumnju da se suđenje pred Osnovnim sudom u Podgorici u predmetu protiv Bojane Lakićević Đuranović, vanredne profesorke Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, optužene za plagijat neprimjereno dugo odvija, a kako bi optužena Lakićević izbjegla nespornu odgovornost.

CGO je prije 14 mjeseci, 8. jula 2019.godine, predao krivičnu prijavu protiv Lakićević Đuranović zbog osnovane sumnje da je izvršila plagijat, odnosno krivično djelo krađe intelektualne svojine iz člana 233 stav 1, 2, 3 Krivičnog zakonika Crne Gore. Na osnovu te prijave i sprovednih radnji izviđaja, Osnovno državno tužilaštvo (ODT) je podnijelo optužni prijedlog 20. septembra 2019.godine. Prvo ročište je održano 5. novembra 2019.godine, a do danas – nakon sedam ročišta – postupak nije zapravo odmakao dalje od početka. Dodatno, čini se izvjesnim da neće pomaka biti ni 27. oktobra 2020.godine, kada je zakazano sljedeće ročište.

Konstantni razlozi nedolaska optužene ili advokata pod opravdanjem bolesti, neprimanja sudske pošiljke ili čekanje odluka drugih sudskih i upravnih organa u ovoj stvari predstavljaju školski primjer kupovanja vremena, odugovlačenja postupka i nepoštovanja suda. Posebno čudi što to dopušta nadležna sudija Nada Rabrenović, čime doprinosi obesmišljavanju ovog postupka i daljem urušavanju ugleda suda. Naime, krivičnog sudiju ne veže odluka upravnog sudije jer upravni spor nema veze sa krivičnom postupkom u konkretnom slučaju, a sudija Rabrenović upravo dopušta optuženoj i njenoj odbrani i tu manipulaciju. »