Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS III

Centar za građansko obrazovanje (CGO),

u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

raspisuje

 KONKURS

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

 Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 25. oktobra 2019. do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da ima status pravnog lica;
  • da je neprofitnog tipa;
  • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
  • da je registrovana u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  • da ima godišnji budžet veći od 10,000€, ukoliko projektom konkuriše samo jedna OCD. Ukoliko projektom konkurišu vodeći aplikant i partner, njihovi godišnji prihodi za 2018. godinu treba da budu kumulativno veći od 10 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

smjestimo-korupciju-u-muzej »

CGO na sastanku sa ministrom vanjskih poslova Finske – Vladavina prava prioritet

Izvršna direktorka i koordinator za razvoj u Centru za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević i Damir Nikočević, sastali su se delegacijom Ministarstva vanjskih poslova Finske koju je predvodio ministar vanjskih poslova Peka Havista.

S obzirom da jedan od četiri prioriteta finskog predsjedavanja EU predstavljaju zajedničke vrijednosti i vladavina prava, fokus dugog i sadržajnog razgovora bio je na pravosuđu, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobodi medija, okruženju u kojem rade nevladine organizacije i položaju kritički orijentisanih NVO, ljudskim pravima ali i drugim vezanim društveno-političkim pitanjima.

CGO _ Sastanak Finska »

Niko ne ugrožava autonomiju UCG, već se traži da UCG poštuje zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra nedopustivim pokušaj rukovodstva Univerziteta Crne Gore (UCG) da diskredituje instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Zaštitnika) koja je utvrdila da je vanredni profesor UCG, Janko Ljumović, diskriminisan u postupku izbora u više naučno zvanje.

Podsjećamo da Janko Ljumović nije izabran u zvanje redovnog profesora UCG u fazi intenzivnog obračuna sadašnjeg rukovodstva sa prethodnom, na što je i CGO ranije ukazivao. Zaštitnik je, kroz sprovedeni postupak u slučaju Ljumovića, zaključio “da je UCG zasnovao odluku o izboru u akademsko zvanje ne primjenjujući kriterijume odn. materijalna pravila koje je sam ustanovio, te je takvim postupanjem povrijedio pravo na rad i prava po osnovu rada, uključujući i pravo na napredovanje na poslu”. »

Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna

Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog predloženih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojime se pokušava suziti pravo građana i građanki na informacije, a suprotno Ustavu i međunarodnim standardima.

Crna Gora već neko vrijeme bilježi tendenciju smanjivanja stepena transparentnosti rada organa javnog sektora, što ima ograničavajući efekat i na kvalitet demokratizacije i evropeizacije društva. Novim prijedlogom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na koji je već argumentovano negativno reagovala zainteresovana javnost, ide se u krajnost koja može imati ozbiljne posljedice na učinkovitost rada civilnog društva i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Pravo na informaciju je jedno od Ustavom garantovanih prava i Vlada ne može to pravo poništavati nijednim zakonskim tekstom.

CGO - Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna »