Vlada da dokaže da li štiti osuđene ljekare ili zdravlje građana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra skandaloznom prvostepenu presudu za «slučaj bjelopoljskih beba» iz 2014. godine, u kojem je ljekarskim nemarom njih pet inficirano a jedna od inficiranih beba je, na žalost, i umrla. Osuđenim ljekarima su, ovom presudom, izrečene kazne manje od zakonskog minumuma s mogućnošću da se nakon izdržavanja ,,kazne” nesmetano vrate na posao. To je strašna poruka kako sa stanovišta pravne sigurnosti i jednakosti svih pred zakonom, dalje viktimizacije porodica koje su preživjele strašnu traumu, tako i neophodnog vraćanja ugleda ljekarskoj profesiji koja mora da se oslobodi onih koji tu profesiju unižavaju iznutra, ali i ugrožavaju živote građana.

Ovakva presuda je neadekvatna težini utvrđenog krivičnog djela i nije u funkciji prevencije sličnih slučajeva u budućnosti. Naprotiv, ovako blaga kaznena politika za najteža krivična djela protiv zdravlja ljudi samo će doprinijeti daljem urušavanju kvaliteta zdravstvenog sistema i povjerenja građana koje je već na niskom nivou. Na drugoj strani, ni u ovom slučaju niko iz sistema koji je dužan da vodi računa o tome ko, što i kako radi, kao i u kakvim uslovima zdravstvena ustanova funkcioniše i pruža usluge građanima, nije odgovarao za utvrđenu izuzetno lošu situaciju u bjelopljskoj bolnici koja je mogla da dovede do teških posljedica po zdravlje pacijenata. Stoga, CGO apeluje na Tužilaštvo da se žali na ovakvu presudu u daljem postupku i traži izricanje daleko strožije koja će biti srazmjernija učinjenom teškom krivičnom djelu. »

Dvadeset dvije godine od operacije Oluja

Povodom 22 godine od operacije “Oluja”, koja je trajala od 4. do 7.avgusta 1995.godine, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na vlade regiona da posvećenije rade na uspostavljanju pravde za žrtve ove, ali i svake druge, oružane akcije koja je sa sobom odnijela nevine žrtve i produkovala razaranja. Zabrinjavajuće je udaljavanje lidera zapadnog Balkana od obaveze suočavanja sa prošlošću, a to dodatno otežava i ukupan proces uspostavljanja pravde za žrtve i kulture sjećanja.

operacija-oluja

Prije 22 godine, napadom na Knin, u zoru 4.avgusta, počeo je dugo pripremani egzodus Srba iz Krajine, najveće etničko čišćenje u Evropi poslije Drugog svetskog rata. U akciji hrvatske vojske i policije nazvanoj “Oluja”, uz prećutnu saglasnost međunarodne zajednice, za samo nekoliko dana protjerano je više od 250.000 ljudi, uglavnom u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i ostale zemlje nekadašnje Jugoslavije, a hiljade kuća i ostalih objekata je spaljeno, dok i dan danas, veliki broj izbjeglih čeka na povratak u područja iz kojih su prognani. »

Studenti treba da budu u fokusu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je ponovo začuđen tonom i rječnikom koji dolazi kroz reagovanje Univerziteta Crne Gore (UCG), a sve u pokušaju diskreditacije rada CGO-a. Osim bujice etiketa, koje već postaju obilježje nepotpisanih reagovanja UCG-a na stavove CGO-a, nismo dobili odgovore na neka od ključnih pitanja. Time ovo ostaje na nivou već viđenog, nekreativnog i neargumentovanog blaćenja odnosno izraza koji nije primjeren jednoj visokoškolskoj instituciji, a istovremeno potvrđuje sve navode CGO-a o stanju akademskog duha na UCG.

CGO je potencirao problem hitnog rješavanja upisa studenata na Visoku medicinsku školu u Beranama, a namjerno nije stajao ni na jednu od dvije danas sukobljene a do juče i previše bliske strane jer situacija nije crno-bijela.
To je jasno elaborirano i u saopštenju CGO-a, za sve one koji su znali i htjeli da ga pročitaju. »

Studentima treba upis, a ne performans Vlade i UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da spor Univerziteta Crne Gore (UCG) i Vlade Crne Gore oko mjesta izvođenja nastave na Visokoj medicinskoj školi, čije je sjedište do sada bilo u Beranama, ima svoju političku i pravnu dimenziju, a da štetu trpe studenti i studentkinje koji tu već studiraju ili žele da studiraju.

Kad je riječ o političkoj dimenziji, jasno je da Vlada Crne Gore ima interes i zbog postojeće socio-ekonomske situacije, odnosno pokušaja čuvanja “mira u kući”, i dalje mobilizacije glasačkog tijela da insistira na tome da Visoka medicinska škola ostane u Beranama, a da iza toga ne stoji nikakva dugoročnija i promišljenija strategija. Ni samom UCG nijesu ranije smetala politička postavljenja ili pročišćenja, u čemu je njegovo rukovodstvo do sada odlično sarađivalo sa Vladom. »

Dvadesetdvije godine od genocida u Srebrenici

Povodom 11. jula – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Centar za građansko obrazovanje (CGO) odaje poštovanje žrtvama tog zločina i podsjeća da srebrenička tragedija ne smije biti zaboravljena, već da sjećanje na žrtve u Srebrenici mora postati dio obavezne kulture sjećanja, ali i da je neophodno da pravda stigne sve one koji su odgovorni za ovaj zločin.

Genocid u Srebrenici predstavlja najmasovniji zločin izvršen na tlu Evrope poslije II svjetskog rata, kada su pripadnici vojske bosanskih Srba od 11. do 19. jula 1995. sistematski ubili najmanje 7, 800 nenaoružanih Bošnjaka starosti od 14 do 70 godina. Zločini koji su u julu 1995. počinjeni u Srebrenici bili su predmet devet suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a nedavno je Apelaciono vijeće holandskog suda potvrdilo da Holandija snosi djelimičnu odgovornost za smrt 300 muslimana koji su ubijeni u Srebrenici, a koji su se nalazili unutar zaštićene UN zone, u bazi u Potočarima.

Dan-sjecanja-na-genocid-u-Srebrenici2 »