Demantujte nas dostavljanjem traženih informacija

Jučerašnjim nepotpisanim reagovanjem rukovodstva Univerziteta Crne Gore (UCG) na saopštenje Centra za građansko obrazovanje (CGO) dobili smo još jedno rektorovo „upakovano ništa“.

Reagovanje UCG predstavlja pokušaj uvjeravanja javnosti da UCG posluje zakonito a to nije bila tema saopštenja CGO-a. Mi smo izrazili ozbiljnu zabrinutost što se za rektora ponovo bira lice koje sistemski promoviše netransparentnost i to potkrijepili konkretnim primjerom.

Ako je sve tako sjajno na UCG, zašto dokumentaciju koja bi to potvrdila rektor Danilo Nikolić skriva? Zašto rektor umjesto saopštenja bez sadržaja nije objavio javno svu traženu dokumentaciju ili nam je direktno dostavio a što bi bio najbolji demanti našeg saopštenja? »

Rektor kojeg preporučuje netransparentnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog sasvim izvjesnog izbora Danila Nikolića za novi mandat rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) u periodu 2020 – 2023.godina. Činjenica da je on i jedini kandidat o kojem će se uskoro izjasniti Senat UCG govori slikovito i o nivou demokratičnosti i kompetitivnosti na samom UCG.

U toku prvog mandata, po nalazima CGO-a, rektor Nikolić nije doprinio da se UCG pozicionira kao transparentna ustanova koja ažurno i sadržajno odgovara na upite zainteresovane javnosti. Osim što smo uvijek jako dugo čekali na sve informacije koje smo tražili, shodno Zakonu za slobodan pristup informacijama, ovaj rektor je uspijevao da nam najčešće pošalje „upakovano ništa“ umjesto traženih informacija. Takođe, i laiku je vidljivo da se na sajtu UCG ne mogu naći ni osnovni podaci koji bi pomogli da razumijemo i cijenimo način administrativnog i finansijskog rukovođenja tom visokoškolskom ustanovom. »

LGBTIQ osobe su integralni dio našeg društva

Na Međunarodni dan protiv homofobije, bifobije i transfobije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na potrebu funkcionalnog unaprijeđenja mehanizama zaštite prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i ostvarivanja ravnopravnosti LGBTIQ zajednice u društvu.

Iako postoji pomak u prepoznavanju i poštovanju prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori to još ne rezultira punom prihvatanju LGBTIQ osoba u crnogorskom društvu. Naša istraživanja to potvrđuju i kroz percepcije i stavove građana i građanki. Tako posebno zabrinjava nalaz da se homoseksualnost i dalje tretira kao bolest koju treba liječiti. Ipak, građani i građanke većinski prepoznaju ugroženost LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i da im treba pomoć u ostvarivanju prava. Stereotipno društveno uokviravanje, diskriminacija i nasilje prema autovanim ili pretpostavljenim LGBTIQ osobama, ali i institucionalno uslovljavanje dijela LGBTIQ osoba doprinose produžavanju stigmatizacije ove zajednice i njihovom strahu od neprihvatanja. »

Javnost ima pravo da zna ko su i po kojem osnovu zaslužni crnogorski državljani

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da su od usvajanja Zakona o državljanstvu 2008.godine do polovine marta 2020.godine, ukupno 258 lica dobila crnogorsko državljanstvo, a da taj proces ostaje netransparentan i upitan sa stanovišta dosljednog poštovanja zakona.

CGO je prije pet godina objavio izvještaj «Počasna državljanstva – kako se i kome dodjeljuju?» u kojem su, između ostalog, data imena 203 lica koja su do početka jula 2015.godine dobila počasna državljanstva. Nakon toga smo objavili dodatnih 14 imena, pa spisak od još 33 lica zaključno sa avgustom 2018.godine. U međuvremenu smo dobili informaciju za još dva lica u 2019.godini i šest lica u 2020.godini. »

Indeks transparentnosti crnogorskih opština

Od ukupno mogućih 100 poena, po indikatorima istraživanja koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO), prosječna ocjena transparentnosti crnogorskih opština za 2019.godinu je 40.76 poena. Dvije najtransparentnije opštine – Podgorica i Bijelo Polje – imaju nešto malo manje od tri petine mogućih poena, odnosno 58 poena. To ukazuje da crnogorske opštine moraju mnogo više raditi na unaprijeđenju transparentnosti svog rada, zaključuje se u Indeksu transparentnosti crnogorskih opština koji je objavio CGO.

Indeks transparentnosti crnogorskih opština »