Škola demokratije – XXVIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za XXVIII generaciju

ŠKOLE DEMOKRATIJE 
– škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Program Škole demokratije uključuje 20 sesija koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom četiri mjeseca, jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po.

Pravo učešća imaju kandidati/kinje iznad 18 godina života, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, medijskom, privrednom, naučnom, kulturnom okviru i studentskim udruženjima i inicijativama. Škola je namijenjena onima koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. 

Škola demokratije XXVIII generacija »

Škola EU pregovora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za

ŠKOLU EU PREGOVORA 

Školu čini sedam modula koji će biti realizovani kroz 22 tematska predavanja u Podgorici i jedan trodnevni seminar van Podgorice.

  1. Politika proširenja Evropske unije i istorijat odnosa Crne Gore i EU
  2. Pregovaračka poglavlja
  3. Pregovaračka struktura i proces pregovora Crne Gore
  4. Regionalna i šira iskustva
  5. Komuniciranje EU u Crnoj Gori i komuniciranje Crne Gore u EU
  6. Dostupnost IPA fondova i programi u kojima učestvuje Crna Gora
  7. Pisanje prijedloga projekata za EU fondova

Nastava se izvodi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po, kao i kroz stručne seminare i konferencije.

Škola EU pregovora »

Što prije inkorporirati nova pravila EU o zaštiti podataka o ličnosti u crnogorsku legislativu

Povodom 28. januara – Dana zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na nadležne institucije da što hitnije započnu proces usklađivanja zakonodavnog okvira Crne Gore sa Opštom uredbom EU o zastiti ličnih podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine.

Zaštita podataka je osnovno ljudsko pravo, koje se jamči Ustavom Crne Gore i drugim zakonskim aktima.Međutim, uslijed sve bržeg tehnološkog napretka i digitalizacijeposlovne i privatne korespodencije kroz brojne mobilne aplikacije, društvene mreže, aplikacije za profilisanje potrošača, Big Data, itd. nastaju i problemi koje ovi akti nijesu predvidjeli. Stoga se važnost ove Uredbe ogleda i u definisanju novih obaveza i pravila ponašanja za zapošljene koji rade na obradi podataka građana, a kako bi se obezbijedio veći stepen zaštite podataka o ličnosti.

Što prije inkorporirati nova pravila EU o zaštiti podataka o ličnosti u crnogorsku legislativu »

Vanredni učenici u crnogorskom obrazovnom sistemu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je istraživao podatke o broju i načinu polaganja vanrednih učenika u Crnoj Gori, iznos prihoda koje škole ostvaruju po ovom osnovu i kako se ti prihodi raspodjeljuju, a podaci su sumirani u analizi Vanredni učenici u crnogorskom obrazovnom sistemu.

U fokusu istraživanja bilo je 48 državnih obrazovnih ustanova koje pružaju srednje obrazovanje. Traženi su podaci za period od 2012. do 2017. broju učenika koji su polagali vanredno razred za svaku godinu pojedinačno; broju onih koji su položili i prošli godinu i broj onih koji nijesu položili; iznosu sredstava koje je škola prihodovala po osnovu vanrednih polaganja učenika u tom periodu; kao i koliko je od toga izdvojeno za naknade za ispitivače. Takođe su traženi spiskovi svih članova komisija za vanredno polaganje po rokovima i godinama.

Od 48 ustanova, 45 je odgovorilo na zahtjev CGO-a, pri čemu su 42 ustanove dostavile u potpunosti ili djelimičnotražene informacije. Preciznije, 41 ustanova je dostavila podatke o prihodovanim sredstvima, a 36 o iznosu sredstava opredijeljenih za ispitivače. Srednja mješovita škola “Danilo Kiš” Budva dostavila je formalan odgovor o procedurama u toj školi u vezi sa ovim pitanjem, ali nijednu traženu informaciju o broju ovih učenika i prihodovanim sredstvima. Obrazovni centar Plužine i Obrazovni centar Šavnik nijesu od svog osnivanja raspisivali konkurs za upis vanrednih učenika, niti su organizovali vanredno polaganje, o čemu su uredno dostavili informaciju. Na žalost, tri srednje škole nikakve informacije nijesu dostavile i pored više urgencija: Srednja stručna škola Berane, Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje i Srednja stručna škola Pljevlja.  »