Uručene knjige u okviru akcije „Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)“

Predstavnici Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, Sigurne ženske kuće (SŽK), Centra za ženska prava i NVO 4 life uručili su danas preko 600 naslova ZIKS-u u okviru akcije „Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)“, u kojoj je učestvovao veliki broj građana i građanki.

Nevladine organizacije koje su zastupali njeni predstavnici, tj. ispred HRA Boris Vukašinović, ispred CGO-a Vladimir Vučković, Vučić Ćetković i Jelena Jovanović, ispred Centra za antidiskriminaciju EKVISTA Janko Adžić, ispred Centra za ženska prava Ana Jaredić, ispred NVO 4 Life Jelena Raičević, danas su posjetili ZIKS, razgovarali sa rukovodstvom ZIKS-a, zatim posjetili ženski zatvor i uručili knjige zatvorenicama.

CGO - Uručivanje knjiga koje su volonterskom akcijom "Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)" prikupljene od strane Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, Sigurne ženske kuće, Centra za ženska prava i NVO 4life, 28. jun 2013
Tom prilikom su uručene i brošure za zatvorenike i zatvorenice «Kratki vodič prava i obaveza zatvorenika i zatvorenica», koji su nevladine organizacije HRA, CGO, EKVISTA i SŽK izradile u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta «Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori», koji su dvije godine finansirale EU i ambasada SR Njemačke, a koji se završio u martu ove godine. Prilikom realizacije tog projekta, primjećeno je da posebno ženski zatvor raspolaže sa malim brojem knjiga, a na to su se požalile i zatvorenice.

Nakon tople dobrodošlice i zahvalnosti na prikupljenim knjigama direktor ZIKS-a Miljan Perović u prostorijama upravne zgrade ZIKS-a predstavnike NVO-a detaljno je upoznao sa načinom funkcionisanja ZIKS-a, dužnostima koje lica imaju tokom svog boravka u ovoj ustanovi, te svakodnevnim problemima sa kojima se suočava ZIKS. U ime predstavnika NVO-a koje su sakupljale knjige obratio se Vladimir Vučković (CGO) koji je naglasio važnost nastavka dalje komunikacije i saradnje ZIKS-a i organizacija civilnog društva, ističući da ova akcija predstavlja odličnu osnovu za dalje unaprijeđenje odnosa, ali i primjer malih akcija koje vode unaprijeđenju položaja lica koje se nalaze u ZIKS-u.

CGO - Uručivanje knjiga koje su volonterskom akcijom "Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)" prikupljene od strane Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, Sigurne ženske kuće, Centra za ženska prava i NVO 4life, 28. jun 2013
Po završetku sastanka sa direktorom ZIKS-a, predstavnici NVO zajedno sa rukovodiocima ZIKS-a uputili su se ka ženskom dijelu ZIKS-a, gdje su imali priliku da popričaju sa 18 osuđenica, koliko ih je trenutno u ZIKS-u, i da se upoznaju sa uslovima u kojima one izdržavaju kaznu. One su se veoma obradovale knjigama.

Vladimir Vučković, asistent na programima CGO-a