Neophodno utvrditi minimum standarda

Uz podršku Centra za građansko obrazovanje (CGO), LGBT Forum Progres je organizovao prvu nacionalnu dijalog sesiju pod nazivom „Načelo jednakosti i LGBT prava: registrovano partnerstvo”. Na dijalog sesiji kojom je moderirao Aleksandar Saša Zeković, stručnjak za ljudska prava, govorili su: Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra… »

Pred kraj igre nova pravila

Centru za građansko obrazovanje(CGO) se javio veći broj studenata sa fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) koji su ogorčeni odlukom Senata UCG prema kojom se upis na specijalističke studije dozvoljava samo sa mogućnošću prenošenja jednog ispita sa osnovnih, cijeneći da se time studenti UCG-a zapravo tjeraju na upis na privatne fakultete. CGO podržava odluke UCG-a i… »

Vladavina prava mora biti zasnovana na pravdi

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom danas objavljenog komentara komesara za ljudska prava pri Savjetu Evrope Nilsa Muižnieksa o uspostavljanju pravde i pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije, podsjeća da obezbijeđenje pravde za žrtve i suočavanje sa ratnom prošlošću moraju biti prioritet u procesu demokratizacije postjugoslovenskih društava. U komentaru (Justice and reconciliation long overdue in the… »

CGO po šesti put domaćin američkim polaznicima programa Marshall Memorial Fellowship u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je bio domaćin polaznicima/cama ovogodišnjeg programa American Marshall Memorial Fellowship tokom njihovog boravka u Crnoj Gori od 28. juna. do 3. jula 2012. Marshall Memorial Fellowship, osnovan je 1982, od strane njemačkog Marshall Fonda u SAD-u čiji je cilj bio predstaviti novu generaciju evropskih lidera u Sjedinjenim američim državama. Program… »

Činjenice su na našoj strani

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom reagovanja Ministarstva prosvjete na naše saopštenje ”Zašto se zakoni o obrazovanju mijenjaju na brzinu i bez uključenja javnosti?” objavljeno 30.06.2013. na sajtu CGO-a https://cgo-cce.org/2013/06/30/zasto-se-zakoni-o-obrazovanju-mijenjaju-na-brzinu-i-bez-ukljucenja-javnosti/#more-4310, kao i u medijima, odgovorno tvrdi da Ministarstvo nije ispoštovalo sve procedure pri donošenju izmjena i dopuna seta zakona o obrazovanju. Javne rasprave za Prijedlog… »