Prestati sa praksom nekažnjivosti zločina

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava koji se obilježava 24. marta, ističe da je proces adekvatnog suočavanja sa prošlošću svakog društva, pa i crnogorskog, u osnovi izgradnje vladavine prava. Država, ali i svi dijelovi crnogorskog društva, dužni su neprestano i posvećeno raditi… »

Administrativni odbor hoće da obesmisli volju NVO

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut Alternativa (IA) i Centar za monitoring (CEMI) izražavaju ozbiljnu zabrinutost nad radom Administrativnog odbora u čijoj nadležnosti je provjera dokumentacije kandidata za članove/ce Savjeta RTCG i pozivaju zainteresovanu javnost da ovaj proces, koji vladajuća struktura očito pokušava da obesmisli, pomno prati i da… »

Program “Edukacijom do mira”

U okviru novog obrazovnog programa „Savremene tendencije u kritičkoj misli“ CGO, po prvi put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA“ (Peace Education Program – PEP) Ovaj program čini deset jednočasovnih radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju… »

Održana prva ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u centru Podgorice, organizovao prvu u nizu uličnih akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, tokom koje je građanima/kama dijeljen promotivni materijal kroz koji se ukazuje na štetnost i oblike korupcije i vezanih nezakonitih radnji po društvo. U toku akcije, građani/ke su imali mogućnost da se informišu o različitim… »

Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

U okviru obrazovnog programa „Savremene tendencije kritičke misli“ CGO organizuje Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike Tematika ovog ciklusa, koji traje 10 nedelja, obuhvata ključne koncepte utemeljivača najvažnijih geopolitičkih škola XX vijeka: anglo-američke, ruske i njemačke škole. Polaznici/e koji budu pohađali minimum 75% predavanja, na kraju ciklusa, dobiće sertifikate o učešću u programu. Voditelj ciklusa biće… »

Politička podzastupljenost žena ostaje problem u Crnoj Gori

Koalicija za ravnopravnost KORAK, povodom obilježavanja 8. marta, podsjeća na činjenicu da je položaj žena u crnogorskom društvu još uvijek daleko od deklarativnih opredjeljenja donosilaca odluka o postizanju rodne ravnopravnosti i društva jednakih šansi za oba pola. Zastupljenost i položaj žena u sferama društva u kojima se odlučuje ostaje na nezadovoljavajućem nivou. Posebno zabrinjava pristup… »

Oštrije suzbijati nasilje nad LGBT zajednicom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) osuđuje novi slučaj nasilja nad pripadnicima LGBT zajednice, koji se desio preksinoć u centru Podgorice, kada su dvije osobe napadnute i zadobile lakše tjelesne povrede zbog njihove pretpostavljene seksualne orijentacije, i poziva nadležne državne organe na hitnu i efikasnu reakciju. Posebno zabrinjava činjenica da je rastući trend zločina iz mržnje,… »