Kako se građani/ke mogu izboriti za svoja prava?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru projekta „Međugeneracijsko učenje za evropsko aktivno građanstvo“, koji realizuje u saradnji sa još pet partnerskih organizacija iz Italije, Bugarske, Francuske, Švedske i Slovenije, organizovao istoimenu radionicu u EU info centru u Podgorici. Projekat finansira Evropska unija kroz svoj program „Evropa za građane“.

Radionicu je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a koja je naglasila da pored tehničkog dijela koji treba da ostvarimo na putu evropskih integracija treba da radimo i na “integraciji crnogorskog društva i na uspostavljanju veza koje do sad nijesu bile izgrađene a koje se odnose na razmjenu iskustava, stavova, ocjena, među ljudima različitih generacija”. “Proces evropskih integracija donosi suštinske promjene koje su posebno potrebne društvima nerazvijene političke kulture. Taj proces treba da nas osnaži i kao građane i građanke da bi znali da se borimo za svoja prava, a onda će u njemu donosioci odluka veoma pažljivo osluškivati što građani misle a ne nametati građanima svoje mišljenje”, zaključila je Uljarević.

cgomedjugeneracijsko

Radionicu je vodio Mirko Đuković, asistent na katedri za evropsko i međunarodno pravo Univerziteta Donja Gorica. On je predstavio učesnicima istoriju prava Evropske unije i njenu institucionalnu strukturu, istakavši da u Uniji “postoji sistem kažnavanja država koje ne ispunjavaju preuzete obaveze iz prava evropskih integracija”. On je, takođe, pojasnio “Ono što je jako bitno za građane je da su ta prava ostvariva i u nacionalnim sudovima.” Đuković je učesnicima predstavio alate Evropske unije – evropsku inicijativu, Evropskog ombudsmana, parlamentarna pitanja, izbore za Evropski parlament i evropsko pravo. Učesnici su kroz interaktvni rad imali priliku da nauče kako da djeluju u cilju rješavanja određenih nacionalnih i lokalnih problema.

Cilj projekta u okviru koga je održana radionica je doprinos uspostavljanju međugeneracijskog dijaloga između onih koji su bili svjedoci rađanja Evropske unije i onih koji koji nijesu imali to iskustvo. Konkretnije, projekat pruža priliku najmlađim i najstarijim građanima/kama da razmotre razloge koji stoje iza procesa evropskih integracija, podstaknu debatu o značaju politika EU za svakodnevni život građana/ki, otpočnu međugeneracijski dijalog o uticaju evropskih vrijednosti, istovremeno osnažujući ciljne grupe znanjem neophodnim za aktivno učešće u demokratskim procesima Evropske unije.

Projekat se sprovodi u partnerstvu šest zemalja koje su i same diverzifikovane: države osnivači (Italija, Francuska), države pobornice ranijih i novih proširenja (Švedska, Slovenija), novija članica (Bugarska) i država koja je zvanično otpočela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji (Crna Gora). Trening je okupio 20 učesnika, vodeći računa o međugeneracijskoj zastupljenosti.

Svetlana Pešić, saradnica na programima