Inicijativa NVO da se Predlog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ne usvaja po skraćenom postupku

Povodom usvajanja Predloga Zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom na sjednici Vlade Crne Gore od 04. juna, 2015. godine i upućivanje ovog dokumenta Skupštini Crne Gore na usvajanje, po skraćenom postupku, radi poštovanja rokova predviđenom Programom rada Vlade i akcionim planovima za poglavlja 23. i 19, UMHCG u saradnji s još 63 organizacije se… »

Što je Tužilaštvo uradilo sa izvještajima DRI?

Apel pet nevladinih organizacija da Tužilaštvo da obavijesti javnost o radnjama koje su pokrenute u vezi sa izvještajima DRI koji su mu zvanično dostavljeni Državna revizorska institucija (DRI) je u dosadašnjem radu u osam slučajeva dostavila posebno zabrinjavajuće izvještaje o reviziji Državnom tužilaštvu. Danas smo uputili poziv Vrhovnom državnom tužiocu (VDT) da obavijesti javnost šta… »

Neselektivno pristupiti priznanju diploma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odlučnost Ministarstva prosvjete u zaustavljanju priznavanja onih inostranih obrazovanih isprava odnosno nostrifikacije onih diploma koje dolaze sa visokoškolskih institucija koje nijesu akreditovane i licencirane u zemljama gdje te visokoškolske ustanove izvode djelatnost, a shodno tome izdaju nevažeće diplome. CGO cijeni da bi sve zemlje regiona trebalo dodatno da utvrde… »

Tužilaštvo bez rezultata, ali i bez odgovornosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na hronični izostanak mjerljivih rezultata u radu Tužilaštva, ali i na činjenicu da se ne sprovode nikakve mjere utvrđivanja odgovornosti tužilaca unutar Tužilaštva, što ograničava proces unaprijeđenja efikasnosti i efektivnosti ovog državnog organa. Naime, CGO je kroz samo dva zahtjeva za slobodan pristup informacijama došao do podataka koji ukazuju… »

Javni je interes da Glavni specijalni tužilac bude van svake sumnje

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) nemaju ništa lično protiv sudije Milivoja Katnića, naprotiv, ali je stvar principa da se ispita tvrdnja da je učestvovao u ratnim zločinima imajući u vidu da bi u slučaju izbora za Glavnog specijalnog tužioca mogao postati nadležan za gonjenje istih tih zločina. Glavni specijalni… »

Obraćanje Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Akcije za ljudska prava (HRA) Ivici Stankoviću, povodom izbora Glavnog specijanog tužioca

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO G. Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Podgorica, 8. jun 2015. Predmet: Informacija u odnosu na kandidata za Glavnog specijalnog tužioca Poštovani gospodine Stanković, u svijetlu tekuće procedure izbora Glavnog specijalnog tužioca, nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) osjećaju obavezu da Vas obavijeste o postojanju osnova… »

Otvoreno pismo papi Franji Inicijative za REKOM

Poštovani papa Franjo, Obraćamo Vam se u ime 2.050 članica Koalicije za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ u razdoblju od 1991.-2001. godine (REKOM), među kojima su udruženja i pojedinci iz udruženja žrtava, veterana, porodica ubijenih i nestalih, organizacija… »

Zašto Ministarstvo rada i socijalnog staranja pokušava ozakoniti nezakonito?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) zabrinjava rigidan stav Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom pravnog mišljenja datog poslaniku Milanu Kneževiću “da univerzitetski profesori mogu biti u radnom odnosu na dva fakulteta u dvije države, s tim što se odnosi iz socijalnog osiguranja uređuju bilateralnim sporazumima o socijalnom osiguranju.” CGO podvlači da dupli radni odnosi, odnosno… »

Političke partije u Crnoj Gori treba da uključe LGBTI prava u svoje programe

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je analizirao uključivanje LGBTI prva u programe političkih partija u Crnoj Gori i konstatovao da crnogorske političke partije ili izbjegavaju ili zanemaruju pitanja vezana za LGBTI, izuzev jedne koja ih eksplicitno pominje u okviru svog političkog programa. Ovaj strah političkih partija da će izgubiti glasače time što će se baviti… »