CGO zaokružio konsultacije o amandmanima za uspostavljanje jednakih šansi za sve medije

Predstavnice Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević, izvršna direktorka i Ana Vujošević, koordinatorka programa EU integracija održale su sastanak sa predstavnicima Pozitivne Crne Gore, šefom poslaničkog kluba Goranom Tuponjom i poslanicom Azrom Jasavić, o prijedlogu amandmana na set medijskih i vezanih zakona i čuli stavove Pozitivne Crne Gore o istima.

Tuponja i Jasavić su iznijeli svoje viđenje u odnosu na pitanje finansiranja medija iz javnih fondova u Crnoj Gori i informisali predstavnike CGO-a da će u saradnji sa pravnim timom Pozitivne Crne Gore detaljno analizirati predložene amandmane i pismenim putem dostaviti komentare i sugestije.

amandmani

Ovim je Centar za građansko obrazovanje (CGO) zaokružio niz sastanaka i konsultacija sa predstavnicima poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore. Tokom tri sedmice, sastanci su održani sa poslanicima Socijalistične narodne partije (SNP), Demokratske Crne Gore, Građanskog pokreta URA, Socijaldemokratske partije (SDP), Liberalne partije (LP), Hrvatske građanske inicijative (HGI), Demokratske partije socijalista (DPS) i Pozitivne Crne Gore. Shodno obavljenim konsultacija, CGO očekuje da se predloženi amandmane, u zakonom propisanoj formi, nađu u skupštinskoj proceduri.

Amandmani su pripremljeni u cilju uspostavljanja jednakih šansi za sve medije u Crnoj Gori kroz precizno regulisanje pristupa javnim fondovima i finansiranju medija iz budžeta Crne Gore, a rezultat su višegodišnjih istraživanja i analiza, nacionalnih i međunarodnih, koje je CGO sprovodio.

Konkretnije, pripremljeni su u okviru projekta „Regulacija jednakog pristupa medija javnim fondovima u Crnoj Gori“ koji je dio regionalnog projekta „Medijska opservatorija za Jugoistočnu Evropu“, a koji sprovodi regionalno partnerstvo deset organizacija civilnog društva, na čelu sa Mirovnim institutom iz Ljubljane, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ana Vujošević, koordinatorka programa