Ministarstvo prosvjete obesmišljava proces saradnje Vlade i NVO sektora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) iznenađen je činjenicom da je Vlada juče, 7. jula 2016, na 164. sjednici, usvojila Strategiju razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. godine, a da taj dokument u formi u kojoj je usvojen nijesu vidjeli svi članovi Radne grupe koja je navodno radila na ovom dokumentu. Radna grupa koju je nadležno Ministarstvo prosvjete… »

Amandmani na podzakonska akta i preporuke dostavljene Državnoj izbornoj komisiji na razmatranje

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) uspješno je danas okončala svoj rad i proslijedila Državnoj izbornoj komisiji 39 amandmana na pet podzakonskih akata, kao i 10 preporuka,… »

Otvoriti pregovore sa svima i poštovati autonomiju civilnog društva

Na Forumu civilnog društva EU-Balkan, koji je danas okončan u Parizu, u okviru radionice o demokratskom upravljanju govorila je i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO). Uljarević je, između ostalog, ocijenila da «urušavanje demokratskih standarda na zapadnom Balkanu prate i novi, suptilniji pritisci na kritički orijentisane dijelove civilnog sektora». Ona je navela… »

Završena ljetnja škola Kulture sjećanja u savremenoj evropi

Na ostrvu Rab, danas je završena ljetna škola Kultura sjećanja u savremenoj Evropi, u okviru koje su istoričari, kustosi, aktivisti i umjetnici iz Poljske, Njemačke, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Italije, Slovenije i Hrvatske, razgovarali o izazovima, mogućnostima i dometima kulture sjećanja u različitim nacionalnim kontekstima. Iz Crne Gore, na ovom programu su učestvovali predstavnice Centra… »

Amandmani na podzakonska akta DIK-a dobili punu podršku tokom javnih rasprava na sjeveru i jugu Crne Gore

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) sprovela je pet javnih rasprava na sjeveru i jugu Crne Gore i dobila podršku za sve predložene amandmane, a posebno za… »

CGO nastavlja sa praksom darivanja knjiga

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas JU Centar za kulturu Bijelo Polje, a za potrebe Narodne biblioteke Bijelo Polje, uručio donaciju u knjigama iz oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, aktivnog građanstva, korupcije i javne uprave. CGO u okviru svojih programskih aktivnosti ima i razvijenu izdavačku djelatnost, kroz koju je do sada objavljeno više… »