Zakonom onemogućiti policijskim službenicima vraćanje na poziciju sa koje su kršili ljudska prava

Povodom 15. marta – Međunarodnog dana borbe protiv policijske brutalnosti – Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da ukaže na nedovoljno sankcionisanu praksu postupanja policijskih službenika koji restriktivno djeluju na slobodu građana i poštovanje ljudskih prava.

CGO je i ranije izražavao zabrinutost zbog aboliranja onih koji su se ogriješili o policijsku dužnost, a u što smo se uvjerili i kroz primjere policijske torture nad pokojnim Aleksandrom Pejanovićem, prebijanje Mija Martinovića, ali i drugih građana koji su učestvovali na protestima opozicije tokom 2015. godine, i slične pojedinačne primjere.

cgo-cce-dan-borbe-protiv-policijske-brutalnosti

Ova praksa opominje da je neophodno mnogo više raditi na izgradnji i primjeni sistema odgovornosti u policijskoj organizaciji. Takođe, neophodno je i proaktivno djelovati, kroz zakonodavne inicijative, kako bi se onemogućio radni angažman policijskih službenika na istoj poziciji sa koje su se grubo ogriješili o ljudska prava i slobode, gdje je to i u postupku dokazano nakon suspenzije ili odsluženja zatvorske kazne. Kao organizacija koja se zalaže za poštovanje i afirmaciju ljudskih prava, CGO smatra da treba ljudima dati nove šanse. Međutim, nije prihvatljivo da oni budu vraćeni na iste one pozicije sa kojih su kršili ljudska prava, a što je model u Crnoj Gori, i što ograničava izgradnju kulture ljudskih prava i funkcionalne vladavine prava.

Da nekažnjivost nije samo problem na koji ukazuju crnogorski NVO sektor, podsjećaju i Evropska komisija u izvještaju za Crnu Goru i Stejt Dipartment u izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Odgovornost treba da preuzmu i Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, odnosno pored individualne odgovornosti postupajućeg policajca koji kroz obavljanje poslova iz svoje nadležnosti zloupotrijebi službeni položaj i pokaže nesavjesni rad u službi, grubo kršeći policijska ovlašćenja i čineći krivična djela, mora se akcentovati i odgovornost rukovodećeg kadra koji abolira ovakvo postupanje. Uz svo uvažavanje složenosti policijskog posla, nadležne policijske strukture ipak treba da pokažu više privrženosti poštovanju i zaštiti ljudskih prava, kako bi imali i veće povjerenje građana kada je njihova bezbjednost u pitanju, a da silu koriste samo onda kada je to neophodno i u razmjeri koja je predviđena zakonom.

Međunarodni dan borbe protiv policijske brutalnosti ustanovljen je 15. marta 1997. na inicijativu (anarhističkog) kolektiva Black Flag iz Švajcarske. Toga dana, prije 20 godina švajcarska policija je pretukla dvoje djece, starosti 11 i 12 godina. Stoga se na ovaj dan apeluje da svi oni koji su prekoračili svoja ovlašćenja budu hitno suspendovani uz dalje procesuiranje u skladu sa zakonom.

Tamara Milaš
, saradnica na programima u CGO-u