Modernizacija nastave istorije zahtijeva kontinuiran razvoj obrazovnog kadra

Nastava istorije treba da se modernizuje, a to iziskuje i stalni razvoj obrazovnog kadra, zaključeno je, između ostalog, na dvodnevnoj seriji treninga za profesore istorije i društvene grupe predmeta, koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), u sklopu projekta „Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”.

Kroz osam prilagođenih modula, 16 edukatora iz nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore, učestvovalo je u personalnim treninzima. Sa njima su radili članovi autorskog tima koji je kreirao video pomoćni nastavni materijal – Valentina Knežević i Žana Savović za osnovnu školu, i Lazar Aranitović Marko Radojević za srednju školu.

Cilj personalnih treninga bio je da omogući zainteresovanim nastavnicima bliži uvid u sami proces kreiranja obrazovnih modula, a posebno za osjetljive i kontroverzne teme, kao i u metodologiju implementacije, korišćenje multiperspektivnog načina prezentacije teme, i nastavu zasnovanoj na razvoju kompetencija i razumijevanja.

Teme koje su obrađivane na personalnim treninzima obuhvatale su: raspad Jugoslavije, masovna kršenja ljudskih prava u Jugoslaviji i Crnoj Gori, migracije, prava žena i djece, kulturocid, istorija manjinskih naroda u Crnoj Gori, itd. Naglasak je stavljen i na predavanju socioloških, ekonomskih, procesnih i personalnih istorija.

Kroz projekat „Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”, kreirano je 25 video lekcija pomoćnog nastavnog materijala za nastavu istorije, a kako bi se doprinijelo osavremenjivanju i kvalitetu nastave istorije. Ove video lekcije predstavljaju prvi takav materijal kreiran u regionu, koji obrađuje osjetljive i kontroverzne teme druge polovine XX vijeka, a prije svega 90ih. Održavanjem personalnih treninga, kao pratećeg programa dvodnevnog online seminara o izučavanju i nastavi osjetljivih istorijskih tema, CGO je omogućio zainteresovanim edukatorima detaljniji uvid u sve aspekte predavanja pomenutih tema i priliku da rade na svom stalnom profesionalnom razvoju.

Projekat je podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, preko Njemačke ambasade u Crnoj Gori.

Maja Marinović, saradnica na programima