Evropska priča mora da bude čista priča

Crnu Goru na putu ka EU je usporavao izostanak unutrašnjeg političkog dijaloga, strano miješanje i tehnokratska mjerila, a proces pregovora je ključan, ne samo da bi dobili štrikove, već da bi se pripremili za ono što slijedi. Evropska priča je suviše ozbiljna da bi se prepustila političarima, politički diskurs je u jednom smislu manipulativan, a… »

Generalno pozitivan iako usporen trend prihvatanja LGBT osoba, klerikalizacija i radikalizacija društva djelovali negativno

Kad je riječ o razumijevaju i prihvatanju LGBT osoba u crnogorskom društvu, bilježi se generalno pozitivan iako nešto usporeniji trend. To ukazuje na zreliji i otvoreniji pristup, iako se u određenim pitanjima konstatuje stagnacija ili čak manja regresija, a što se može objasniti i talasom klerikalizacije i radikalizacije u posljednjih par godina. To je opominjuće… »

Otvorena izložba fotografija „On the move” u Kuslevovoj kući

Danas nam je posebno važan fokus na empatiji i solidarnosti, a upravo na to snažno opominju fotografije autora Sandre Vitaljić, Damira Šagolja, Gorana Boričića i Igora Čoka koje su podgoričkoj publici predstavljene u okviru izložbe „ON THE MOVE”, koja je sinoć svečano otvorena u Kuslevovoj kući. „Ova izložba, kroz izraz četiri autora iz Bosne i… »

U RG o procjeni inicijative Otvoreni Balkan za Crnu Goru uključiti i kritički orijentisan civilni sektor

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja najavu potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović, da će Vlada Crne Gore formirati Radnu grupe koja će vršiti procjenu (ne)usklađenosti inicijative Otvoreni Balkan sa našim putem ka EU, kao i dobrosusjedskim odnosima i potencijalnim ekonomskim koristima. CGO poziva potpredsjednicu Marović da učini sve što je u njenoj… »

Problem nestašice hormonske terapije estradiolom za žene riješiti u što kraćem roku

RAVNOPRAVNO – koalicija za prava LGBTIQ+ osoba zahtijeva od Ministarstva zdravlja da konačno počne da rješava problem nestašice hormonske terapije estradiolom, koji ni nakon pet godina aktivnog zagovaranja Asocijacije Spektra nije riješen.  Kontinuirano izbjegavanje rješavanja ovog problema od strane Ministarstva zdravlja, dovelo je do brojnih posljedica, te je svim ženama koje su u potrebi za… »

Inicijativa 17 NVO da Crna Gora ratifikuje Protokol 16 uz Evropsku konvenciju

Danas je 17 NVO uputilo Inicijativu predsjednici Skupštine Crne Gore, Danijeli Đurović, da što prije stavi na dnevni red Predlog Vlade Crne Gore od 6. juna 2022. godine za ratifikaciju Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ratifikacijom Protokola će se omogućiti da najviši nacionalni sudovi u Crnoj Gori zatraže… »

Potrebni širi i sistematičniji napori da Crna Gora postane društvo medijske pismenosti

Potrebni su širi i sistematičniji napori kako bi Crna Gora bila društvo medijske pismenosti, jer samo građanin koji kritički i sadržajno „čita“ tradicionalne i nove digitalne i društvene medije može da donosi samostalno odluke, što je osnov za jačanje otvorenog i progresivnog društva.  To je saopšteno na završnoj konferenciji Mladi i medijska pismenost, koju je… »