Građani podržavaju ljekarske provjere sposobnosti funkcionera izvršne i zakonodavne vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je ranije direktno nadležnima u Vladi i Skupštini Crne Gore, koji rade na nacrtu Zakon o Vladi, odnosno nacrtu Zakona o Skupštini, uputio inicijativu da se zakonski propiše obaveza ljekarskog pregleda za članove Vlade (predsjednika Vlade, potpredsjenika/ke i ministre) i generalnog sekretara, odnosno za poslanike i poslanice Skupštine, kao i zapošljene u skupštinskoj administraciji. Ova inicijativa ima snažnu podršku građana i građanki Crne Gore.

Naime, nedavno istraživanje javnog mnjenja, u okviru CG Pulsa, zajedničke inicijative CGO-a i agencije DAMAR, ukazalo je da čak 65,4 % građana i građanki smatra da je potrebno zakonski definisati obavezu ljekarskih pregleda najviših javnih funkcionera u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, a koja uz to podrazumijeva i posebno testiranje mentalno – psihološke sposobnosti za obavljanje tih funkcija, kao i kasnije redovno nenajavljeno testiranje na psihoaktivne supstance. Tek 16,6 % građana ima negativan stav o ovoj inicijativi, dok ne može da se jasno odredi oko 18%.

CGO podsjeća da obaveza uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti postoji u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, kao i da nema razloga da od ove vrste provjere budu oslobođeni funkcioneri koji donose najvažnije odluke u državi. Takođe, slične inicijative su pokrenute i u regionu, ali i u nekim državama razvijenih demokratskih sistema.

CGO ukazuje da nema argumentacije da najviši funkcioneri izvršne i zakonodavne vlasti odbiju ovu vrstu provjere sposobnosti, a podrška građana i građanki ovoj inicijativi bi trebalo da bude dodatno obavezujuća.

Vasilije Radulović, saradnik na programima