Obrazovni sistem jedan od ključnih faktora u izgradnji multikulturalnog društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) predstavio je danas publikaciju „Multikulturalizam i manje zastupljene nacionalne zajednice u crnogorskom obrazovnom sistemu“ koja daje osvrt na zastupljenost manjina u obrazovnom sistemu Crne Gore, kao i na principe i upotrebu multikulturalne i interkulturalne nastave u crnogorskim školama, kao načina na koji se može kreirati društvo koje prihvata i uvažava različitosti, njeguje kulturu dijaloga i provomiše jednakost i toleranciju.

Izuzetno je važno da se multikulturalizmom bavimo kroz obrazovanje, jer je obrazovanje instrumentalno u prevenciji prisutne radikalizacije i ekstremističkog ponašanja među mladima. Kroz obrazovanje mladi ljudi mogu izraditi razumijevanje, toleranciju i empatiju prema drugim nacijama, kulturama, jezicima i tradicijama. Osim toga, oni razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja i otvorenost prema novim idejama, što je ključno za izgradnju inkluzivnog i mirnog društva“, kazala je Tamara Milaš, kordinatorka programa Ljudska prava u CGO-u.

Ona je ukazala da kroz multikulturalno obrazovanje dobijamo generacije koje su spremne da prepoznaju vrijednost različitosti i grade bolju budućnost na temelju zajedništva i saradnje. „Kroz učenje o drugim kulturama, mladi razvijaju i svoj identitet, samopouzdanje i empatiju, što ih čini spremnijima za suočavanje s izazovima globalizacije i podstiče na poštovanje i prihvatanje različitosti, gradeći tako temelje za miran suživot i održivi razvoj društva“, zaključila je Milaš.

Obrazovanje je jedan od ključnih faktora u izgradnji multikuturalnog društva, razumijevanja, jednakosti i tolerancije. Međutim obrazovne ustanove se danas suočavaju sa izazovima, jer u eri informacijskog društva, imamo veliki broj lako dostupnih izvora informacija, zbog čega škola kao vaspitno obrazovna ustanova gubi primat u prenošenju znanja i integrisanju vrijednosti“, naveo je Vasilije Radulović, saradnik na programima u CGO-u i autor publikacije.

Radulović je naglasio značaj kontinuirane obuke i jačanja kapaciteta nastavnog kadra kako bi učenici u kontinuitetu, kroz obrazovni sistem, učili o razbijanju predrasuda, prevazilaženju konflikata, razvijanju tolerancije i prihvataju i uvažavanju različitosti. “Upravo ova publikacija daje određene preporuke kako principe multikulturalnosti i interkulturalnosti integrisati u nastavne planove i kako pomoći nastavnom kadru da prevaziđe izazove u heterogenim grupama, ” poručio je Radulović.

Istraživanje o stavovima građana i građanki o pitanjima multikulturalizma u Crnoj Gori, koje je CGO radio u aprilu ove godine, poslužilo je kao jedna od smjernica za publikaciju. To istraživanje je, između ostalog,  ukazalo da oko 60% ispitanika smatra da je većina incidenata kojima javno svjedočimo u društvu posljednjih godina  dominantno motivisana vjerskom i etničkom netrpeljivošću.

Upravo zbog toga učenje o multikulturalnosti i interkulturalnosti u školama u velikoj mjeri može doprinijeti izgradnji tolerantnog i inkluzivnog društva te smanjenju napetosti između različitih vjerskih i etničkih grupa. Kroz takav pristup, mladi se osposobljavaju za budućnost koja podrazumijeva razumijevanje među različitim kulturama i narodima, a sve u cilju smanjenja izražene etničke distance u društvu. Podsjetio bih da je istraživanje  pokazalo da trećina ispitanika (33.7%) smatra  da su teme koje se bave kulturom manjinskih naroda nedovoljno zastupljene, što otvara prostor za nastavnike da u okviru otvorenog kurikuluma i nekih vannastavnih aktivnosti posvete pažnju ovom pitanju,” zaključuje Radulović.

Publikacija je dio projekta „Multikulturalizam, manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice u crnogorskom obrazovnom sistemu” koju je CGO sproveo  uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Monika Mrnjačević, asistentkinja na programima