Socijaldemokratija traži hrabrost u zalaganju za ideje

Demokratija nikada nije bila i ne smije postati anarhija – da se bilo kada i bilo gdje može raditi što hoće. Sloboda da, ali nikad na račun tuđe slobode. Demokratija da, ali nikad ako se demokratska prava uskraćuju nekom drugom, poručio je Stipe Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, na završnom panelu Podgoričkog plenuma – Quo Vadis Balkan?,… »

Brak politike i istoriografije je uvijek loš

„Brak politike i istoriografije uvijek je loš brak za obje strane. Što je duže istoriografija politizovana, ona nije istoriografija, a dok je politika impregnirana poviješću i tumačenjem istorije zapravo nije prava politika,“ ključna je poruka sa panela „ Da li istorija pripada prošlosti?”, tokom drugog dana Podgoričkog plenuma – Quo Vadis Balkan?, koji su organizovali… »

Udruživanjem građanskih snaga treba odgovoriti na desna strujanja

Regionalno udruživanje može biti snažan impuls mobilizaciji građanskih snaga u civilnom društvu i politici kako bi se oduprili talasu desnih strujanja koji postaje zajednički problem svih u regionu, akcentovano je na trećem panelu „Kako možemo biti glasniji?“, u okviru Podgoričkog plenuma – Quo Vadis Balkan?, koji su organizovali Centar za građansko obrazovanje (CGO), Regionalna akademija… »

Region propuštenih šansi

„Socijaldemokratija u regionu nema jasne stavove o ključnim pitanjima, nagriza je populizam i trka za glasovima, a mora da se bori i sa nacionalizmom. Vrijednosti na kojima počiva socijaldemokratija moraju biti uzidane u temelj svake socijaldemokratske partije u regiji, kako bi se socijaldemokratska ideja i praksa reafirmisali“, zaključeno je na drugom panelu „Iz ugla političara:… »

Potreban odlučan regionalni odgovor na desni ekstremizam, klerikalizaciju i mizoginiju

„Priča o evropeizaciji je trenutno marginalizovana retrogradnim i impotentnim politikama, i zato treba sabrati građanske snage u regionu i pružiti odlučan otpor desnom ekstremizmu, klerikalizaciji i mizoginiji“, naglašeno je na uvodnom panelu u okviru Podgoričkog plenuma – Quo Vadis Balkan?, koji su danas organizovali Centar za građansko obrazovanje (CGO), Regionalna akademija za razvoj demokratije (ADD)… »

Poslanici da na primjeru funkcionerskih naknada poslije okončanja funkcije pokažu odgovoran odnos prema budžetu i građanima

Centar za građansko obrazovanje (CGO), shodno ranijim najavama, uputio je juče svim poslaničkim klubovima, ali i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, Inicijativu za izmjenu člana 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Inicijativom se predlaže skraćenje perioda primanja tzv. funkcionerske naknade sa sadašnjih… »

Protesne lekcije iz Srbije

Kada su nakon predsedničkih izbora, aprila 2017. godine, počeli najmasovniji građanski protesti u Srbiji posle 5. oktobra 2000. godine, mnogi su se iznenadili, a naročito zbog toga što su pokretači i najaktivniji učesnici bili studenti. Bilo je pre toga pojedinačnih protesnih okupljanja, bilo je i izražavanja socijalnog nezadovoljstva, ponajviše različitih formi stranačkih skupova, ali delovalo… »

Vlada postavila novi rekord u dodjeli počasnih državljanstava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na nastavak loše prakse dodjele tzv. počasnih državljanstava čiji broj u mandatu ove Vlade ruši sve prethodne rekorde. Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je donijelo 273 rješenja u 2021. i jedno u 2020. godini. Tako je Vlada za 13 mjeseci rada više nego uduplala ono što je bio rekord… »

Konkurs za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori Konkurs je namijenjen novinarima i novinarkama crnogorskih štampanih medija, agencija i portala registrovanih u Crnoj Gori a koji, na nacionalnom i lokalnom nivou, izvještavaju o osobama sa invaliditetom (OSI) na način koji doprinosi razumijevanju položaja… »

Ukinuti ili značajno ograničiti naknade za bivše javne funkcionere

Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore da na prvoj sljedećoj sjednici izmjene Zakon o zaradama u javnom sektoru u dijelu prava po prestanku funkcije. Postojeći okvir funkcionerima omogućava da nakon prestanka funkcije jednu godinu primaju naknadu u visini zarade koju su primali u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije,… »