Odmah ukinuti karantin i testirati sve povratnike

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozivaju NKT i ministra zdravlja da odmah obezbijede testiranje svih osoba u karantinu i njihovo puštanje u kućnu samoizolaciju do prijema rezultata testa.

Jedino takvo postupanje će spriječiti dalje neopravdano razlikovanje (diskriminaciju) u odnosu na osobe koje su takođe došle u Crnu Goru iz država sa povećanim obimom zaraze (više od 25 oboljelih na 100.000), a kojima je omogućeno da u Crnu Goru uđu privatnim jahtama i avionima, sa testovima koji nisu stariji od dva dana, ili drugim posebnim dozvolama, bez upućivanja u karantin ili samoizolaciju, kao i u odnosu na one koji su smješteni u samoizolaciju ili su pušteni iz karantina prije isteka roka od 14 dana, a da nijesu čekali rezultate testiranja. Na ovu diskriminaciju smo ukazali i kroz primjer sistemskog kršenja prava crnogorskih pomoraca koji trenutno čine najveći broj osoba u karantinu. »

Ministarstvo prosvjete prihvatilo inicijativu CGO-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je pozitivan odgovor od Ministarstva prosvjete na Inicijativu za unaprijeđenje nastavnog procesa koji se odnosi na temu antifašizma i antifašističkog nasljeđa u cilju spriječavanja širenja vaninstitucionalnog i nenaučnog osporavanja antifašizma, upućenu prošle sedmice.

CGO-a naglašava da je neophodno temeljno sagledavanje svih izazova koje predmetni planovi i programi, nastavni materijal i metodologija, imaju prilikom predavanja antifašizma i da njihovo unapređenje predstavlja ključni mehanizam suprotstavljanja savremenim izazovima koji to nasljeđe žele da obilježe kao disonantno, a što je posebno važno u društvima poput crnogorskog. »

Institucije moraju djelovati efikasnije i poštovati ljudska prava crnogorskih pomoraca

Apel nevladinih organizacija Akcije za ljudska prava (HRA) i Centra za građansko obrazovanje (CGO), kao i drugih aktera, donekle je urodio plodom, pa je pomorac Boris Nikolić, kojem smo pružali besplatnu pravnu pomoć, zajedno sa još 67 crnogorskih pomoraca, pušten iz karantina u Institutu „dr Simo Milošević“ uz mjeru dvodnevne samoizolacije, što znači da će svi od danas biti u mogućnosti da se vrate uobičajenom životu u svojim domovima. Medjutim, i dalje nam nije jasno zašto Vlada odmah ne omogući testiranje svih onih koji su smješteni u karantin i svih ostalih koji se vraćaju u Crnu Goru iz zemalja posebno ugroženih epidemijom Covid-19.

CGO i HRA dobijaju svakodnevno informacije od crnogorskih pomoraca koji su u karantinu o krajnje lošim uslovima tog institucionalnog smještaja, uz nemogućnost boravka na otvorenom prostoru ni pet minuta dnevno, što im značajno otežava cjelokupnu situaciju. Pri tom, ignoriše se činjenica da se radi o licima koja su na brodu protekli period proveli u višemjesečnoj izolaciji. »

Obustaviti kršenje prava crnogorskih pomoraca

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) pružile su besplatnu pravnu pomoć pomorcu Borisu Nikoliću, koji se već pet dana nalazi u karantinu u Institutu “dr Simo Milošević” u Igalu, smatrajući da mu je, upućivanjem u karantin na 14 dana, povrijeđeno pravo na ličnu slobodu i da je diskriminisan.

HRA jeuz pomoć advokata Dalibora Tomovića, podnijela habeas corpus žalbu predsjedniku Osnovnog suda u Herceg NovomIvanu Perovićuza ukidanje rješenja o karantinu i puštanje Nikolića na slobodu, pozivajući se na član 5 stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) i član 9 Ustava Crne Gore, koji obezbjeđuju osobama lišenim slobode na bilo koji način pravo da pokrenu postupak u kojem će sud hitno ispitati zakonitost njihovog lišavanja slobode i naložiti oslobađanje ako utvrdi da su nezakonito lišeni slobode. U žalbi je istaknuto da mjera lišavanja slobode upućivanjem u karantin, koju je Nikoliću izrekla zdravstveno-sanitarna inspektorka, nije bila neophodna, jer nije ni razmatrano da li se isti cilj mogao postići blažim mjerama kao što su uvažavanje negativnog rezultata testa koji je uradio tri dana ranije u Francuskoj, omogućavanje da isti test ponovi u Crnoj Gori i o svom trošku, ili upućivanje u samoizolaciju u kućnim uslovima. Naglašeno je i da drugačiji tretman osoba koje u Crnu Goru stižu privatnim avionima i jahtama ukazuje na to da karantin nije neophodna mjera. »