Crna Gora ima kapacitet za afirmaciju antifašizma, potrebna jasna državna politika i obrazovni sistem

Primarni društveni katalizatori ambivalentnog odnosa prema Drugom svjetskom ratu, njegovom ishodu, periodu komunističke Jugoslavije, a samim tim i antifašizmu i antifašističkom nasljeđu, su vaninstitucionalni i nenaučni revizionizam, a evidentan je i nedostatak jasne i efektivne državne politike u promociji antifašističkog naslijeđa. To kreira već ozbiljne i zabrinjavajuće posljedice kojima svjedočimo”, ocijenio je juče u uvodnom izlaganju na 49. sjednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Skupštine Crne Gore, Miloš Vukanović, savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Crna Gora ima kapacitet za afirmaciju antifašizma, potrebna jasna državna politika i obrazovni sistem »

Odmah ukinuti karantin i testirati sve povratnike

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozivaju NKT i ministra zdravlja da odmah obezbijede testiranje svih osoba u karantinu i njihovo puštanje u kućnu samoizolaciju do prijema rezultata testa.

Jedino takvo postupanje će spriječiti dalje neopravdano razlikovanje (diskriminaciju) u odnosu na osobe koje su takođe došle u Crnu Goru iz država sa povećanim obimom zaraze (više od 25 oboljelih na 100.000), a kojima je omogućeno da u Crnu Goru uđu privatnim jahtama i avionima, sa testovima koji nisu stariji od dva dana, ili drugim posebnim dozvolama, bez upućivanja u karantin ili samoizolaciju, kao i u odnosu na one koji su smješteni u samoizolaciju ili su pušteni iz karantina prije isteka roka od 14 dana, a da nijesu čekali rezultate testiranja. Na ovu diskriminaciju smo ukazali i kroz primjer sistemskog kršenja prava crnogorskih pomoraca koji trenutno čine najveći broj osoba u karantinu. »

Ministarstvo prosvjete prihvatilo inicijativu CGO-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je pozitivan odgovor od Ministarstva prosvjete na Inicijativu za unaprijeđenje nastavnog procesa koji se odnosi na temu antifašizma i antifašističkog nasljeđa u cilju spriječavanja širenja vaninstitucionalnog i nenaučnog osporavanja antifašizma, upućenu prošle sedmice.

CGO-a naglašava da je neophodno temeljno sagledavanje svih izazova koje predmetni planovi i programi, nastavni materijal i metodologija, imaju prilikom predavanja antifašizma i da njihovo unapređenje predstavlja ključni mehanizam suprotstavljanja savremenim izazovima koji to nasljeđe žele da obilježe kao disonantno, a što je posebno važno u društvima poput crnogorskog. »

Institucije moraju djelovati efikasnije i poštovati ljudska prava crnogorskih pomoraca

Apel nevladinih organizacija Akcije za ljudska prava (HRA) i Centra za građansko obrazovanje (CGO), kao i drugih aktera, donekle je urodio plodom, pa je pomorac Boris Nikolić, kojem smo pružali besplatnu pravnu pomoć, zajedno sa još 67 crnogorskih pomoraca, pušten iz karantina u Institutu „dr Simo Milošević“ uz mjeru dvodnevne samoizolacije, što znači da će svi od danas biti u mogućnosti da se vrate uobičajenom životu u svojim domovima. Medjutim, i dalje nam nije jasno zašto Vlada odmah ne omogući testiranje svih onih koji su smješteni u karantin i svih ostalih koji se vraćaju u Crnu Goru iz zemalja posebno ugroženih epidemijom Covid-19.

CGO i HRA dobijaju svakodnevno informacije od crnogorskih pomoraca koji su u karantinu o krajnje lošim uslovima tog institucionalnog smještaja, uz nemogućnost boravka na otvorenom prostoru ni pet minuta dnevno, što im značajno otežava cjelokupnu situaciju. Pri tom, ignoriše se činjenica da se radi o licima koja su na brodu protekli period proveli u višemjesečnoj izolaciji. »