Generalno pozitivan iako usporen trend prihvatanja LGBT osoba, klerikalizacija i radikalizacija društva djelovali negativno

Kad je riječ o razumijevaju i prihvatanju LGBT osoba u crnogorskom društvu, bilježi se generalno pozitivan iako nešto usporeniji trend. To ukazuje na zreliji i otvoreniji pristup, iako se u određenim pitanjima konstatuje stagnacija ili čak manja regresija, a što se može objasniti i talasom klerikalizacije i radikalizacije u posljednjih par godina. To je opominjuće… »

Otvorena izložba fotografija „On the move” u Kuslevovoj kući

Danas nam je posebno važan fokus na empatiji i solidarnosti, a upravo na to snažno opominju fotografije autora Sandre Vitaljić, Damira Šagolja, Gorana Boričića i Igora Čoka koje su podgoričkoj publici predstavljene u okviru izložbe „ON THE MOVE”, koja je sinoć svečano otvorena u Kuslevovoj kući. „Ova izložba, kroz izraz četiri autora iz Bosne i… »

U RG o procjeni inicijative Otvoreni Balkan za Crnu Goru uključiti i kritički orijentisan civilni sektor

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja najavu potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović, da će Vlada Crne Gore formirati Radnu grupe koja će vršiti procjenu (ne)usklađenosti inicijative Otvoreni Balkan sa našim putem ka EU, kao i dobrosusjedskim odnosima i potencijalnim ekonomskim koristima. CGO poziva potpredsjednicu Marović da učini sve što je u njenoj… »

Problem nestašice hormonske terapije estradiolom za žene riješiti u što kraćem roku

RAVNOPRAVNO – koalicija za prava LGBTIQ+ osoba zahtijeva od Ministarstva zdravlja da konačno počne da rješava problem nestašice hormonske terapije estradiolom, koji ni nakon pet godina aktivnog zagovaranja Asocijacije Spektra nije riješen.  Kontinuirano izbjegavanje rješavanja ovog problema od strane Ministarstva zdravlja, dovelo je do brojnih posljedica, te je svim ženama koje su u potrebi za… »

Inicijativa 17 NVO da Crna Gora ratifikuje Protokol 16 uz Evropsku konvenciju

Danas je 17 NVO uputilo Inicijativu predsjednici Skupštine Crne Gore, Danijeli Đurović, da što prije stavi na dnevni red Predlog Vlade Crne Gore od 6. juna 2022. godine za ratifikaciju Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ratifikacijom Protokola će se omogućiti da najviši nacionalni sudovi u Crnoj Gori zatraže… »

Potrebni širi i sistematičniji napori da Crna Gora postane društvo medijske pismenosti

Potrebni su širi i sistematičniji napori kako bi Crna Gora bila društvo medijske pismenosti, jer samo građanin koji kritički i sadržajno „čita“ tradicionalne i nove digitalne i društvene medije može da donosi samostalno odluke, što je osnov za jačanje otvorenog i progresivnog društva.  To je saopšteno na završnoj konferenciji Mladi i medijska pismenost, koju je… »

Zagrebački plenum QUO VADIS BALKAN – predlozi Vesne Pusić za BiH

U Zagrebu je od 26. do 28. maja, u organizaciji Regionalne akademije za razvoj demokratije (ADD) iz Novog Sada, Centra za suočavanje s prošlošću Documenta iz Zagreba i Centra za građansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice, uz podršku Evropskog fonda za Balkan (EFB), održan ZAGREBAČKI PLENUM – QUO VADIS, BALKAN? Zagrebački plenum drugi je u nizu… »

Boljom komunikacijom nadležnih institucija o maloljetničkoj delikvenciji doprinosi se prevenciji i reintegraciji

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas organizovao jednodnevnu obuku za predstavnike sudstva, tužilaštva, Uprave policije i Ministarstva pravde u cilju unaprijeđenja njihovih  komunikacionih znanja i vještina, kao i javnih nastupa, u slučajevima gdje su učinioci krivičnih djela ili žrtve maloljetnici. Dragana Maljević, komunikološkinja i predavačica na obuci, smatra da su „ovakve obuke posebno korisne… »

Progresivne snage u regionu ne treba da se povlače pred retrogradnom i glasnom manjinom

Panelom na kojem su razmatrane mogućnosti političara građanske orjentacije, organizacija civilnog društva i aktivista da utiču na bolje odnose u regionu juče je završen ZAGREBAČKI PLENUM – QUO VADIS, BALKAN? u organizaciji Regionalne akademije za razvoj demokratije (ADD) iz Novog Sada, Centra za suočavanje sa prošlošću Documenta iz Zagreba i Centra za građansko obrazovanje (CGO)… »