Propuštena šansa za povratak integrtiteta i ugleda

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava protest zbog odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UO UCG) da ponovo imenuje za rektora UCG-a Predraga Miranovića. On je tokom prethodne tri godine svojim nemiješanjem u posao značajno uticao na ukupno urušavanje ugleda UCG-a. Danas se UCG prepoznaje kao visoko koruptivna institucija, predmet svakodnevnih skandala, a brojni njeni… »

Tužilaštvo mora da odgovara za pad optužnica

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da se suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori odvijaju sporo i nevoljno čime se kreira utisak da se zaboravlja ono što bi trebao biti njihov osnovni cilj, a to je utvđivanje činjenica, izvršilaca i obezbjeđivanje pravde za žrtve. Tome u prilog ide i današnja presuda u slučaju ratnog… »

Otvoreno pismo grupe NVO Predsjedniku Vlade dr Igoru Lukšiću

Nakon više diskriminatorskih i homofobičnih izjava neprimjerenih ključnoj osobi u Vladi koja je nadležna za ljudska prava, obraćamo Vam se sa zahtjevom da ozbiljno razmotrite naš predlog da za ministra ljudskih i manjinskih prava imenujete osobu koja će sa punim stručnim kapacitetom obavljati tu odgovornu funkciju… Otvoreno pismo grupe NVO Predsjedniku Vlade dr Igoru Lukšiću –… »

U Crnoj Gori treba uvesti studenskog ombudsmana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je nakon analize stanja na univerzitetima u Crnoj Gori i višegodišnjeg bavljenja vaninstitucionalnim obrazovanjem, pokrenuo je inicijativu sa ciljem da se osnuje Univerzitetski ombudsman… U Crnoj Gori treba uvesti studenskog ombudsmana – (pdf)

Nema promjena na UCG dok se ne poštuje zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da trenutni rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Predrag Miranović, koji je i jedini kandidat za novog rektora, nije tokom ovog mandata proizveo konkretne rezultate u unaprijeđenju kvaliteta obrazovanja i studentskog standarda na UCG. Dodatno, njegov mandat je obilježilo i kršenje zakona, netransparentnost u radu i sporost u prihvatanju činjenice… »

Početak promjena na Pravnom fakutetu?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku profesora i studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (PF UCG) kojom je okončan proces izbora novog dekana, bez obzira na brojne prepreke… Početak promjena na Pravnom fakutetu? – (pdf)

Zašto se tolerišu nezakonitosti na UCG?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ostaje istrajan u dokazivanju nezakonitosti Pravilnika o proceduri i rokovima izbora, postupku prestanka funkcije i razrešenju rektora UCG, kao i u činjenici o neusaglašenosti i neslaganju osnovnog teksta Statuta sa svim naknadnim izmjenama i dopunama iz 2006. i 2010… Zašto se tolerišu nezakonitosti na UCG? – (pdf)

Život vs strah

U Talmudu piše “Nije vam možda suđeno da uspijete, ali morate pokušati”. U našoj tradiciji je mnogo slikovitija i možda razumljivija poslovica “Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živjeti?”… Život vs strah – (pdf)

Ispunjavanja evropskih zahtjeva se ne može svesti na formu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je poslao svoje sugestije vezano za reformu pravosudnog sistema u Crnoj Gori u kontekstu preporuka iz Mišljenja Evropske komisije Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore. Iste su prethodno u pisanoj formi dostavljene i nadležnom Ministarstvu za vanjske poslove i evropske integracije, tokom trajanja javne rasprave o… »