Ustav jasan: sud mora da zabrani buduće objavljivanje spornih sadržaja

Sud da donese odluku o automatskoj zabrani distribucije svih budućih medijskih sadržaja, koji krše ljudska prava i slobode, kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje dostojanstva i integriteta ličnosti od strane dnevnih novina “Informer”. Ovo je zatraženo u inicijativi koju je sedamnaest predstavnika civilnog sektora danas predalo Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Vrhovnom državnom tužilaštvu,… »

Škola ljudskih prava – XIX generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XIX generacije ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA – škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse – Ako si srednjoškolac/ka, želiš da učiš o ljudskim pravima, upoznaš se i družiš sa vršnjacima/kinjama, proširiš i razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima motivisanim da se aktivno angažuju u… »

Koalicija KORAK poziva na podršku Povorci ponosa u Podgorici

Podgorica, Beograd, Priština – 28. oktobar 2014. Koalicija za ravnopravnost KORAK, u susret Povorci ponosa koja je zakazana za 2. novembar 2014, u Podgorici, poziva sve građane/ke, a prije svega ličnosti koje imaju uticaja na javno mnjenje, da se uzdrže od širenja govora mržnje i podgrijavanja atmosfere linča i nasilja prema LGBT osobama. Svjedoci smo… »

Borba protiv korupcije mora da se vodi i od strane lokalnih samouprava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da su dosadašnji napori lokalnih samouprava u borbi protiv korupcije nedovoljni i da je to jasan pokazatelj izostanka adekvatne političke volje za obračun sa ovim problemom. A upravo je lokalni nivo ishodište brojnih i dugoročno razarajućih oblika korupcije, što zahtijeva i veći nivo posvećenosti samih lokalnih samouprava. CGO je… »

Da li Vlada Crne Gore namjerno usporava proces evropskih integracija?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče ukazao na izrazito slab učinak primjene Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2014 – 2018. U tom dijelu, i analiza Izvještaja o realizaciji obaveza iz ovog Programa, pripremljenih od strane MVPEI-a, koje je Vlada Crne Gore usvojila, jasno osvijetljavaju slabe tačke u sistemu, kad je riječ… »

Velike ambicije a preskromni učinci

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na činjenicu da su brojni planovi i programi koji se izrađuju u procesu pristupanja Crne Gore EU ambiciozno zamišljeni, često i van realnih mogućnosti, a da učinci u njihovoj primjeni hronično izostaju. Pri tom, niko ne snosi odgovornost što budi dodatnu zabrinutost u ozbiljnost opredjeljenja vlasti da rade na… »

Kome se i zašto žurilo sa usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je iznenađen brzinom usvajanja prijedloga Zakona o visokom obrazovanju od strane Vlade Crne Gore i slanjem istog u Skupštinu, gdje je prošao podjednako ekspresan postupak u nadležnom Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, a posebno imajući u vidu da isti nije ni predviđen Programom rada Vlade za 2014, kao… »

I Izvještaj EK ukazuje na neustavno presuđivanje sudija za prekršaje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zadovoljstvo činjenicom da je Evropska komisija uvažila argumente koje je CGO iznosio kada je riječ o problemima u sprovođenju Zakona o prekršajima, uključujući to pitanje u godišnji Izvještaj o napretku Crne Gore. Evropska komisija u Izvještaju o napretku za 2014. godinu konstatuje: “Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka treba biti… »