Ni 22 godine od zločina u Štrpcima nadležne institucije ne pokazuju spremnost za adekvatno suočavanje sa prošlošću

Povodom 22 godine od zločina u Štrpcima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da se nikada ne smije zaboraviti 27. februar 1993, kada je iz voza 671, koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, u mjestu Štrpci oteto i ubijeno 19 civila, od kojih je osam državljana Crne Gore. CGO ponovo poziva nadležne institucije na preispitivanje… »

Hitno potrebne izmjene Zakona o obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da slučaj konflikta direktora Elektrotehničke škole Pićurića i profesora Klikovca nije izolovan a ukazuje na sve nedostatnosti Opšteg zakona o obrazovanju, koji daje neograničenu moć ministru da bira i razriješava direktore škola. Na taj način, urušava se demokratičnost unutar samih škola, i unosi princip partijskih napredovanja, umjesto napredovanja po… »

Lokalne vlasti treba da se proaktivno bore protiv korupcije i unaprijeđuju svoju transparentnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da su napori lokalnih samouprava u borbi protiv korupcije i dalje na nezadovoljavajućem nivou i da je neophodno da se ozbiljnije i posvećenije pristupi problemu korupcije, koji upravo ima razarajuće efekte na lokalnom nivou. U tom okviru je ključna politička volja i samih lokalnih vlasti koja ostaje nedovoljno izražena,… »

Upitni kapaciteti nadležnih institucija u borbi protiv svih oblika nasilja i zadovoljenja pravde za žrtve

Povodom 22. februara – Međunarodnog dana žrtava nasilja, Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da Crna Gora ostvaruje nedovoljan učinak kad je riječ o procesuiranju, otkrivanju i kažnjavanju raznih vidova nasilja, a što je posljedica neadekvatnog rada istražnih i pravosudnih organa. Neadekvatno istraženi i procesuirani slučajevi nasilja nad novinarima i imovinu medija u Crnoj Gori… »

Jasno utvrditi kriterijume za dopunsko angažovanje profesora UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče poslao urgenciju rektorki Univerziteta Crne Gore (UCG) Radmili Vojvodić a u vezi sa pitanjem jasnog i nediskriminatornog definisanja dopunskog angažovanja profesora na ovoj akademskoj instituciji. Podsjećanja radi, CGO je 18.06.2014. poslao ranijem rektoru, prof.dr. Predragu Miranoviću Inicijativu za donošenje Pravilnika o kriterijumima i uslovima pod kojima zapošljeni na… »

Međunarodni dan socijalne pravde

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, izražava zabrinutost rastućim trendom siromaštva u Crnoj Gori, uzrokovanim sveprisutnom korupcijom koja razjeda institucije, ali i izostankom kvalitetnih i odgovornih odluka vlasti. CGO poziva vlasti, ali i druge političke i društvene aktere, da otvore argumentovan dijalog o načinima prevazilaženja ovakve situacije kako bi se doprinijelo… »

Srednjoškolci/ke iz različitih opština Crne Gore uče o ljudskim pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 12. do 15. februara 2014, u hotelu Residence u Miločeru, organizovao rad XX generacije Škole ljudskih prava, uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori, kroz projekat “Youth build Montenegro”. Školu je pohađalo 30 učenika/ca srednjih škola iz Podgorice, Gradske opštine Tuzi, Bijelog Polja, Danilovgrada, Rožaja, Plava, Tivta, Bara,… »

Posjeta Škole ljudskih prava Upravi policije i Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i uručenje diploma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država sprovodi projekat «Youth build Montenegro» u okviru kojeg je organizovan rad XIX generacije Škole ljudskih prava. U okviru programa rada XIX generacije Škole ljudskih prava danas je organizovana i posjeta institucijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, Upravi policije i Odboru za… »

Podnijeto sedam prijedloga za bolji pravni okvir rada ANB-a

U cilju spriječavanja kršenja ljudskih prava od strane bezbjednosnih struktura, nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Institut alternativa podnijele su poslanicima sedam prijedloga za unaprijeđenje pravnog okvira za rad Agencije za nacionalnu bezbjednost. Osim onoga na šta smo prethodnih dana ukazivali, a to… »