Politički dio koči tehnički dio pregovora?

U procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU) ključni problem je neusaglašenost tehničkog sa političkim aspektom. To je saopšteno u drugom dijelu konferencije “Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Ministarstva javne uprave i njemačke fondacije Fridrih Ebert, i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Potreban ozbiljan zaokret u procesu evropskih integracija

Nakon prvih sedam godina crnogorskih pregovora potreban je ozbiljan zaokret u pristupu jer je Crna Gora daleko od odlikaša, ocijenila je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević na konferenciji „Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU“, koju je CGO organizovao uz podršku Ministarstva javne uprave i njemačke fondacije Fridrih Ebert i u saradnji sa Kancelarijom… »

Potrebno više afirmisati alternativne sankcije

Sistem alternativnih sankcija i mjera još uvijek predstavlja novinu za većinu naših građana što se reflektuje i u njihovom znanju, pa tako skoro dvije trećine građana navodi da ne zna šta su alternativne sankcije i mjere, ukazuju podaci iz istraživanja javnog mnjenja o alternativnim sankcijama i mjerama koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas predstavio.

Ljudska prava u Crnoj Gori nijesu prioritet donosilaca odluka

Ljudska prava u Crnoj Gori nijesu prioritet donosilaca odluka, kultura ljudskih prava nije zaživjela što ima refleksiju i u efektivnom ostvarivanju tih prava, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević.  Ona je na, prezentaciji ključnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori – Barometar ljudskih prava, pojasnila da izvještaj daje prikaz stanja… »

DPS protiv EU i SAD u novoj akciji zadržavanja kontrole nad RTCG

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je Predlog liste za imenovanje Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačima. Predlog listeje jednoglasno podržan od strane poslanika DPS-a, čime je potvrđeno da je DPS kontrolisao ovaj proces od početka, te da na listi nema niti jednog kandidata koji nije po mjeri vladajuće partije, jer je to i postao ključni kriterijum izbora u Savjet… »

Iskorak je kad Skupština ponišava sopstvene neustavne zakonske odredbe

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Skupštine Crne Gore o usvajanju  amandmana kojima se  službenicima u državnoj i lokalnoj administraciji vraćaju prava iz rada na način da im novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada neće zastarijevati. Takva neustavna ograničenja su bila uvedena 2018. izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o… »

Poštovanje mišljenja druge strane je osnov tolerantnog društva

Aktivan pristup svih dijelova našeg društva, ali i umrežavanje učeničkih i obrazovnih struktura, veoma je bitno za suprotstavljanja elementima koji dovode do ekstremističkih ideja, zaključeno je na četvrtoj javnoj debati “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), koja je privukla pažnju velikog broja učenika Srednje mješovite… »

Neznanje vodi ka radikalnim stavovima

Neinformisanost o drugima i netolerancija prema drugima vodi ka predrasudama i radikalnim stavovima koji su prepreka za ujedinjenje u našim različitostima, zaključeno je na trećoj javnoj debati “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, koju je danas organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u Gimnaziji ,,25. maj’’ u Tuzima.

Dijalogom djelovati na sprječavanje radikalizma i nasilnog ekstremizma

U prevenciji radikalizma i nasilnog ekstremizma posebnu ulogu igra komunikacija u samoj zajednici, jer se bez adekvatne komunikacije javlja strah, koji stvara prostor za manipulaciju i može dovesti do konflikata, zaključeno je na današnjoj, drugoj po redu,  javnoj debati “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, koju je u Baru organizovao Centar za građansko… »