Kultura sjećanja da bude u fokusu nove vladajuće većine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da oda poštovanje svim nastradalima i zatočenima u logoru Mamula tokom II svjetskog rata, a među kojima je bilo većinsko stanovništvo iz Boke Kotorske. Ujedno, koristimo priliku da pozovemo buduće nosioce vlasti na revidiranje ugovora sa investitorom koji sada gradi hotelsko-turistički objekat na Mamuli i na osnivanje Memorijalnog… »

Novinarski priručnik za finansijsku forenziku

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost objavili su Priručnik za pravilno razumijevanje finansijskih izvještaja koji je namijenjen novinarima, ali može biti od koristi svima onima koji žele da bolje razumiju ovu oblast iako nemaju razvijena znanja u oblasti finansija.

AZLP mora da odgovara zbog lanca nezakonitih odluka

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je zapisnik  o sprovedenom nadzoru kod fizičkog lica, koji je kreator aplikacije https://www.crnagorakorona.com/home. Zapisnik predstavlja dugo čekani odgovor AZLP-a na inicijativu koju je CGO uputio Savjetu AZLP-a u martu 2020.godine, a koja se odnosila na utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka na toj stranici. CGO izražava zabrinutost zbog načina na… »

Senat DRI odlučuje o reviziji finansijskog poslovanja DIK-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je obavještenje od nadležnog senatora Državne revizorske institucije (DRI), dr Branislava Radulovića, da će Senatu predložiti da u plan revizija za 2021. godinu uvrsti finansijsko poslovanje Državne izborne komisije (DIK) za 2020.godinu. CGO je više puta javno ukazivao na nedomaćinsko finansijsko rukovođenje u DIK-u, počev od načina obračuna i… »

ASK u doba nove parlamentarne većine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je dobio 6 (šest) odluka kojima je Jelena Perović, direktorka Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) djelimično postupila po Inicijativi CGO-a i utvrdila da su nekadašnji poslanici DPS-a Ana Nikolić, Momčilo Martinović, Danijel Živković, Filip Vuković, Željko Aprcović i Petar Smolović prekršili Zakon o sprječavanju korupcije tako što nijesu ASK-u… »