Inkluzijom i razumijevanjem do unaprijeđenja prava LGBTIQ osoba

Inkluzivan rad nastavnog i upravnog osoblja sa učenicima/cama, bilo da su oni LGBTIQ ili ne, predstavlja važan preduslov u afirmaciji prava i poboljšanju položaja LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, a jedan od zadataka obrazovnog sistema jeste da doprinese uspostavljanju vrijednosti i okruženja koje će pružati podršku LGBTIQ zajednici u Crnoj Gori, zaključeno je na današnjem… »

ASK da provjeri imovinske kartone poslanika

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) Inicijativu za utvrđivanje odgovornosti i pokretanje postupka protiv poslanika i poslanica 27. saziva koji nijesu podnijeli izvještaje o prihodima i imovini nakon stupanja na funkciju. U Inicijativi se navodi da je ogroman broj poslanika novog saziva Skupštine Crne Gore prekršio član 23 Zakona… »

Autonomija UCG se najbolje brani poštovanjem zakona i Statuta UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Upravnom odboru UCG dvije inicijative za razrješenje rektora, Danila Nikolića, zbog zloupotrijebe službenog položaja i nepoštovanja zakona, preciznije neizvršavanja pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda u ostavljenom roku za izvršenje u slučajevima Dušana Bugarina i Jelice Stojanović. Time je rektor nanio značajnu materijalnu i nematerijalnu štetu UCG i licima… »

Učenjem o Holokaustu sprječava se zaborav, razvija znanje i empatija

Uoči 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva sve društvene aktere da odbranimo sjećanje na ovaj zločin od protoka vremena, zaborava i pratećih procesa relativizacije i negiranja. U vrijeme eskalacije zabrinjavajuće retorike u crnogorskom društvu, važno je podsjetiti se ideja i riječi koje su decenijama i uporno kreirale atmosferu… »

Problemi u obrazovanju moraju biti u fokusu Vlade

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana obrazovanja, ukazuje da obrazovanje u Crnoj Gori nije jednako dostupno svim učenicima u vrijeme pandemije korona virusa. Pandemija je naglasila brojne probleme i produbila diskriminaciju među djecom i mladima, na što opominju i empirijski nalazi. Istraživanje UNICEF-a, uz podršku Britanske ambasade u Crnoj Gori, koje je obuhvatilo… »

Dan novinara da bude povod za ponos, a ne brigu

Uoči 23. januara – Dana novinara Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO) čestita svim novinarima/kama u Crnoj Gori njihov dan uz nadu da će njihova bezbjednost biti neupitna, kao i da će im se brzo poboljšati ekonomski položaj. Sloboda medija je temelj svakog demokratskog društva, a bez novinara koji izvještavaju bez opasnosti po život i ekonomske… »

II Forum medijske pismenosti i stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje oglas za studente/kinje za II FORUM MEDIJSKE PISMENOSTI  I STAŽIRANJE Forum medijske pismenosti nudi široki spektar teorijskih i praktičnih znanja o medijskoj pismenosti, sa fokusom na društvene mreže i razotkrivanje lažnih vijesti. Tokom tri dana intenzivnog i dinamičnog programa, 20 odabranih studenata/kinja imaće priliku da od domaćih i međunarodnih stručnjaka… »