Polovina građana smatra da mediji u Crnoj Gori nisu nepristrasni

Građani dominantno (47,3%) smatraju da mediji u Crnoj Gori nisu nepristrasni, a skoro polovina cijeni da mediji koriste činjenice pomiješane sa glasinama. Da je medijima stalo do interesa građana smatra tek nešto manje od 15% ispitanika. Više od trećine građana bi svom omiljenom mediju oprostili neistinu čak i ako je namjerna, a manje od petine… »

Nejasni i promjenljivi kriterijumi određivanja ciljnih grupa za vakcinaciju

Povodom odluke Ministarstva zdravlja o dopuni ciljnih grupa za vakcinaciju, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo apeluje na donosioce odluka da ovom procesu pristupe odgovorno i sistematično i stvore neophodne uslove za obezbjeđivanje prava na jednaku dostupnost vakcinacije svim građanima i građankama Crne Gore uz vođenje računa o onima koji boluju od hroničnih bolesti i… »

Leposavić da podnese ostavku ili da bude smijenjen

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da ćutanje Vlade povodom izjave ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vladimira Leposavića, kojom je negirao da se u Srebrenici dogodio genocid, dovodi u pitanje proklamovanu opredjeljenost Vlade ka evropeizaciji društva i izgradnji kulture ljudskih prava. Leposavić je svojim odgovorom na poslaničko pitanje obesmislio obavezu Crne Gore da poštuje… »

Potvrđen stav CGO-a o ugrožavanju javnog interesa na UCG od strane bivšeg rukovodstva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) primio je juče Mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) kojim se utvrđuje da je Univerzitet Crne Gore (UCG) zbog nepostupanja i neizvršenja pravosnažnih  sudskih odluka ugrozio javni interes. Ovo mišljenje je doneseno po prijavi CGO-a za ugrožavanje javnog interesa koje je upućivalo na postojanje korupcije na UCG zbog nenovčanog izvršenja… »

Ministarstvo zdravlja treba da upodobi potvrde o vakcinaciji kako bi bile validne

Povodom sadržaja potvrda o uspješnom procesu vakcinacije crnogorskih građana i građanki, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava sumnju u validnost tih potvrda i njihovo priznavanje van granica Crne Gore i poziva Ministarstvo zdravlja da ovom procesu pristupi sistematično, stručno i posvećeno. CGO je već izrazio zabrinutost zbog neobjašnjivo spore imunizacije u dosadašnjem periodu, a dodatne… »

Pravo na istinu osnov za razumijevanje prošlosti i prevenciju radikalizacije u budućnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 24. marta, Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, poziva nadležne organe da prepoznaju posljedice neadekvatnog suočavanja s prošlošću u crnogorskom društvu i da u skladu sa tim sistemski i na insitucionalnom nivou pokrenu debatu o teškim kršenjima ljudskih prava tokom XX vijeka.… »

Potreban jasan i brz stav Ministarstva o eksternoj provjeri znanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je podnio urgenciju Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta da ministarka hitno donese odluku po Inicijativi CGO-a za ukidanje eksterne provjere znanja učenicima do kraja pandemije korona virusom. Do eksterne provjere znanja devetih razreda ostalo još svega 15 dana što zahtijeva hitnost postupanja po podnijetoj Inicijativi. Radi se nesumnjivo… »

Komentari na portalima izvan domena Zakona o medijima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) sproveo je od 15. februara do 15. marta monitoring komentara na portalima u Crnoj Gori, a kako bi se napravila kvalitativna i kvantitativna procjena poštovanja novog Zakona o medijima, a posebno članova 34 – 39 tog Zakona. Detaljni nalazi ukazuju da ovo zakonsko rješenje, na žalost, nije još uvijek dalo… »

Vlada što hitnije da počne sa kampanjom informisanja o vakcinaciji

Povodom poražavajućih rezultata dosadašnjeg procesa vakcinacije u Crnoj Gori, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na Vladu Crne Gore i Ministarstvo zdravlja da hitno pokrene kampanju informisanja građana i građanki o procesu vakcinisanja protiv bolesti COVID-19. Podaci ukazuju da je broj vakcinisanih u Crnoj Gori do sada manji do 200 dnevno što ne ohrabruje laičku… »

Neophodno ukidanje eksterne provjere znanja tokom pandemije korona virusa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Inicijativu za ukidanje eksterne provjere znanja za školsku 2020/21 i 2021/22 godinu do kraja trajanja pandemije korona virusa, a imajući u vidu činjenicu da učenici već godinu dana nemaju nastavu u uobičajenim okolnostima. Ovih dana CGO-u se obraća veliki broj roditelja… »