Osnaženo civilno društvo može doprinijeti evropeizaciji Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) kroz program OCD u Crnoj Gori od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave, uspješno sprovodi program podrške projektima nevladinih organizacija usmjerenim na doprinos prepoznavanju, od strane državnih institucija, osnaženog civilnog društva koje aktivno učestvuje u oblikovanju procesa integracije Crne Gore u EU.

Osim direktne finasijske podrške za sprovođenje projekata, organizacije su imale priliku da izgrade kapacitete kroz unaprijeđenje znanja i vještine za programsko i finansijsko upravljanje projektima, komuniciranje projekata u skladu sa pravilima vidljivosti EU, kao i za monitong rada instutucija kako bi bile uključene u proces donošenja odluka i praćenje sprovođenja lokalnih i nacionalnih javnih politika u oblastima koje adresiraju. Dodatno, CGO obezbjeđuje stalnu mentorsku podršku tokom realizacije projekata, gdje je to potrebno.

M’BASE program prati veliko interesovanje nevladinih organizacija. Tako je , na do sada dva objavljena poziva, pristiglo 189 prijava projekata (103 na prvom i 86 na drugom), a nakon evaluacije podržano je 40 projekata (po 20 na oba poziva) u ukupnom iznosu od 1 185 000,23 EUR.

Samim programom mentorske i finansijske podrške obihvaćene su 72 organizacije, od čega 40 nosilaca projekata i 32 organizacije koje su u projekte uključene kao partneri. U ove projekte je u kapacitetu saradnika uključeno i dodatnih 11 NVO-a, kao 29 lokalnih i nacionalnih institucija.

Najveći broj podržanih projekata sprovode organizacije iz centralnog regiona. Do sad je sedam podržanih projekata okončano, a 33 je aktivno u različitim fazama realizacije.

Podržani projekti adresiraju u najvećem broju zaštitu životne sredine i održivog razvoja (7), položaj mladih u društvu i omladinske politike (7), kao i rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama (5). Takođe, po tri projekta su fokusirana na inkluziju osoba sa invaliditetom, zatim reformu javne uprave, kao i na kulturu i kulturne politike. Medijima i evropskim integracijama se bave po dva projekta, a jedan monitoringom i unaprjeđenjem rada lokalne uprave. Po jedan projekat ima za cilj i doprinos poštovanju prava LGBT osoba; dječija prava; prava potrošača; i autorskih prava. Konačno,  po jedan projekat adresira i unaprjeđenje politika u oblasti zdravlja; rad policije i prava građana; i borbu protiv korupcije.

Program “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” CGO sprovodi u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Monika Mrnjačević, asistentkinja na programima