Kroz priručnik za zaštitu prava potrošača do bolje informisanosti potrošača i trgovaca

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je Priručnik za zaštitu prava potrošača namijenjen široj potrošačkoj zajednici, kao i trgovcima, a radi boljeg razumijevanja osnovnih termina vezanih za potrošačka prava i postupka zaštite ovih prava.

Priručnik koji je pisan jednostavnim i jezikom razumljivim građanima, uz sadržajne odgovore na sedam najčešćih pitanja koja se tiču potrošačkih prava – Koji zakoni regulišu prava potrošača? Ko je potrošač? Ko je trgovac? Koja su osnovna prava potrošača? Šta je saobraznost? Šta je garancija? Kako se ostvaruje zaštita potrošačkih prava?

Prvi dio posvećen je isključivo pojašnjenju osnovnih instituta i pojmova potrošačkog prava.

U drugom, i vjerovatno značajnijem dijelu, objašnjavaju se koraci u zaštiti prava u slučajevima kada dođe do njihove povrede, i to kroz postupak pred trgovcem, inspekcijskim organima, resornim ministarstvom, ali i kroz mogućnosti vansudske i sudske zaštite, sa akcentom na postupak vansudske zaštite kao jeftinijeg i efikasnijeg modela zaštite.

Ovoj aktivnosti prethodila je Akademija o potrošačkih pravima namijenjena studentkinjama i studentima pravnih fakulteta, zatim osnivanje i rad Potrošačkog savjetovališta praćeno plaćenim dvomjesečnim stažiranjem za troje studenata, kao i video kampanja čiji elementi su prenešeni i u sami priručnik.

Priručnik je dostupan online, a istom će se, osim posredstvom sajta CGO-a, moći pristupiti i skeniranjem QR koda koji će u vidu samoljepljivih naljepnica biti distribuiran i trgovcima uz poziv da isti istaknu u svojim objektima i da na taj način, u duhu dobre poslovne prakse, omoguće svojim potrošačima da steknu cjelovite informacije o zaštiti svojih prava.

Ova aktivnost dio je projekta „Informisan potrošač – bezbjedan potrošač“, koji sprovodi CGO uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MERT).

Damir Suljević, saradnik na programima