Budućnost proširenja EU je u promjeni pristupa zemljama zapadnog Balkana

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), učestvuje na dvodnevnoj ekspertskoj radionici (15.-16. april) koja se održava u Briselu u organizaciji fondacije Friedrich Ebert pod nazivom “Budućnost proširenja: priprema za Solun II”. Cilj ovog skupa je da se analiziraju izazovi s kojima se kroz proces proširenja suočavaju kako zemlje članice EU-a, tako i… »

Privremeno zatvoreno poglavlje 26, ali još dosta posla ostalo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja privremeno zatvaranje još jednog pregovaračkog poglavlja – podglavlja 26 (Obrazovanje i kultura). Privremeno zatvaranje ovog poglavlja, pored ranije privremeno zatvorenog poglavlja 25. -Nauka i istraživanje, predstavlja korak naprijed ka članstvu Crne Gore u Evropsku uniju. Ovo poglavlje je vrlo značajno za Crnu Goru, imajući u vidu ograničenost ljudskih resursa… »

Crna Gora mora doći do fer i slobodnih izbora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je napravljen nepotreban propust kada je Državna izborna komisija (DIK) odlučila da objavi preliminarne rezultate bez prisustva relevantnih međunarodnih posmatrača sa kojima bi detaljno pregledali izborni materijal i utvrdili pouzdan rezultat. CGO smatra da su izbori protekli u izuzetno napetoj atmosferi, kojoj je prethodila hipeprodukcija informacija o širokim… »

EK i OEBS da se uključe u utvrđivanje izbornog rezultata

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u svijetlu upravo završenih predsjedničkih izbora nakon kojih su oba kandidata proglasila pobjedu, poziva Državnu izbornu komisiju (DIK) da obezbijedi prisustvo relevatnih međunarodnih predstavnika, a posebno predstavnika Evropske komisije (EK) i Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS), kako bi detaljno pregledali kompletan izborni materijal i utvrdili neupitan rezultat. Ovo… »

I dalje nema sistematičnog pristupa rješavanju problema na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da su optužbe koje je iznio predstavnik studenskog parlamenta Biotehničkog fakulteta Miloš Bulatović, na račun pojedinih profesora tog fakulteta za koje se tvrdi da su vršili pritiske u smislu prijetnji i podmićivanja kako bi članovi Studentskog parlamenta u Vijeću glasali za kandidata Slavka Mijovića ozbiljne i još jedna u… »

Goli patriotizam

A Crne Gore će biti onoliko koliko njeni građani i građanke uspiju da afirmišu dva principa: da Crna Gora bude suverena od spoljnih interesa i pritisaka, kao da i crnogorski građanin i građanka budu suvereni od političkih pritisaka oligarhijskih arhitektura. Prije tri godine sam na ovoj strani pisala o jednoj profesiji u Crnoj Gori koja… »

Ubrzati dinamiku rada u vezi sa poglavljem 23

U okviru projekta „EU info bus na putu ka EU“, danas je u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore održana je panel diskusija „Crna Gora u procesu pregovora sa Evropskom unijom: Poglavlje 23 – pravosuđe i temeljna prava“ u saradnji sa Elsa Montenegro. Projekat „EU Info Bus-na putu ka EU“ realizuje Centar za građansko… »

Konkurs za najbolji novinarski tekst o evropskim integracijama u Crnoj Gori

Cijeneći značaj procesa evropskih integracija, kao i potrebu građana i građanki Crne Gore da se kvalitetno informišu o samom procesu, Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori raspisuje KONKURS za najbolji novinarski tekst o evropskim integracijama u Crnoj Gori Konkurs je otvoren za novinare štampanih medija (dnevnih, nedjeljnih,… »

Nema političke volje da se adekvatno okončaju sudski procesi za ratne zločine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) se nada da ponovljeno suđenje okrivljenima za ratni zločin u logoru Morinj, otpočeto 14. marta, a koje će biti nastavljeno sjutra pred krivičnim vijećem sudije Milenke Žižić u Višem sudu, neće rezultirati još jednom u nizu neizvedenih optužnica, koja će pravdu za žrtve učiniti još daljom i nedostižnijom. CGO smatra… »

Ciklus predavanja o Aleksandru Koževu

U okviru novog obrazovnog programa „Savremene tendencije kritičke misli“ CGO organizuje ciklus predavanja o Aleksandru Koževu savremenom francuskom filozofu i diplomati ruskog porijekla, genijalnom tumaču Hegela, popularizatoru termina “kraj istorije” i “smrt čovjeka “, jednom od tvoraca Evropske unije. Voditelj ciklusa biće prof. dr Filip Kovačević. Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a… »