UCG treba da bude u fokusu poreske i finansijske inspekcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog načina sprovođenja procesnih radnji postupka, kojim se pokušava rasvijetliti situacija o brojnim problemima na Univerzitetu Crne Gore (UCG). Naročito je indikativna činjenica što se predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica fokusirao na Pravni fakultet, iako brojne druge univerzitetske jedinice pogađa istovjetan problem, na koji CGO već… »

Statistika o nasilju još uvijek dominantno ženska

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (OG CGO-a) koristi priliku da na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama još jednom ukaže na postojanje problema nasilja nad ženama u crnogorskom društvu, ali i na potrebu ozbiljnijeg bavljenja ovom temom i stvaranja uslova za bezbjedan život svih žena koje su pretrpjele nasilje, kao i na sistemsku… »

Nije dobro to sve optužnice za ratne zločine padaju

Povodom donošenja oslobađajuće presude u slučaju “Deportacija” Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da nije dobro što sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju, i da treba utvrditi čija je to odgovornost – da li tužilaštva ili sudstva… Nije dobro to sve optužnice za ratne zločine padaju – (pdf)

Važan ispit za crnogorsko pravosuđe

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je izricanje presude u slučaju “Deportacija” zakazano za 22. novembar važan ispit za crnogorsko pravosuđe, u smislu da će pokazati koliko je ono zaista spremno da procesuira ratne zločine na način da rezultiraju zadovoljenjem pravde za žrtve. Podsjećamo da je prvobitna optužnica promijenjena sredinom septembra i to u… »

Pravda za žrtve mora biti prioritet

U povodu donošenja oslobađajuće presude Žalbenog vijeća MKSJ-a u predmetu protiv hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača,Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da uspostavljanje pravde za žrtve nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije mora biti prioritet, i da se bez obzira na epilog ovog procesa, ne smije dozvoliti da počinjeni zločini ostanutragedija bez adekvatnog… »

Dug put do tolerantnog društva

Povodom Međunarodnog dana tolerancije – 16.novembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da pozove sve društvene subjekte na veći stepen otvorenosti, razumijevanja i uzajamnog poštovanja… Dug put do tolerantnog društva – (pdf)

I vodeće uloge su za žene

Korisno je podsjetiti da su žene u Crnoj Gori pravo glasa dobile tek 1945. godine. Od tada, punih šezdeset sedam godina, žene praktično osvajaju svoja prava i teže uravnoteženju sa muškarcima kojima se znanje i moć unaprijedpretpostavljaju samo zato što su muškarci… I vodeće uloge su za žene – (pdf)

CGO i dvv International organizotori regionalne radionice “Cjeloživotno učenje i razvoj civilnog društva”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut za međunarodnu saradnju njemačkog udruženja za obrazovanje odraslih (dvv international) od 11. do 13. novembra 2002. organizuju regionalnu radionicu „Cjeloživotno učenje i razvoj civilnog društva“, koja je okupila organizacija civilnog društva za obrazovanje odraslih iz Hrvatske, Kosova, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije… CGO i dvv International organizotori… »

Odgovori nijesu u Biltenima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) odbacuje paušalne odrednice predsjednika Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UO UCG) Duška Bjelice. CGO ističe da nikada do sada u svom radu nije neprimjerenoreagovao, a još manje tendencizno napadao UO UCG i njegovog predsjednika, već je uvijek na zakonit i profesionalan način ukazivao na nepravilnosti u radu te visokoškolske institucije… »

RTCG partner Festivala filma o ljudskim pravima “Ubrzaj”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) će po treći put organizovati Festival filma o ljudskim pravima „Ubrzaj“, sa još raznovrsnijim programom. U tom pravcu, CGO je potpisao novi Ugovor o saradnji sa javnim servisom RTCG i to danas, 9. novembra kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma… RTCG partner Festivala filma o ljudskim… »