Povući iz procedure prijedlog zakona o visokom obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nakon javne rasprave od 17. maja 2013. godine o Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju smatra da bi predloženi tekst morao biti hitno povučen iz procedure. Razlozi za povlačenje teksta su brojni, a svode se na to da je nemoguće amandmanski djelovati izmjenama ili dopunama. CGO podsjeća da se radi o… »

Prijedlog zakona o visokom obrazovanju lošiji od važećeg zakona

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da prijedlog Zakona o visokom obrazovanju koji je ovih dana stavljen na javnu raspravu predstavlja lošija rješenja od onih koje propisuje važeći Zakon. Načelno, novi zakon o visokom obrazovanju bi morao biti svedeniji, sistematičniji sa jasno definisanim normama, bez ostavljanja mogućnosti širokog tumačenja odredaba, a CGO je očekivao i… »

Jednaka prava za sve

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije želi izraziti zabrinutost postojećim stanjem prava i sloboda LGBT zajednice u Crnoj Gori, koja još uvijek živi izložena svakodnevnim prijetnjama, govoru mržnje, diskriminacije i nasilju. Rezultati istraživanja pokazuju kontinuirano visok nivo homofobije crnogorskih građana i građanki, koji se odražava u izrazito… »

Odgovornost za procesuiranje ratnih zločina je na vlastima

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) imala je danas izlaganje na međunarodnom skupu “Regionalna saradnja i pomirenje nakon presuda Haškog tribunala: nastavak ili zastoj?”, koji se održava u austrijskom gradu Reichenau, u organizaciji austrijskog Ministarstva odbrane i sporta, austrijske Nationalne akademije za odbranu i PfP konzorcijuma akademija za odbranu i instituta za… »

Poboljšanje krivično-pravnog sistema u Crnoj Gori zahtijeva više od izmjene i dopune krivičnog zakonika

Centar za građansko onrazovanje (CGO) pozdravlja izmjene i dopune Krivičnog zakonika, naročito u dijelu kojim se predviđa da se kazna umjesto u zatvoru može služiti i u kućnim uslovima. No, za ovaj oblik resocijalizacije i humanizacije izvršenja sankcije, prije samog normiranja i primjene, društvo se mora pripremiti, informisati i edukovati kako bi takav sistem sankcije… »

Unaprijediti status novinarske profesije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) čestita svim novinarkama i novinarima, kao i medijskim kućama Međunarodni Dan slobode medija (3. maj) i ohrabruje ih da istraju u svojoj misiji u kojoj se svakodnevno suočavaju sa prijetnjama njihovoj nezavisnosti, profesionalnosti, a ponekad, nažalost, i bezbjednosti. Sloboda medija mora biti neotuđiva i predstavlja osnov da građani i građanke… »

Oglas: Škole za ljudska prava – XVII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XVII generacije ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA – škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse – Školu čini 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih se kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova i forum teatar uči i diskutuje o različitim… »

Neke zemlje pokazuju “zamor od reformi”

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) učestvuje danas na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Dalje proširenje EU u jugoistočnoj Evropi – put koji predstoji”, koja se održava u Zagrebu, u organizaciji Međunarodnog institute za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba i Švedskog institutA za međunarodne odnose (UI). Na prvom panelu konferencije o… »

Budućnost proširenja EU je u promjeni pristupa zemljama zapadnog Balkana

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), učestvuje na dvodnevnoj ekspertskoj radionici (15.-16. april) koja se održava u Briselu u organizaciji fondacije Friedrich Ebert pod nazivom “Budućnost proširenja: priprema za Solun II”. Cilj ovog skupa je da se analiziraju izazovi s kojima se kroz proces proširenja suočavaju kako zemlje članice EU-a, tako i… »

Privremeno zatvoreno poglavlje 26, ali još dosta posla ostalo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja privremeno zatvaranje još jednog pregovaračkog poglavlja – podglavlja 26 (Obrazovanje i kultura). Privremeno zatvaranje ovog poglavlja, pored ranije privremeno zatvorenog poglavlja 25. -Nauka i istraživanje, predstavlja korak naprijed ka članstvu Crne Gore u Evropsku uniju. Ovo poglavlje je vrlo značajno za Crnu Goru, imajući u vidu ograničenost ljudskih resursa… »