KOREKOM povodom odluke Savjeta RTCG o zahtjevu da RTCG prikaže film “Rat za mir” autora Koče Pavlovića o opsadi Dubrovnika

Danas smo primili zvanično obavještenje i zapisnik Savjeta RTCG sa sjednice na kojoj je povodom našeg zahtjeva da se devetnaesta godišnjica početka opsade Dubrovnika obilježi prikazivanjem filma “Rat za mir” autora Koče Pavlovića,… KOREKOM povodom odluke Savjeta RTCG o zahtjevu da RTCG prikaže film “Rat za mir” autora Koče Pavlovića o opsadi Dubrovnika – (pdf)

Ako varaš, prevarićeš se

Veliki je jaz između onog što bi najstarija akademska institucija trebala biti i što jeste, a još veći jaz između našeg i evropskog visokog obrazovanja, a to će nam biti jedno od prvih pregovaračkih poglavlja koje ćemo pregovarati sa EU. Da li neko misli o tome već sada ili ćemo onda kada nam to dođe… »

Kvalitet obrazovanja mora biti prioritet

Centar za građansko obrazovanje (CGO), osvrćući se na reagovanje Rektora bogoslovije gospodina Gojka Perovića, ponovo podsjeća da se zamemarivanjem istorijskih činjenica uskraćuje mogućnost učenicima i učenicama da na adekvatan način sagledaju prošlost svoje države i na toj osnovi donesu sopstveni sud o potezima ljudi i društva iz toga perioda. Cenzurisanje bilo kojeg dijela istorije onemogućava… »

Činjenice se ne mogu sakriti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) se zalaže za Crnu Goru kao državu koja počiva na demokratskim principima u kojoj će jedna od glavnih obilježja njenog građanskog društva biti multietničnost i multikulturalnost. Preduslov za stvaranje takvog društva je i naučno tretiranje istorijskih činjenica, neuslovljeno time koliko su dobre ili loše one bile, jer je takav pristup… »

Ciklus predavanja o Žaku Lakanu

U okviru novog obrazovnog programa „Savremene tendencije kritičke misli“ CGO organizuje ciklus predavanja o Žaku Lakanu jednoj od intelektualnih ikona 20. vijeka, psihoanalitičaru, psihijatru i filozofu. Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević. Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svakog četvrtka od 19h. Zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na… »

Ako nemaš znanje, džaba ti zvanje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) kroz brojne projektne i ostale vidove djelovanja intenzivno radi na podizanju svijesti o značaju borbe protiv korupcije u obrazovanju. Njena prisutnost u ovoj oblasti treba da bude razlog ozbiljne zabrinutosti i nadležnih organa jer se lošom obrazovnom osnovom sistemski ograničavaju mogućnosti razvoja crnogorskog društva… Ako nemaš znanje, džaba ti zvanje –… »

Čovjek zvijezda

Sloboda, ljudsko dostojanstvo, građanska hrabrost i politička odgovornost u demokratskim društvima su nerazdvojne. Njihovo odsustvo je mjera naše udaljenosti od Evrope, isto koliko je mjera našeg ličnog zalaganja i borbe za njih znak naše istinske evropske prirode. Rječnikom Evropske komisije cijenimo: napredak je napravljen. Ovog puta zbog cetinjskih gimnazijalaca i gimnazijalki i Gorana Stankovića, već… »

Zajednička izjava za javnost

Povodom svjedočenja Gorana Stankovića, jednog od optuženih službenika policije zbog zlostavljanja Aleksandra Pejanovića… Zajednička izjava za javnost – (pdf)

Dan poslije

Što je naša vizija? Koja su to suštinska pitanja oko kojih neće biti kompromisa? Koja su to realna rješenja za stotinu puta identifikovane probleme? To su teme koje treba da budu predmet novih, argumentovanih debata, a ne prizemna prepucavanja koja slabe krhki potencijal za promjene, doprinoseći jedino personalnoj promociji i održanju svega onog što nam… »