Evropa i ja

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za izbor najbolje fotografije na temu: EVROPA I JA Evropa i ja je konkurs za najbolju fotografiju koja će na originalan način predstaviti prisustvo onog što mladi ljudi u Crnoj Gori prepoznaju kao evropske vrijednosti, standarde ili naslijeđe. Fotografija može da bude bilo koji vaš pogled za koju… »

Sistemska nekažnjivost mučitelja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da su vladavina prava i efikasan pravosudni sistem neophodne uslovi za članstvo Crne Gore u EU. Njihovo zadovoljenje isključivo zavisi od političke volje da se obezbijedi nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema. Novi Zakon o krivičnom postupku čini nas bližim najboljim međunarodnim praksama i standardima EU što je bio osnovni… »

Selektivan pristup pravdi nije put ka EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da su vladavina prava i efikasan pravosudni sistem neophodne uslovi za članstvo Crne Gore u EU. Njihovo zadovoljenje isključivo zavisi od političke volje da se obezbijedi nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema. Novi Zakon o krivičnom postupku čini nas bližim najboljim međunarodnim praksama i standardima EU što je bio osnovni… »

Školuju se za čekanje na birou rada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog najavljenog smanjenja procenta učešća u finansiranju pripravničkih plata od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, sa 80% na 60%. Posljedice takve odluke će se negativno odraziti na mlade obrazovane ljude, koji treba da budu motor daljeg razvoja našeg društva, i njihov profesionalni angažman… Školuju se za… »

Oglas: Škola demokratije – XVIII generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XVIII generacije ŠKOLE DEMOKRATIJE – škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse – Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za… »

Na što se misli kada se kaže da je osnovno obrazovanje besplatno u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pita Ministarstvo prosvjete i sporta zašto se za učenike osnovnih škola ne obezbjeđuju besplatni udžbenici, kako to Ustav jasno i definiše (“osnovno školovanje je besplatno”), dok veliki broj roditelja u Crnoj Gori nema sredstava da obezbijedi školovanje djece, iako ih Ustav na to obavezuje… Na što se misli kada se… »

Istinska briga o marginalizovanim grupama umjesto samopromocije Vlade

Centar za anti-diskriminaciju “Ekvista” i Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuju da je odluka Vlade Crne Gore o obrazovanju Savjeta za zaštitu od diskriminacije donijeta netransparentno i bez konsultacija sa civilnim društvom… Istinska briga o marginalizovanim grupama umjesto samopromocije Vlade – (pdf)

Godina dana loše prakse?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća javnost da je prije godinu dana (27.jula 2010) Skupština Crne Gore usvojila Zakon o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Njime je propisano da 220 direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori bira ministar prosvjete, što je dovelo do potpune centralizacije obrazovnog sistema… Godina dana… »