Varvari našeg doba

Ovo je posredni napad na ustavne temelje Crne Gore kao demokratske države koja treba da štiti ljudska prava svih svojih građana i građanki, a efikasno sankcioniše one koji ta prava krše, podstiču mržnju i nasilje… Varvari našeg doba – (pdf)

Građani i građanke Crne Gore moraju znati više o EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost posljednjim rezultatima Eurobarometra, koji pokazuju pad povjerenja, ali i visok stepen neinformisanost građana i građanki Crne Gore o procesu evropskih integracija, što potvrđuje naše ranije nalaze iz projekta «Evropa u mom gradu». U tom kontekstu, CGO poziva Ministarstvovanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) da realizuje aktivnosti sadržane u… »

CGO prepoznat kao kredibilan organizator programa obrazovanja odraslih

Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević učestvovala je na konferenciji „Obrazovanje odraslih u Evropi van zemalja Evropske unije“ koju organizuje Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) i Institut za međunarodnu saradnju njemačkog udruženja za obrazovanje odraslih (DVV international) koji se danas završava u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu… CGO prepoznat kao kredibilan organizator… »

Zajedničko saopštenje grupe NVO i pojedinaca koji rade na afirmaciji kulture ljudskih prava u Crnoj Gori povodom reakcije navijačke grupa “Varvari”

Izražavamo solidarnost sa rediteljem Danilom Marunovićem, glumcem Todorom Vujoševićem i novinarem Mirkom Boškovićem, koji su brutalno napadnuti zbog zalaganja za prava LGBT osoba i toleranciju različitosti u Crnoj Gori… Zajedničko saopštenje grupe NVO i pojedinaca koji rade na afirmaciji kulture ljudskih prava u Crnoj Gori povodom reakcije navijačke grupa “Varvari” – (pdf)

Sankcionisati nasilje iz mržnje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum Progres najoštrije osuđuju jutrošnji brutalni napad na Danila Marunovića, Todora Vujoševića i Mirka Boškovića i zahtijevaju od državnih organa da u konkretnom slučaju bude potvrđena zakonska svrha utvrđenih krivičnih sankcija a LGBT zajednici i svim osobama, koje kroz svoje stvaralaštvo, podržavaju ravnopravnost u Crnoj Gori bude omogućen… »

Oglas za polaznike XV generacije Škole za ljudska prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XV generacije ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA – škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse – Školu čini 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih se kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova i forum teatar uči i diskutuje o različitim… »

Novi ispit za crnogorsko pravosuđe

Povodom otpočinjanja ponovnog suđenja u slučaju poznatom kao Deportacija Muslimana i Bošnjaka pred Višim sudom u Podgorici, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na pravosudne organe da u ponovljenom postupku ne dozvole ponavljanje grešaka iz prethodnog postupka i da pokažu neupitnu posvećenost vladavini prava i time doprinesu procesu suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori… Novi… »

Obrazovni sistem i tržište rada treba da budu usklađeni

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog porasta nezapošljenih visokoškolaca koji čine oko 20% od ukupnog broja nezapošljenih u Crnoj gori, što čini dvostruko veći broj od prosjeka u EU. Pogrešna upisna politika Univerziteta Crne Gore, ali i privatnih univerziteta, koja se ne zasniva napotrebama tržišta rada, na što je CGO i ranije ukazivao,… »