Svaki neuspjeh mora povlačiti odgornosti nadležnih

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da nova Vlada treba pokazati i značajno drugačiji odnos prema pitanju odgovornosti, a posebno kada je riječ o jednoj od najosjetljivijih oblasti: korupciji… Svaki neuspjeh mora povlačiti odgornosti nadležnih – (pdf)

Vidljivi rezultati

Treba raditi na promjeni vladajućeg diskursa, baviti se pojedinačnim problemima a ne velikim, često neizrecivim pričama koje su možda važne sa mitološkog ili nekog drugog stanovišta, ali koje suštinski ne utiču na kvalitet našeg života, već postaju najveća prepreka demokratskom preobražaju Crne Gore… Vidljivi rezultati – (pdf)

Ciklus predavanja o Herbertu Markuzeu

U okviru novog obrazovnog programa Savremene tendencije kritičke misli CGO organizuje ciklus predavanja o Herbertu Markuzeu jednom od članova čuvenog Frankfurtskog Instituta za društvena istraživanja, filozofu, sociologu i političkom teoretičaru Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević. Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svakog četvrtka od 19:30h. Da biste se prijavili potrebno je da… »

Školovanje studenata ugroženo zbog dekana Mujovića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ima informacije da dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Ranko Mujović svojim radnjama i odlukama nastavlja da nanosi štetu ovoj visokoškolskoj ustanovi i samim studentima… Školovanje studenata ugroženo zbog dekana Mujovića – (pdf)

Obećavajući početak rada Savjeta za saradnju sa NVO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja početak rada Savjeta za saradnju Vlade i nevladinih organizacija koji je održao svoju konstitutivnu sjednicu 25. 01.2011, cijeneći da se time otvara prostor za djelotvorniju komunikaciju između ova dva sektora… Obećavajući početak rada Savjeta za saradnju sa NVO – (pdf)

Akcioni plan treba ozbiljno unaprijediti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da je Akcioni plan za praćenje sprovođenja  preporuka iz Mišljenja EK dokument koji daje osnovu za ispunjenje sedam uslova Brisela, prepoznaje potrebne korake ka bržoj demokratizaciji društva i bržoj depolitizaciji institucija, ali da postoji i prostor za njegovo ozbiljno unaprijeđenje… Akcioni plan treba ozbiljno unaprijediti – (pdf)

Oglas: Škola demokratije – XVII generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XVII generacije ŠKOLE DEMOKRATIJE – škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse – Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz… »

Oglas: Škola ljudskih prava – X generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike X generacije ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA – škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse – Školu čine 3 modula u ukupnom trajanju od dva mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove škole pokriva CGO, uz… »

Da li treba Mujović da ostane jedini na Pravnom fakultetu da bi nadležni organi reagovali?

Centar za građansko obrazovanje poziva nadležne organe da hitno i u skladu sa zakonom, preduzmu mjere protiv dekana Ranka Mujovića, nakon najnovijeg skandala, kada je djelujući osvetnički i zloupotrebljavajući svoju poziciju udaljio sa fakulteta studenta Koču Đurišića… Da li treba Mujović da ostane jedini na Pravnom fakultetu da bi nadležni organi reagovali? – (pdf)